Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Udzielanie zamówień publicznych

w okresie epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na wyjątkową transmisje on-line, której tematem będzie udzielanie zamówień publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Trener szczegółowo omówi taki temat jak: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PZP W ZWIĄZKU Z WIRUSEM SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCYM CHOROBĘ COVID-19.

 

Dzięki naszej transmisji on-line będziesz mógł na bieżąco dowiedzieć się z jakimi problemami mogą zmagać się uczestnicy rynku zamówień publicznych.

Szkolenie będzie miało formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mają możliowść zadawania pytań na bieżąco.

PROGRAM

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PZP W ZWIĄZKU Z WIRUSEM SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCYM CHOROBĘ COVID-19

 1. Zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19
 2. Zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WARUNKACH OGRANICZEŃ POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

 1. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń i dokumentów w czasie zagrożenia epidemicznego
  1. Podstawy prawne wprowadzanych ograniczeń
  2. Dopuszczalne warianty składania ofert i innych oświadczeń oraz dokumentów przekazywane w postaci papierowej (złożenie oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca czy osobiście?) minimalizujące ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  3. Inne oświadczenia oraz dokumenty przekazywane w postaci elektronicznej, w tym te składane na wezwanie Zamawiającego
 2. Otwarcie ofert
  1. otwarcie ofert bez obecności Wykonawców
  2. realizacja zasady przejrzystości i jawności postępowania poprzez zapewnienie transmisji „na żywo” z sesji otwarcia ofert  - jak przeprowadzić taką transmisję?
  3.  jak przeprowadzić sesję otwarcia ofert w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, nie naruszając art. 86 ustawy Pzp?
 3. Jak przeprowadzić i udokumentować dialog techniczny oraz negocjacje (dialog) w trybach negocjacje z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny bez bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcami?

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Jak podpisać umowę unikając bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcami?
 2. Czy można narzucić Wykonawcy formę elektroniczną umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 3. Czy wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce jest wystąpieniem siły wyższej?
 4. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego przed i po pojawieniu się koronawirusa SARS-CoV-2

 

ZALECANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z WPROWADZONYMI U ZAMAWIAJĄCEGO OGRANICZENIAMI

 1. Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania ofert
 2. Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące przeprowadzenia transmisji na żywo z sesji otwarcia ofert.
 3. Klauzula siły wyższej
 4. Przykładowe postanowienia umowy dotyczące zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia oraz przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego

OPINIE

Bardzo interesujące szkolenie. W sposób wyczerpujący przedstawienie omawianych zagadnień. Świetny prowadząc

Aleksandra Czucz - Wojewodztwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Zagadnienia są interesujące i poruszają praktyczne podejście eksperta wraz z komentarzami i przykładami. Merytorycznie i organizacyjnie - SUPER !!!!!

Anna Domarecka - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena