Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Roszczenia i spory w...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Roszczenia i spory w kontraktach realizowanych

na Warunkach Kontraktowych FIDIC

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia ekspert poruszy problematykę roszczeń i sporów w kontraktach realizowanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Trener omówi miedzy innymi tematykę rozłożenia ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zasady dokumentowania roszczenia oraz prawa i obowiązki inżyniera itd

 

W czasie zajęć omawiane są działania podejmowane przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inżyniera, w związku ze zdarzeniami powodującymi powstanie roszczeń, tryb zgłaszania roszczeń i rozstrzygania sporów przez Komisję Rozjemczą i sąd arbitrażowy.

PROGRAM

DZIEŃ 1.

część I

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego
 2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC

(Książka Czerwona, Książka Żółta, Książka Srebrna, Książka Złota)                   

 1. Przyczyny powstawania i rozstrzyganie sporów w kontraktach na podstawie warunków kontraktowych FIDIC
 2. Prawa i obowiązki Inżyniera
 • delegowanie uprawnień Inżyniera
 • określenia Inżyniera w trybie kl. 3.5 WK

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja         

część II

 1. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg Warunków
 • kontraktowych FIDIC, klauzula 2.5, w tym:
 1. terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia
 2. forma roszczenia
 1. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków
 • kontraktowych FIDIC- klauzula 20.1, w tym:
 1. terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia,
 • skutki niedochowania terminów,
 1. forma powiadomienia - roszczenia przejściowe, ostateczne
 1. Zasady dokumentowania roszczenia

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja                           

część III

 1. Umowa o roboty budowlane
 • w świetle prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania
 • gwarancja
 • rękojmia

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

część IV

 1. Realizacja umowy o roboty budowlane w formule:
 • buduj
 • projektuj- buduj
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Prawa autorskie do projektu
 3. Wady projektu – odpowiedzialność projektanta
 4. Odstąpienie istotne i nieistotne w prawie budowlanym

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja


 

DZIEŃ 2.

część V.

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe – zmiany wynagrodzenia
 2. Wynagrodzenie kosztorysowe – zmiany wynagrodzenia
 3. Podstawy prawne roszczeń Zamawiającego
 4. Istota kar umownych i skutki zastrzegania ich w umowach

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

część VI.

 1. Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy
 2. Roszczenia o Koszt
 • Warunki gruntowe – kl. 4.12
 • Dostęp do Placu budowy – kl. 2.1
 • Harmonogram
 • Nieprzewidywalne warunki fizyczne
 • Wykopaliska
 • Gwarancja zapłaty
 1.  Roszczenia o Czas - kl. 8.4, 8.5

    Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

część VII.

 1. Wycena roszczeń - koszty
 2. Zmiany umowy – na podstawie prawa zamówień publicznych
 3. Roboty konieczne – bezpodstawne wzbogacenie
 4. Zmiany umowy – klauzula 13
 5. Procedura zmiany w świetle Warunków Kontraktowych FIDIC, pzp, kc

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

część VIII.

 1. Odstąpienie przez Zamawiającego
 2. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę
 3. Przedawnienie roszczeń
 4. Ryzyko i odpowiedzialność Stron Kontraktu
 5. Siła wyższa

Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja

część IX.           

 1. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów                                       
 2. Postępowanie rozjemcze                             
 3. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej                                         
 4. Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy

  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo sądów, dyskusja

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone fachowo, w sposób jasny i czytelny. Trener posiada dużą wiedzę, którą ciekawie przekazuje uczestnikom szkolenia. Korzystam z oferty szkoleniowej ApexNet nie po raz pierwszy i nie ostatni :)

Anna Kordos - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Dobre szkolenie = zdobyta wartościowa wiedza. Równanie spełnione :)

Szymon Mikołajczyk - Nadleśnictwo Ruszów

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena