Notice: Undefined variable: szkolenie_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/v_home.php on line 536
Kontrola Zarządcza | Szkolenia ApexNet
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Kontrola Zarządcza

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przedstawienia podstaw prawnych oraz praktycznych aspektów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Szkolenie służyć ma określeniu szczegółowych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, a także omówieniu odpowiedzialności kierownictwa jednostki oraz innych pracowników, w tym głównego księgowego.

Celem szkolenia jest także przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ekspert przedstawi przykładów z praktyki, w tym orzecznictwa. Ponadto na szkoleniu ekspert poprowadzi ćwiczenia w sporządzaniu procedur kontroli zarządczej, a także zaprosi uczestników do wspólnej dyskusji.

PROGRAM

Część I Kontrola zarządcza

I Wprowadzenie. Na czym powinna polegać kontrola zarządcza?

 • Zakres kontroli zarządczej
 • Kontrola zarządcza a zarządzanie strategiczne
 • Standardy kontroli zarządczej
 • Kontrola zarządcza w świetle szczegółowych wytycznych Ministra Finansów

II Kto musi a kto może być odpowiedzialny za wdrożenie kontroli zarządczej?

 • Odpowiedzialność kierownika i innych przełożonych
 • Dopuszczalność delegowania uprawnień innym pracownikom
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej

III Jakie procedury należy a jakie można stworzyć w kontroli zarządczej?

 • Zarządzenia w sprawie zasad kontroli zarządczej
 • Procedury zarządzania ryzykiem
 • Inne procedury wewnętrzne
 • Jak tworzyć procedury w ramach kontroli zarządczej?
 • Metodologia tworzenie procedur wewnętrznych
 • Rodzaje procedur wewnętrznych
 • Procedury wewnętrzne a regulaminy zamówień publicznych

IV Wdrożenie kontroli zarządczej krok po kroku

 1. Sporządzenia planu działalności na rok
  • Jak określać cele i zadania w jednostce?
  • Jakie stosowania mierniki wykonania celów o zadań?
  • Jak
 2. Udokumentowania zarządzenia ryzykiem
 • Jak identyfikować ryzyko?
 • Jak analizować ryzyko?
 • Jak określać reakcje na ryzyko?
 1. Udokumentowania wdrożenia środków zaradczych
  • Jak wdrożyć środki zaradcze?
  • Jak udokumentować podjęcie podjęcia działań zaradczych?

V Jak przeprowadzać monitoring i ocenę kontroli zarządczej?

 • Bieżąca ocena wykonania zadań
 • Sprawozdanie z plany działalności  jednostki
 • Sprawozdanie z kontroli zarządczej
 • Samoocena kontroli zarządczej
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Część II Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

D. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej

 • Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Zakres kontroli zarządczej
 • Kontrola zarządcza a kontrola finansowa i audyt
 • Standardy kontroli zarządczej
 • Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów a dyscyplina finansów publicznych

OPINIE

Profesjonalizm, zachęcanie do zadawania pytań. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia.

Małgorzata Mrozik - MWiK Bydgoszcz

Doskonałe szkolenie,duża wiedza eksperta i trenera. Świetna organizacja i bardzo ważny niezwykle cenny dostęp do EduStrefy. P.S. Piękne kubeczki też!

Anna Trzcińska - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena