Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Najczęstsze spory przetargowe...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Najczęstsze spory przetargowe w orzecznictwie KIO

jak przeprowadzać i wygrywać przetargi bez ryzyka błędów proceduralnych ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom od strony praktycznej najczęstszych obszarów ryzyk w przetargu nieograniczonym skutkujących licznymi sporami przed Krajową Izba Odwoławczą.

Zakres szkolenia obejmuje kluczowe obszary przetargu nieograniczonego, które omówione zostaną przez pryzmat orzecznictwa KIO. Co ważne, prezentowane zagadnienia i wnioski z orzecznictwa zachowają najprawdopodobniej swoją aktualność także w świetle nowej ustawy PZP.

 

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 103
Liczba opinii o trenerze: 199

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów  z sektora publicznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

PROGRAM

 1. Warunki udziału w postępowaniu – kiedy są nieproporcjonalne?
 1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum
 1. W jakiej formie skutecznie udostępnić zasoby podmiotu trzeciego
 1. Przesłanki wykluczenia – kiedy i na jakich zasadach stosować self-cleaning
 1. Aktualność dokumentów i oświadczeń w kontekście wykluczenia z postępowania
 1. Sposoby wykazywania zdolności finansowej i ekonomicznej – czym jest „informacja z banku”?
 1. Nienależyte wykonanie zamówienia publicznego a wykluczenie z kolejnych postępowań
   
 2. Wprowadzenie w błąd zamawiającego – jak ustalić tę kwestię i jakie są skutki dla wykonawcy?

9.      Rażąco niska cena główna i składowa – kiedy oferta powinna być odrzucona?

10.   Najczęstsze błędy we wnoszeniu wadium (w tym elektronicznie) i zasady zatrzymywania wadium

11.   Termin związania ofertą – czy zawsze jego upływ skutkuje odrzuceniem oferty?

12.   Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie KIO

13.   Elektronizacja zamówień publicznych – brak możliwości złożenia lub otwarcia oferty z uwagi na problemy techniczne dotyczące platformy zakupowej

14.   Skan oferty w postępowaniach ‘elektronicznych’

15.   Praktyczne wątpliwości związane z pełnomocnictwami przetargowymi

16.   Dokumenty przedmiotowe składane przez wykonawców a prawo do ich uzupełnienia

OPINIE

Idealnie merytorycznie, poparte wieloma przykładami szkolenie. Prowadzący w sposób kompetentny i jednocześnie zabawny wprowadził wszystkich w nowe prawo ZP.

Julia Sroka - ENERGOTERM Sp. z o.o.

Szkolenie jak zawsze bardzo dobrze zorganizowane, wysokie kompetencje Eksperta na pewno skorzystam ponownie.

Anna Biała - ENERGOTERM Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 20-21 sierpnia 2020 Damian Michalak 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907