Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 19 kroków do pełnej...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

19 kroków do pełnej elektronizacji zamówień publicznych

czyli wszystko, co zamawiający musi wiedzieć by poprawnie zelektronizować swoje zamówienia ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, które przygotuje Cię do pełnej elektronizacji zamówień publicznychDowiesz się, jakie obowiązki będzie miał każdy zamawiający od 1 stycznia 2021r.  Ekspert omówi kwestie podpisu elektronicznego, narzędzia do usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. 

Dowiesz się również czym różni się dokument SIWZ od SWZ i kto musi go stosować. Elektronizacja zamówień publicznych w 19 krokach? To proste! Zapraszamy na szkolenie!

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.

PROGRAM

1. Przegląd przepisów dotyczących podpisu elektronicznego: rozporządzenie eIDAS, ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;
2. Czym są usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna;
3. Dostępne na rynku narzędzia do usług zaufania i identyfikacji elektronicznej
4. Podpis kwalifikowany a profil zaufany epuap;
5. Podpis zewnętrzny i wewnętrzny: różnice, orzecznictwo dotyczące różnych rodzajów podpisu;
6. Działanie i prawidłowe użycie podpisu elektronicznego;
7. Prawidłowy algorytm szyfrowania podpisu w związku ze stanowiskiem MC i orzecznictwem KIO;
8. Które dokumenty składane w postępowaniu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
9. Podpisywanie danych skompresowanych, podpisywanie formularzy wysyłkowych na platformach, podpisywanie dokumentów – różnice i wpływ podpisu na ważność oferty;
10. Omówienie usprawnień i możliwości dopuszczenia składania dokumentów w postaci elektronicznej postępowaniach poniżej progu UE, dla których elektronizacja nie jest obowiązkowa.
11. Obowiązki Zamawiającego w związku z koniecznością składania dokumentów opatrzonych podpisem kwalifikowanym;
12. Obowiązek prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa walidacji podpisu elektronicznego;
13. Praktyczne omówienie sposobów weryfikacji podpisu elektronicznego;
14. Znacznik czasu w podpisie: czy jest wymagany, na czym polega znakowanie czasem;
15. Błędy w podpisie i dalsze procedowanie Zamawiającego;

16. Formy czynności prawnej a rodzaje wymaganego podpisu;
17. Pełnomocnictwo: prawidłowe złożenie pełnomocnictwa w elektronicznej kopii;
18. Warsztat: zapisy w SIWZ w związku z komunikacją elektroniczną – propozycja zapisów SIWZ usprawniających przeprowadzenie postępowania.
19. Prowadzenie postępowania z uwzględnieniem komunikacji elektronicznej: kanały komunikacji z wykonawcami. Omówienie kanałów komunikacji z wykonawcą – wady i zalety każdego kanału;
20.  Elektronizacja postępowań poniżej progu unijnego
 • w jaki sposób wdrożyć elektronizację w postępowaniach krajowych, aby ułatwić składanie ofert, prowadzenie postępowań ale jednocześnie nie ograniczyć konkurencji; 
 • forma dokumentowa, pisemna i elektroniczna: jakie mają zastosowanie w postępowaniach poniżej progu UE;
 • uznawanie dokumentów składanych przez wykonawcę w postaci elektronicznej - które dokumenty/oświadczenia mogą być składane elektronicznie;
 • odczytywanie, walidacja dokumentów elektronicznych - badanie ich prawidłowości;
 • oferta elektroniczna w postępowaniu krajowym - czy można dopuścić składanie ofert elektronicznych, czy można wymagać wyłącznie ofert elektronicznych;
 • elektronizacja zamówień krajowych w sytuacji kryzysowej, związanej z epidemią
 • jak zachować bezpieczeństwo nie naruszając przepisów; 

OPINIE

To jest moje drugie szkolenie organizowane przez ApexNet. Kolejny raz nie zawiodłam się. Kompetentny, bardzo komunikatywny trener przybliżył tematykę nowej ustawy. Poza tym ogromnym plusem jest dostęp do EduStrefy. Na pewno skorzystam z kolejnego szkolenia.

Sylwia Gontarz - SPZOZ w Węgrowie

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, na wysokim poziomie, pozwoliło utrwalić posiadaną już wiedzą oraz zdobyć i przyswoić nowe informacje niezbędne do wykorzystania w wykonywanej pracy.

Aneta Kuba - 2 Regionalna Baza Logistyczna

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena