Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne dla Wykonawców od 01.01.2021

- procedury, obowiązki, możliwości i uprawienia w nowej ustawie Pzp ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przyjdź na szkolenie, a dowiesz się:

 • jakie są nowe możliwości pozyskiwania informacji przez wykonawców gwarantowane w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • jakie korzyści z nich wynikają dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • jak będą wyglądały dokumenty zamówienia po nowemu
 •  

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

TRENER

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 352
Liczba opinii o trenerze: 762

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM

 1. Nowe możliwości pozyskiwania informacji przez wykonawców gwarantowane w NOWEJ USTAWIE: jakie korzyści z nich wynikają dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 

 • plany postępowań
 • analiza potrzeb
 • raporty z wykonania umów
 • nowe ogłoszenia (np. ogłoszenie z wykonania umowy)
 • informowanie wykonawców o zamówieniu: kiedy będzie obowiązkowe?
 • wstępne konultacje rynkowe – zalety i ryzyka związane z uczestnictwem;
 • udostępnianie ofert, informacji z otwarcia ofert i dokumentów innych wykonawców wg. NU
 • w przyszłości: moduł monitorowania i analiz w Platformie eZamówienia

 

 1. Jak będą wyglądały dokumenty zamówienia po nowemu, czego możemy się spodziewać po dokumentacji przetargowej:
 • zakres SWZ
 • co to takiego OPIW
 • ogłoszenia i skutki wprowadzania w nich zmian
 • strona internetowa postępowania

 

 1. Nowe definicje w PZP ważne dla wykonawcy, żebyśmy wiedzieli o czym napisał  Zamawiający;

 

 1. Ubieganie się o zamówienia wg ich wartości: zamówienia regulaminowe/bagatelne/poniżej progu UE/powyżej progu UE; 

 

 

 1. Nowe prawa/wymagania/obowiązki Wykonawcy w dotychczasowych instytucjach
 • wyjaśnienia SIWZ
 • przesłanki wykluczenia po nowemu
 • warunki udizału w postępowaniu;
 • konsorcja
 • poleganie na zasobach podmiotów trzecich
 • wadium – zupełnie nowe regulacje
 • zebranie wykonawców/wizja lokalna
 • termin związania ofertą: nowe zasady obowiązywania 


 

 1. Ofertowanie wg NU: przedmiotowe środki dowodowe;
 • JEDZ: zasady i terminy;
 • Oświadczenia wstępne;
 • składanie środków dowodowych;
 • procedura i sposoby elektronicznego składania ofert: podpisy, platformy;

 

 1. Czynności zamawiającego związane z oceną ofert;
 • procedura odwrócona bez tajemnic;
 • ocena podmiotowa i procedura naprawcza;
 • ocena przedmiotowa: wyjaśnienia, rażąco niska cena, poprawianie omyłek,
 • nowe przesłanki odrzucenia ofert;
 • kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie i czy wykonawca z tą decyzją może się nie zgodzić;

 

 1. Terminy i ich liczenie wg NU;
 2. Co o elektronizacji i komunikacji z Zamawiającym wykonawca wiedzieć powinien: co/jak/w jaki sposób podpisywać i wysyłać. Forma elektroniczna a postać elektroniczna, pisemność postępowania, kanały komunikacji; rodzaje podpisów.

 

 • Jak elektronicznie składać oferty żeby nie popełnić błędu;

 

 1. Postępowanie powyżej progu UE: schemat;

 

 1. Postępowanie poniżej progu UE: schemat trybu podstawowego ze szczególnym uwzględnieniem trybu z negocjacjami, czyli na czym według NU będie polegało „ulepszenie oferty”;

 

 1. Umowy po nowemu:
 • zasada współdziałania stron;
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy według NU
 • czego w umowach być nie powinno, czyli klauzule abuzywne;
 • klauzule obowiązkowe w umowach;
 • waloryzacja po nowemu;
 • umowy z podwykonawcami wg nowych regulacji;
 • prawo opcji;

 

13. Co nowego w środkach ochrony prawnej: odwołanie KIO, skarga SĄD, pozasądowe rozwiązywanie sporów;

OPINIE

Dzień dobry, od wielu lat uczestniczę w organizowanych prze z ApexNet szkoleniach. Szkolenia zawsze spełniały moje oczekiwania, były prowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Ze względu na pandemię nie mogę uczestniczyć w szkoleniach w formie tradycyjnej więc szkolenia on-line są szczególnie ważną formą zdobywania wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu. Pani Iwona Holka jest fantastycznym trenerem zarówno jeśli chodzi o merytoryczną treść przekazywanych informacji jak i o formę przekazu. Jasno i prosto przeprowadza nas przez gąszcz przepisów. Słucham jej wykładu z przyjemnością. Ważny jest też bezpośredni kontakt na czacie, udzielanie odpowiedzi na bieżąco. Taka forma szkoleń bardzo mi odpowiada. Polecam

Grażyna Chojka - LOTOS Oil Sp. z o.o.

Szkolenie p. Iwony Holki jak zawsze wspaniałe. Prowadząca dobrze przygotowana, konkretna, wyczerpująco odpowiada na pytania uczestników.

Alfreda Lewandowska - IPPT PAN

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 5-6 listopada 2020 Iwona Holka 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907