Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 10 kluczowych zmian w...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

10 kluczowych zmian w NOWEJ USTAWIE 2020/2021

w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, prace projektowe i nadzór inwestorski ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, na którym nasz ekspert przedstawi 10 najważnieszych zmian, które będą obowiązywały w nowej ustawie Pzp w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i prace projektowe.

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz umiejętności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na jak najwyższym poziomie.

 

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

 

PROGRAM

 1. Omówienie głównych zmian w ustawie
 • Cele ustawy,
 • Nowa systematyka ustawy,
 • Zamówienie jako element procesu zakupowego,
 • Analiza potrzeb i wymagań
 • Wpływ analiz na zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane
 1. Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • Nowelizacja prawa budowlanego z 13 lutego 2020 – nowe przepisy i obowiązki
 1. Przedmiotowe środki dowodowe w robotach budowlanych
 2. Zmiany w szacowaniu przedmiotu zamówienia, kiedy agregujemy w zamówieniach na roboty budowlane, dostawy i usługi
 3. Podział na zamówienia unijne i krajowe- główne różnice
 4. Różnice pomiędzy przetargiem nieograniczonym a trybem podstawowym
 5. Omówienie jak przygotować specyfikację warunków zamówienia:
 • Ramowy formularz SWZ,
 • Elementy obligatoryjne i fakultatywne
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Podmiotowe środki dowodowe ( oświadczenie jako tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu)
 • Warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach na roboty budowlane, usługi projektowe i nadzór inwestorski.
 • Wymagania dla konsorcjów
 •  Wadium
 • Kryteria oceny ofert
 • Przygotowanie i złożenie oferty
 • Sposób obliczenia ceny, badanie RNC
 • Środki ochrony prawnej.

 1. Przygotowanie projektu umowy w zamówieniach na roboty budowlane, usługi:
 • współpraca stron umowy – zasady i narzędzia pomocne w tej współpracy,
 • klauzule abuzywne,
 • obligatoryjne postanowienia umowy na roboty budowlane i usługi,
 • waloryzacja wynagrodzenia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • opcje i wznowienia w umowie,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • odwykonawcy,
 • zmiany umowy,
 • odstąpienie od umowy.
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 2. Raport z realizacji zamówienia
 3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów (mediacja, koncyliacja).

OPINIE

Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Trener Pani Ewa Wiktorowska potrofi przekazać swoją wiedzę w sposób zrozumiały. Kompetentna, kontaktowa, ciekawie przedstawiała problemy na przykładach. Z przyjemnością spędziłąm 2 dni na szkoleniu. Firma ApexNet przygotowała szkolenie jak zwykle rzetelnie.

Mariola Wiśniewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jestem bardzo zadowolony. Prowadzący bardzo merytoryczny oraz cierpliwy. Technicznie - bez zastrzeżeń. Profesjonalna opieka szkolenia.

Wojciech Skomoruch - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach przez 3 miesiące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena