Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak planować i szacować...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Jak planować i szacować wartości zamówień na 2021 r.

Zajęcia praktyczne wg nowej ustawy Pzp. ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Chcesz uzyskać jako pierwszy informacje jak dobrze planować i szacować wartości zamówienia w 2021 roku? Jeszcze przed wejściem w życie nowej ustawy Pzp?

To proste!

Na specjalnie dedykowanym szkoleniu online, trener przeprowadzi praktyczne warsztaty i omówi najważniejsze zagadnienia dotyczące planowania postępowań o udzielenie zamówień przez zamawiających w 2021 roku.

 

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

PROGRAM

1. Wprowadzenie


2. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień przez zamawiających - moduł porównawczy obowiązujących i nowych regulacji


•    Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
•    Orientacyjna wartość zamówienia
•    Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a  plan finansowy.
•    Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień
•    Zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień
•    Zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane.
•    Planowanie postępowań w ramach projektów UE
•    Planowanie a zasada konkurencyjności

3. Ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych

 • Prawidłowa segregacja zamówień
 • Tożsamości a szacowanie wartości zamówień
 • Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia Wartość zamówienia na roboty budowlane.
 • Wartość zamówienia na roboty budowlane

 • Wartość zamówienia a remonty
 • Wartość zamówienia a wielość obiektów budowlanych
 • Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
 • Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień
 • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
 • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 • Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 • Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.

4. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia.

 • Naruszenie dyscypliny polegające na błędnym ustaleniu wartości zamówienia lub jego części, jeśli miało to wpływ na obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Naruszenie dyscypliny finansów polegające na udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPINIE

Wiedza szkoleniowca godna podziwu- na pewno skorzystam jeszcze ze szkolenia z Panem Ewarystem.

Ewelina Lis - Urząd Gminy w Kleszczowie

Bardzo wysoko oceniam kompetencje prowadzącego oraz sposób prowadzenia przez niego zajęć.

Marcin Fydrych - Urząd Gminy w Kleszczowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena