Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne dla Wykonawców od 01.01.2021

- procedury, obowiązki, możliwości i uprawnienia w nowej ustawie Pzp

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przyjdź na szkolenie, a dowiesz się:

 • jakie są nowe możliwości pozyskiwania informacji przez wykonawców gwarantowane w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • jakie korzyści z nich wynikają dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • jak będą wyglądały dokumenty zamówienia po nowemu

NOWA USTAWA to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo! Nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Nowe możliwości pozyskiwania informacji przez wykonawców gwarantowane w NOWEJ USTAWIE: jakie korzyści z nich wynikają dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 

 • plany postępowań
 • analiza potrzeb
 • raporty z wykonania umów
 • nowe ogłoszenia (np. ogłoszenie z wykonania umowy)
 • informowanie wykonawców o zamówieniu: kiedy będzie obowiązkowe?
 • wstępne konultacje rynkowe – zalety i ryzyka związane z uczestnictwem;
 • udostępnianie ofert, informacji z otwarcia ofert i dokumentów innych wykonawców wg. NU
 • w przyszłości: moduł monitorowania i analiz w Platformie eZamówienia

 

 1. Jak będą wyglądały dokumenty zamówienia po nowemu, czego możemy się spodziewać po dokumentacji przetargowej:
 • zakres SWZ
 • co to takiego OPIW
 • ogłoszenia i skutki wprowadzania w nich zmian
 • strona internetowa postępowania

 

 1. Nowe definicje w PZP ważne dla wykonawcy, żebyśmy wiedzieli o czym napisał  Zamawiający;

 

 1. Ubieganie się o zamówienia wg ich wartości: zamówienia regulaminowe/bagatelne/poniżej progu UE/powyżej progu UE; 

 

 

 1. Nowe prawa/wymagania/obowiązki Wykonawcy w dotychczasowych instytucjach
 • wyjaśnienia SIWZ
 • przesłanki wykluczenia po nowemu
 • warunki udizału w postępowaniu;
 • konsorcja
 • poleganie na zasobach podmiotów trzecich
 • wadium – zupełnie nowe regulacje
 • zebranie wykonawców/wizja lokalna
 • termin związania ofertą: nowe zasady obowiązywania 
 

 1. Ofertowanie wg NU: przedmiotowe środki dowodowe;
 • JEDZ: zasady i terminy;
 • Oświadczenia wstępne;
 • składanie środków dowodowych;
 • procedura i sposoby elektronicznego składania ofert: podpisy, platformy;

 

 1. Czynności zamawiającego związane z oceną ofert;
 • procedura odwrócona bez tajemnic;
 • ocena podmiotowa i procedura naprawcza;
 • ocena przedmiotowa: wyjaśnienia, rażąco niska cena, poprawianie omyłek,
 • nowe przesłanki odrzucenia ofert;
 • kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie i czy wykonawca z tą decyzją może się nie zgodzić;

 

 1. Terminy i ich liczenie wg NU;
 2. Co o elektronizacji i komunikacji z Zamawiającym wykonawca wiedzieć powinien: co/jak/w jaki sposób podpisywać i wysyłać. Forma elektroniczna a postać elektroniczna, pisemność postępowania, kanały komunikacji; rodzaje podpisów.

 

 • Jak elektronicznie składać oferty żeby nie popełnić błędu;

 

 1. Postępowanie powyżej progu UE: schemat;

 

 1. Postępowanie poniżej progu UE: schemat trybu podstawowego ze szczególnym uwzględnieniem trybu z negocjacjami, czyli na czym według NU będie polegało „ulepszenie oferty”;

 

 1. Umowy po nowemu:
 • zasada współdziałania stron;
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy według NU
 • czego w umowach być nie powinno, czyli klauzule abuzywne;
 • klauzule obowiązkowe w umowach;
 • waloryzacja po nowemu;
 • umowy z podwykonawcami wg nowych regulacji;
 • prawo opcji;
 1. Co nowego w środkach ochrony prawnej: odwołanie KIO, skarga SĄD, pozasądowe rozwiązywanie sporów;

OPINIE

Bardzo ciekawie poprowadzone szkolenie. Prowadząca bardzo ciekawie i rzeczowo odpowiadała na pytania. Bardzo komunikatywna i chętna do pomocy osoba. Jestem bardzo zadowolona.

Katarzyna Tomaszewska - Sprint S.A.

Jeżeli chcesz spotkać profesjonalistkę, która swoją wiedzę przekazuje fachowo, przystępnie i na pewno nie nudno? Stawiaj na szkolenia prowadzone przez Panią Iwonę Holkę!

Jarosław Malczyk - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie