Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowa ustawa Prawo zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

motywy i kierunki zmian

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zacznij kompleksowe przygotowania do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych! Zapisz się na szkolenie, a:

 • nauczysz się przygotowywać postępowanie krok po kroku wg nowych przepisów,
 • dowiesz się, jak będzie wyglądał podpis elektroniczny,w kontekście nowego prawa,
 • poznasz nowe regulacje w sprawie umów w zamówieniach publicznych,
 • sprawdzisz, jakie zmiany czekają nas w kwestii dokumentów przetargowych,
 • usłyszysz, co nowego w kwestii kryterium oceny ofert

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, motywy i kierunki zmian, cele zmiany przepisów, w jakim kierunku zmierza Prawo zamówień publicznych;
 2. Systematyka ustawy – wstęp do nowego Prawa zamówień publicznych;
 3. Nowe definicje w ustawie – porównanie do poprzednio obowiązujących, przyczyny I cele wprowadzenia zmian pojęciowych w Ustawie;
 4. Planowanie i agregacja zamówień w nowych przepisach;
 5. Nowe zasady ogólne obowiązujące w zamówieniach publicznych. Czym jest i na czym powinno polegać efektywne dokonywanie zakupów, Polityka i plany zakupowe Zamawiających, co oznacza konieczność współpracy Zamawiającego z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia;
 6. Ustalanie wartości zamówień – jakie zaszły zmiany I co one oznaczają dla Zamawiającego?
 1. Ustalenie wartości na dostawy/usługi/roboty budowlane;
 2. Sumowanie zamówień dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego;
 1. Narzędzia umożliwiające dialog Zamawiającego z wykonawcą: wstępne konsultacje rynkowe, Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, co oznacza „pisemność postępowania”;
 2. Podpis elektroniczny, zaufany i osobisty – wszystko co o podpisie musi wiedzieć Zamawiający w kontekście nowych przepisów – warsztat z podpisywania i walidowania podpisu kwalifikowanego i zaufanego;
 3. Elektronizacja zamówień w Nowej Ustawie;
 4. Zasada jawności i regulacje RODO.

 

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PO NOWEMU KROK PO KROKU W OPARCIU O NOWE PRZEPISY USTAWY PZP:

A. Zamówienie bagatelne

 • nowe progi;
 • ogłoszenia;
 • czym jest tajemniczy “jednorazowy zakup”;
 • ogłoszenie o zamówieniu a wewnętrzne regulacje: propozycje nowych zapisów.

 

B. Postępowanie powyżej progu unijnego: od analizy potrzeb do ogłoszenia z realizacji umowy

 • Analiza potrzeb Zamawiającego
 • Komisja przetargowa wg. nowych regulacji
 • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 1. OPZ i przedmiotowe środki dowodowe;
 2. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne;
 3. Co dalej z grupą kapitałową?
 4. Regulacje dotyczące dokumentów;
 5. Warunki pozytywne i ich spełnianie przez Konsorcja;
 6. Kryteria oceny ofert;
 7. Ustalenie pozostałych warunków zamówienia:
 • Części;
 • Wariant;
 • Zakład pracy chronionej;
 • Umowy o pracę;
 • Marginalizowani;

 

 • Nowe regulacje dotyczące WADIUM;
 • Wszczęcie postępowania;
 • Nowe regulacje dotyczące Terminów składania ofert;
 • Odpowiedzi na pytania po nowemu I zasady modyfikacji SWZ;
 • Zebranie wykonawców, wizja lokalna I jej konsekwencje;
 • Zmiana ogłoszenia skutkująca unieważnieniem postępowania;
 • Składanie ofert i ich otwarcie po nowemu;
 • Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze Zamawiających;
 • Procedura odwrócona po nowemu;
 • badanie i ocena ofert w nowych przepisach:
  • poprawa omyłek;
  • wyjaśnienia ofert i przedmiotowych środków dowodowych;
  • uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych;
  • Rażąco niska cena;
  • Wezwanie do złożenia dokumentów;
  • Wyjaśnienia/uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych;
  • wybór oferty po terminie związania ofertą;
  • Co w przypadku odmowy podpisania umowy – doprecyzowanie;
  • 19 powodów odrzucenia oferty;
  • Unieważnienie postępowania;
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
  • Raport z ewaluacji;
  • Ogłoszenie z realizacji umowy;
  • Protokół postępowania.

C Postępowanie poniżej progu unijnego: warsztatowe przeprowadzenie postępowania wraz z propozycjami zapisów

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia w 3 wariantach trybu podstawowego;
 • Negocjacje złożonych ofert – na czym może polegać ulepszenie ofert;
 • Jakie przepisy Nowej Ustawy pozwalają na odformalizowanie postępowania;
 • Podobieństwa i różnice między postępowaniem krajowym a unijnym – kompletna analiza porównawcza.

 

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PO ZMIANIE USTAWY:

 • katalog klauzul abuzywnych;
 • waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów;
 • nowe zasady dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • Zmiany umów;
 • Nowe regulacje dotyczące Podwykonawców.

Środki ochrony prawnej – najważniejsze zmiany w tym pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego:

 • zakres wnoszenia odwołań;
 • procedura wnoszenia odwołań;
 • przebieg postępowania odwoławczego;
 • skład KIO;
 • postępowanie skargowe i wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie, bogate w przykłady oraz różnorodne stany faktyczne. Ogromna wiedza i doświadczenie trenera osoby prowadzącej wykłady. Kompleksowe wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, umiejętność przekazania wiedzy w sposób przystępny dla każdego uczestnika.

Aleksandra Majkowska - Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.

Szkolenie bogate w niuanse z zamówień publicznych, pełne praktycznych wskazówek do stosowania przy udzielaniu zamówienia. Porusza kwestie trudne w zamówieniach publicznych z podaniem propozycji rozwiązania od wybitnego eksperta.

Małgorzata R. - Narodowe Centrum Badań Jądrowych

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • wyżywienie

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena