Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktyczne przygotowanie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Praktyczne przygotowanie do wejścia w życie nowej ustawy Pzp

- od przygotowania do zawarcia umowy.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie gwarantuje 100 procent pełnej praktycznej wiedzy o nowej ustawie Pzp!

Program został tak przygotowany, aby osoby pracujące w zamówieniach publicznych, łatwo i przejrzyście mogły nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą najważniejszych aspektów w nowym Prawie zamówień publicznych.
 

Na szkoleniu, poznasz 3 kluczowe kroki dla odpowiedniego przygotowania postępowania o zamówienie publicznego.

Trener omówi kluczowe wyzwania związane z zawieraniem i wykonywaniem umów po zmianach, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

 

TRENER

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, konsultant głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 422
Liczba opinii o trenerze: 208

Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

PROGRAM

 1. Trzy kroki dla odpowiedniego przygotowania postępowania o zamówienie publiczne
 1. Jak zaplanować postępowania i oszacować wartości zamówień?
  • Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
  • Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
  • Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
  • Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne
  • Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe i podlegające wznowieniu
 2. Jak wywiązać się prawidłowo z nowych obowiązków przedrealizacyjnych?
  • Analiza potrzeb zamawiającego
  • Analiza wariantów realizacji zamówienia
 3. Jak prawidłowo przygotować nowe dokumenty w postępowaniu
  • SWZ (Specyfikacja warunków zamówienia)
  • OPiW (Opis potrzeb i wymagań zamawiającego)
 1. Newralgiczne czynności w trakcie postępowania o zamówienie publiczne wg. nowych zasad
 1. Ocena podmiotowa wykonawców:
 • Nowe warunki udziału w postępowaniu;
 • Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
 • Grupa kapitałowa
 • Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
 • Podmiotowe środki dowodowe
 1.  Ocena przedmiotowa
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Badanie i ocena ofert
 • Przedmiotowe środki dowodowe

Odrzucanie ofert

 1. Czynności naprawcze i inne działania podejmowane przez zamawiającego w trakcie postępowania
 • Wzywanie do wyjaśnień
 • Wzywania do uzupełnień
 • Poprawianie ofert
 • Inne
 1. Zakończenie postępowania
 • Zmodyfikowane przesłanki unieważnienia postępowania
 • Wybór wykonawcy

C. Kluczowe aspekty praktyczne postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

 • Tryb podstawy
 • Negocjacje
 • Publikacje
 • Jak obliczać terminy?
 • Wyjaśnienie treści SWZ i OPiW

D.Zamówienia powyżej progów unijnych- istotne zmiany

 • ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
 • uporządkowanie procedury odwróconej
 • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
 • nowe terminy związania z ofertą
 • wszczynania postępowań poniżej progów UE

E. Kluczowe wyzwania związane z zawieraniem i wykonywaniem umów po zmianach

 • klauzule abuzywne
 • obowiązek współpracy
 • waloryzacja wynagrodzenia
 • zaliczki
 • określenie kar umownych
 • raport z wykonania umowy

F. Zmiany w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych

 • Dzielenie i łączenie zamówień skutkujące niezastosowaniem ustawy Pzp

 

G. Zmiany w zakresie platformy E-Zamówienia

 • Perspektywy zmian
 • Nowe projektowane funkcjonalności


 

OPINIE

Szkolenie merytoryczne, prowadzący potrafi zaciekawić tematem, nie czyta ustawy, podaje dużo przykładów. Odpowiada merytorycznie na zadane pytania.

Marek Chyliński - Gmina Rościszewo

Bardzo wysokie kompetencje szkoleniowca, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia - dużo przykładów, możliwość zadawania pytań.

Magdalena Kozłowska - INP PAN

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
GORZÓW WLKP, HOTEL QUBUS 21-22 października 2020 Ewaryst Kowalczyk 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907