Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 10 kluczowych zmian w...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

10 kluczowych zmian w NOWEJ USTAWIE 2020/2021

w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, prace projektowe i nadzór inwestorski ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, na którym nasz ekspert przedstawi 10 najważnieszych zmian, które będą obowiązywały w nowej ustawie Pzp w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i prace projektowe.

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz umiejętności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na jak najwyższym poziomie.

 

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

 

TRENER

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 97
Liczba opinii o trenerze: 117

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Omówienie głównych zmian w ustawie
 • Cele ustawy,
 • Nowa systematyka ustawy,
 • Zamówienie jako element procesu zakupowego,
 • Analiza potrzeb i wymagań
 • Wpływ analiz na zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane
 1. Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • Nowelizacja prawa budowlanego z 13 lutego 2020 – nowe przepisy i obowiązki
 1. Przedmiotowe środki dowodowe w robotach budowlanych
 2. Zmiany w szacowaniu przedmiotu zamówienia, kiedy agregujemy w zamówieniach na roboty budowlane, dostawy i usługi
 3. Podział na zamówienia unijne i krajowe- główne różnice
 4. Różnice pomiędzy przetargiem nieograniczonym a trybem podstawowym
 5. Omówienie jak przygotować specyfikację warunków zamówienia:
 • Ramowy formularz SWZ,
 • Elementy obligatoryjne i fakultatywne
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Podmiotowe środki dowodowe ( oświadczenie jako tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu)
 • Warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach na roboty budowlane, usługi projektowe i nadzór inwestorski.
 • Wymagania dla konsorcjów
 •  Wadium
 • Kryteria oceny ofert
 • Przygotowanie i złożenie oferty
 • Sposób obliczenia ceny, badanie RNC
 • Środki ochrony prawnej.

 1. Przygotowanie projektu umowy w zamówieniach na roboty budowlane, usługi:
 • współpraca stron umowy – zasady i narzędzia pomocne w tej współpracy,
 • klauzule abuzywne,
 • obligatoryjne postanowienia umowy na roboty budowlane i usługi,
 • waloryzacja wynagrodzenia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • opcje i wznowienia w umowie,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • odwykonawcy,
 • zmiany umowy,
 • odstąpienie od umowy.
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 2. Raport z realizacji zamówienia
 3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów (mediacja, koncyliacja).

OPINIE

Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Trener Pani Ewa Wiktorowska potrofi przekazać swoją wiedzę w sposób zrozumiały. Kompetentna, kontaktowa, ciekawie przedstawiała problemy na przykładach. Z przyjemnością spędziłąm 2 dni na szkoleniu. Firma ApexNet przygotowała szkolenie jak zwykle rzetelnie.

Mariola Wiśniewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jestem bardzo zadowolony. Prowadzący bardzo merytoryczny oraz cierpliwy. Technicznie - bez zastrzeżeń. Profesjonalna opieka szkolenia.

Wojciech Skomoruch - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 15-16 października 2020 Ewa Wiktorowska 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907