Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 130 tys....

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia do 130 tys. w NOWEJ USTAWIE PZP

- obowiązkowe zmiany i nowości w regulaminach. ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przedstawienie nowości i obowiązkowych zmian w zamówieniach do 130 000 zł. w świetle nowej ustawy Pzp. Trener przekaże praktyczną wiedzę dotyczącą planowania postępowań o zamówienia publiczne do 130 000 zł. oraz przedstawi najczęstsze błędy, które mogą pojawiać się w regulaminach zamówień publicznych do 130 000 zł.

Po szkoleniu poznasz również odpowiedź na pytanie: Czy w zamówieniach do 130 000 zł można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

PROGRAM

Planowanie postępowań o zamówienia publiczne do 130 000 zł

 1. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
 2. Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 130 000 zł
 4. Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
 5. Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne

Regulamin zamówień publicznych do 130 000 zł

 1. Regulamin zamówień publicznych do 130 000 zł- najczęstsze błędy
 2. Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 130 000 zł?

Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 zł

 1. Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
 2. Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
 3. Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł

Udzielanie bagatelnych zamówień publicznych (50 000 do 130 000 zł)

 1. Różnice między zamówieniami bagatelnymi a innymi zamówieniami wyłączonymi z PZp
 2. Nowe obowiązki publikacyjne
 3. Ogłaszanie a zapraszanie do składania ofert
 4. Procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
 5. Przetargi wg. Kc w zamówieniach publicznych do 130 000 zł
 6. Dokumentowanie zamówienia bagatelnego

Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie z zamówień publicznych  do 130 000 zł

 1. Rejestrowanie zamówień publicznych do 130 000 zł na potrzeby sprawozdawczości
 2. Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
 3. Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
 4. Aneksowanie umów a sprawozdawczość
 5. Umowy a faktury i rachunki

 

Czy w zamówieniach do 130 000 zł można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

 1. Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 2. Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 130 000 zł
 3. Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
 4. Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 130 000 zł
 5. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 130 000 zł
 6. Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie, ciepły posiłek - super pomysł, Materiały szkoleniowe - wysoki poziom, wykładowca - nie znam lepszego. Profesjonalne prowadzenie wykładu - jasne, przejrzyste, zrozumiałe, rzeczowe.

Iwona Drozdz - RIO w Gdańsku

Bardzo dobry wykładowca. Przekaz informacji - celujący. Wyczerpująco odpowiada na pytania. Dostosowuje się do grupy i szczegółowo odpowiada na wszystkie pytania. Polecam.

Anna Waleniak - Gdańskie Wody Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena