Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowa ustawa Pzp - warsztaty...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowa ustawa Pzp

warsztaty dla Wykonawców branży medycznej ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Cel szkolenia:

 • przybliżenie wykonawcom medycznych najważniejszych praktycznych zmian w przetargach od 1.01.2020 r.
 • wskazanie najczęstszych błędów zamawiających i czynników ryzyka godzących w interesy wykonawców w zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty medyczne,
 • przedstawienie na konkretnych przykładach szczególnie istotnych dla wykonawców obszarów w procesie ubiegania się o zamówienia medyczne i wyjaśnienie jak poprawnie działać według nowych przepisów PZP.

Adresaci szkolenia:
kadra zarządzająca oraz pracownicy działów handlowych w firmach współpracujących z publicznymi podmiotami leczniczymi, a także osoby nadzorujące realizację kontraktów u wykonawców z sektora medycznego

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 110
Liczba opinii o trenerze: 206

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów  z sektora publicznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

PROGRAM

NOWA USTAWA PZP OKIEM WYKONAWCY – WSTĘP

1.      Zakres zmian i cele nowego PZP w ujęciu praktycznym

2.      Prowykonawczy charakter zmienionych przepisów

NAJCZĘSTSZE OBSZARY SPORÓW Z ZAMAWIAJĄCYMI MEDYCZNYMI – DZIŚ I JUTRO

1.      Opis przedmiotu zamówienia – gdzie zamawiający może popełnić błąd i jakich zasad musi przestrzegać?

2.      Zasada uczciwej konkurencji w praktyce

3.      Czy zamawiający może narzucić zakup konkretnego wyrobu medycznego? Jeśli tak, to kiedy? Konkretne przykłady

4.      Leki oryginalne a generyczne – przepisy prawa a opis przedmiotu zamówienia

5.      Równoważność oferowanych produktów – jak ją wykazać i na jakim etapie przetargu?

6.      Kryteria oceny ofert – najczęstsze błędy wykonawców

7.      Warunki udziału w postępowaniu – kiedy kończy się swoboda w zawężeniu kręgu wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia? Zasada proporcjonalności w zamówieniach medycznych.

ZMIANY KLUCZOWE DLA WYKONAWCÓW

1.      Zamówienia bagatelne – nowe pojęcie i zasady udzielania

2.      Koniec z dialogiem technicznym. Czy wykonawcy zyskują dodatkowe pole do pożądanego wpływu na dokumentację przetargową?

3.      Jakie skutki dla wykonawcy spowoduje zaangażowanie w przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia?

4.      Modyfikacja przesłanek wykluczenia z postępowania – mniej trzeba, więcej można

5.      Rewolucja w przepisach dotyczących konsorcjum. Błędy mogą być tu bardzo dotkliwe!

6.      Szersze  możliwości powoływania się na zasoby podmiotów trzecich

7.      Nowe zasady komunikacji z zamawiającym – pełna elektronizacja. Różne warianty form składanych ofert.

8.      Przedmiotowe środki dowodowe – zakres, cel, możliwość żądania certyfikatów, etykiet, oznaczeń.

9.      Jak odróżnić czy dany dokument (np. specyfikacja techniczna, karta katalogowa) to element oferty czy dokument o charakterze potwierdzającym?

NOWE PZP - ASPEKTY PROCEDURALNE ZAMÓWIEŃ KRAJOWYCH

 1. Tryb podstawowy – zupełnie nowa procedura udzielenia zamówienia
 2. 3 warianty trybu podstawowego
 3. Negocjowanie ofert – szansa czy zagrożenie?
 4. Na czym polega odformalizowanie procedur zakupowych w zamówieniach krajowych?

UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYMI NA NOWYCH ZASADACH

 1. Nowe spojrzenia na umowne relacje zamawiających z wykonawcami
 2. Katalog klauzul abuzywnych – czy nowe przepisy wymuszą partnerstwo stron umowy?
 3. Nowe  możliwości kwestionowania (także w KIO!) treści umów na etapie proceduralnym
 4. Zaliczkowanie i płatności częściowe
 5. Waloryzacja wynagrodzenia na nowych zasadach
 6. Limit kar umownych i nowe postulaty zasad ich nakładania

PYTANIA I DYSKUSJA

OPINIE

Szkolenie bardzo dobrze prowadzone, tematyka ciekawa. Wiele nietypowych przypadków i ich wyjaśnienie. Pomoc w działaniach.

Aleksandra Jankowska - Tespol Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo wartościowe, spełniło moje oczekiwania. Podobała mi się forma szkolenia - dyskusja i przykłady praktyczne.

Marzena Koryś - Euroimmun Polska Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 29-30 września 2020 Damian Michalak 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz kinga.checinska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058906