Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia sektorowe...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia sektorowe w nowej ustawie Pzp

ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, na którym nasz ekspert przedstawi najważniejsze zmiany jakie czekają zamówienia sektorowe w związku z nową ustawą Pzp, której wejście w życie jest przewidziane na 1 stycznia 20201r. Na szkoleniu poznasz tryby udzielania zamówień w nowej ustawie oraz dowiesz się czym różni się dotychczasowy SIWZ od SWZ.  

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

 

PROGRAM

I. Omówienie głównych zmian w ustawie

 1. Cele ustawy,
 2. Nowa systematyka ustawy,
 3. Komunikacja elektroniczna,
 4. Kiedy stosujemy ustawę dla zamówień sektorowych.

II. Tryby zamówień publicznych sektorowych:

 1. Przetarg nieograniczony;
 2. Przetarg ograniczony;
 3. Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem;
 4. Dialog konkurencyjny;
 5. Partnerstwo innowacyjne;
 6. Negocjacje bez ogłoszenia;
 7. Zamówienie z wolnej ręki.

III. Ramowy formularz SWZ dla zamówień sektorowych przetarg nieograniczony:

 1. Elementy obligatoryjne i fakultatywne
 2. Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia
 3. Przedmiotowe środki dowodowe
 4. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 5. Podmiotowe środki dowodowe ( oświadczenie jako tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu)
 6. Warunki udziału w postępowaniu.
 7. Wymagania dla konsorcjów

 

 1. Wadium
 2. Kryteria oceny ofert
 3. Przygotowanie i złożenie oferty
 4. Sposób obliczenia ceny, badanie RNC
 5. Środki ochrony prawnej.

IV. Przygotowanie projektu umowy w zamówieniach na roboty budowlane, usługi:

 1. współpraca stron umowy – zasady i narzędzia pomocne w tej współpracy,
 2. klauzule niedozwolone,
 3. obligatoryjne postanowienia umowy na roboty budowlane i usługi,
 4. waloryzacja wynagrodzenia,
 5. zatrudnienie na umowę o pracę,
 6. opcje i wznowienia w umowie,
 7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 8. podwykonawcy,
 9. zmiany umowy, zmiany istotne, zmiany dopuszczalne
 10. odstąpienie od umowy.

V. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

VI. Raport z realizacji zamówienia.

VII. Pozasądowe rozstrzyganie sporów (mediacja, koncyliacja).

OPINIE

Bardzo dobre szkolenie, bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia, celne spostrzeżenia trenera, praktyczne wskazania z praktyki. Jedno z najlepszych szkoleń na roboty budowlane, w jakich uczestniczyłem :)

Łukasz Oczkowicz - Sektor ciepłowniczy

Merytoryczne, omówione najważniejsze kwestie z tematu szkolenia, dyskusje o problemach/zagadnieniach uczestników w zakresie prowadzonych postępowań. Obszerna wiedza i doświadczenie prowadzącej.

Iwona Bełkot - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena