Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Warsztat dla początkujących...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Warsztat dla początkujących wykonawców

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie początkujących wykonawców ze specyfiką pracy w zamówieniach publicznych. Trener w praktycznych krokach zaprezentuje drogę do złożenia bezbłędnej oferty przetargowej.

Odbiorcami szkolenia są osoby, które rozpoczynają swoją drogę w zamówieniach publicznych po stronie wykonawcy. Podczas szkolenia ekspert przedstawi tajniki przetargów od podstawowych informacji teoretycznych do praktycznych wskazówek, które będzie można wykorzystać w swojej pracy.

PROGRAM

Wstęp

 1. Jakie podmioty dokonują zakupów w oparciu o prawo zamówień publicznych? Gdzie można składać oferty? Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach?
 2. Rodzaje zamówień publicznych - podział przepisów i sposobów składania ofert adekwatnie do przedmiotu zamówienia

Kwestie proceduralne szczególnie istotne dla wykonawców

 1. Tryby udzielania zamówień publicznych – przetarg to nie wszystko!
 2. Modele uczestnictwa w postępowaniu – oferta samodzielna, oferta wspólna, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich.
 3. Status podwykonawcy w zamówieniach publicznych.
 4. Jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia i na co zwracać szczególną uwagę?
 5. Procedura zadawania pytań do SIWZ.
 6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia – proces pozyskiwania dokumentów potwierdzających właściwy status podmiotowy Wykonawcy
 7. Skutki upływu terminu związania ofertą
 8. Poprawki w ofercie i podstawy jej odrzucenia
 9. Rażąco niska cena – jak się bronić przed zarzutami zamawiających?

Oferta od A do Z po elektronizacji zamówień publicznych - praktyka

 1. Co dla wykonawcy oznacza w praktyce elektronizacja zamówień publicznych?
 2. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej? Jak się do nie przygotować?
 3. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych,
 4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej – jak wypełnić i złożyć? Najczęstsze błędy.
 5. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):
 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • ePUAP,
 • zasady reprezentacji – rodzaje i forma pełnomocnictw, prokura, reprezentacja łączna, reprezentacja konsorcjum,

 1. Jak w praktyce złożyć ofertę?
 • forma oferty,
 • wycofanie i zmiana oferty,
 • procedura uzupełnień i wyjaśnień,
 • forma, treść i aktualność dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy,
 1. Wadium w świetle elektronizacji,
 2. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności,
 3. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa),

Najczęściej popełniane błędy w procesie składania ofert. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców.

Umowy ws. zamówień publicznych – najważniejsze zagadnienia praktyczne

 1. charakter umowy ws. zamówienia publicznego,
 2. Odpowiedzialność i kary umowne
 3. Zapisy wymagane prawem zamówień publicznych
 4. Warunki zmian umów ws. zamówienia publicznego

Środki ochrony prawnej – kluczowe zagadnienia

 1. Podstawy odwołania do Prezesa KIO
 2. Kiedy przysługuje odwołanie do KIO
 3. Jak i kiedy można złożyć odwołanie?

E-fakturowanie - na czym polega, kogo dotyczy i przy jakich zamówieniach może być stosowane?

 • E-faktura a faktury przesyłane drogą elektroniczną;
 • Jak wystawiać e-faktury?
 • Obowiązki zamawiającego w zakresie e-faktur
 • Fakturowanie elektroniczne a treść dokumentacji przetargowej.

OPINIE

Bardzo dobrze dobrany program szkolenia. Prowadzący P. Damian Michalak bardzo kompetentny, rzeczowy, dobrze przygotowany do szkolenia. Zawsze chętnie udzielał odpowiedzi na pytania uczestników. Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Szkolenie oceniam na ocenę celującą.

Agata Mucha - AWIMA SP. Jawna B. Wiśniewski

Szkolenie skierowane w 100% Wykonawcom. Trener Damian Michalak w dokładny i sprecyzowany sposób tłumaczył cały proces składania dokumentacji przetargowej. Szkolenie wyczerpało tematykę.

Karolina Bagieńska - Aquarius Sp z o o

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Bon na szkolenie stacjonarne do końca 2020 r.

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena