Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Dekalog Wykonawcy –...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Dekalog Wykonawcy

– 10 zasad uczestnictwa w przetargach według nowego Prawa Zamówień Publicznych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia będziesz miał możliowść zwiększyć swoje szanse na sukces w przetargu jeszcze zanim zamawiający go ogłosi oraz  dowiesz się, które przepisy ustawy mają charakter prowykonawczy i jak nowy akt prawny pomóc ma wykonawcom w skuteczniejszym ubieganiu się o zamówienia publiczne.

 

 

 

Trener na szkoleniu omówi  z jakimi nowymi dokumentami przetargowymi może spotkać się wykonawca od 2021 r. w związaku z wejściem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 110
Liczba opinii o trenerze: 209

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów  z sektora publicznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

PROGRAM

POZNAJ NOWE „ZASADY GRY” W ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Zmiana definicji wykonawcy i koncepcji jego prawnych relacji z zamawiającym
 2. Dowiedz się które przepisy ustawy mają charakter prowykonawczy i jak nowy akt prawny pomóc ma wykonawcom w skuteczniejszym ubieganiu się o zamówienia publiczne
 3. Systematyka ustawy – sprawdź gdzie szukać przepisów kluczowych w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne
 4. Polityka i plany zakupowe sektora publicznego – sprawdź jak szukać szans biznesowych bez konieczności wertowania Biuletynu Zamówień Publicznych
 5. Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań według nowych przepisów.
 6. Zamówienia bagatelne – dowiedz się czym są, jak się o nie ubiegać i w jakim zakresie stosuje się do nich nowa ustawę.
 7. Zasady komunikacji zamawiających i wykonawców w postępowaniu. Czy jesteś gotów na pełną elektronizację? Czego należy spodziewać się w nadchodzących miesiącach? Co z projektem e-zamówienia?

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE NA SUKCES W PRZETARGU JESZCZE ZANIM ZAMAWIAJĄCY GO OGŁOSI

 1. Analiza potrzeb zamawiającego – czym jest i czy dotyczy pośrednio wykonawców?
 2. Wpływ wykonawców na kształt dokumentacji postępowania – nowe szanse i narzędzia.
 3. Wstępne konsultacje rynkowe, czyli koniec z dialogiem technicznym. Dowiedz się czym są, jakie mają warianty i jak zwiększyć swoje szanse na sukces w późniejszym postępowaniu.
 4. Udział wykonawcy w konsultacjach a ryzyka związane z późniejszym uczestnictwem w przetargu. Jak rozumieć ograniczenia ustawowe i nie dać się wykluczyć z postępowania.

 

NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI WYKONAWCAMI (Konsorcja i podmioty trzecie)

 1. Jak budować konsorcjum według nowego Pzp?
 2. Jak wykazywać łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu?
 3. Jakie ograniczenia w ww. zakresie może narzucić zamawiający w dokumentacji?
 4. Nowe zasady zdobywania doświadczenia przez poszczególnych konsorcjantów
 5. Zupełnie nowe oświadczenie o podziale zadań miedzy konsorcjantami. Czy jest uzupełnialne? Jakie skutki wywołają błędy w oświadczeniu?
 6. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – szersze możliwości współpracy niż dotychczas
 7. Zalety i wady implementacji do polskiej ustawy wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt

UWAŻNIE ZANALIZUJ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

 1. Z jakimi nowymi dokumentami przetargowymi może spotkać się wykonawca od 2021 r.? Specyfikacja warunków zamówienia i Opis potrzeb i wymagań.
 2. Nowe zasady wyjaśnień treści SWZ i innych dokumentów zamówienia. Nowe terminy zadawania pytań przez wykonawców i dlaczego odpowiedź „jak w SIWZ” jest zawsze błędna.
 3. Jakie obowiązki ma zamawiający gdy uchybi terminowi na wyjaśnienie SWZ?

BEZBŁĘDNIE ZŁÓŻ OFERTĘ

 1. Poznaj trzy formy złożenia oferty w postępowaniach krajowych. Jak przygotować się do każdego z nich?
 2. Oferta podpisywana profilem zaufanym i e-podpisem – czy wykonawca może wybrać formę oferty czy będzie związany treścią SWZ?.
 3. Najnowsze orzecznictwo dotyczące elektronizacji i jego wpływ na stosowanie nowych przepisów. Awarie platform zakupowych – jak bronić swoich praw krok po kroku w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie udaje się złożyć oferty.
 4. Co należy załączyć do oferty?
 5. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
 6. Termin związania ofertą. Dowiedz się na czym polegają długo oczekiwane zmiany związane z TZO (zasady wydłużania terminu i skutki uchybień w tym zakresie, nowa forma przedłużania TZO).
 7. Przedmiotowe środki dowodowe – czym są, kiedy je składać, wyjątki w zakresie zasad ich uzupełniania.
 8. Rewolucja w trybach udzielania zamówień krajowych
 9. Czym jest tzw. tryb podstawowy wyboru wykonawcy?
 10. Możliwości negocjacji oferty po jej ocenie – jak ta nowość wpłynie na prawa wykonawców
 11. 3 scenariusze trybu podstawowego – z którego najczęściej skorzystają zamawiający?
 12. Niepubliczne otwarcie ofert. Co z zasadą jawności postępowania?

NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ

 1. Aktualizacja podstaw wykluczenia – co ulega zmianie w nowym Pzp? Ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia i rozszerzenia katalogu podstaw fakultatywnych.
 2. Nienależyte wykonanie zamówienia w przeszłości a wykluczenie z postępowania – doprecyzowanie przesłanki wykluczenia
 3. Rozszerzenie pojęcia konfliktu interesów w świetle zasad wykluczenia wykonawcy – sprawdź czy zmiana dotyczy także Ciebie
 4. Grupa kapitałowa w świetle podstaw wykluczenia – dowiedz się na czym polegają nowe zasady oceny i mniejszy formalizm w tym zakresie. Koniec z obowiązkiem pilnowania 3-dniowego terminu na złożenia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.
 5. Self-cleaning według nowych zasad. Dowiedz się jak wykazać, że jesteś rzetelnym wykonawcą mimo podstaw wykluczenia.
 6. Kiedy pomimo zaistnienia przesłanek wykluczenia i braku samooczyszczenia zyskasz szanse na udział w przetargu?

PRZEJDŹ KWALIFIKACJĘ PODMIOTOWĄ

 1. Jaki obszar statusu podmiotowego wykonawcy musi, a jaki może badać Zamawiający w zależności od rodzaju postępowania?
 2. Jakie nowe warunki udziału w postępowaniu wprowadza nowa ustawa?
 3. Zasady postępowania w procedurze odwróconej. Dowiedz się na czym polega uporządkowanie jej przebiegu.

PODPISZ UMOWĘ (O JAKOŚĆ KTÓREJ ZADBAĆ MOŻESZ JESZCZE NA ETAPIE POSTĘPOWANIA)

 1. Koniec z nierównością stron umowy? Klauzule abuzywne, czyli czego nie można zamieszczać w umowach zawieranych w 2021 r.
 2. Czy wreszcie będzie można skutecznie wnieść odwołanie do KIO na treść projektu umowy?
 3. Umowna waloryzacja kontraktów publicznych – nowe zasady korzystne dla wykonawców.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na nowych zasadach – będzie taniej!
 5. Jakie zmiany w obszarze podwykonawstwa przynosi nowa ustawa

ŚLEDŹ POCZYNANIA KONKURENCJI

 1. Zasady udostępniania protokołu postępowania i załączników
 2. Sprawdź kiedy i na jakich zasadach zapoznasz się z ofertami konkurencyjnych wykonawców
 3. Czy negocjacje są poufne?

NIE WAHAJ SIĘ KORZYSTAĆ Z SZERSZYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

 1. Postępowanie odwoławcze – co się zmieni w nowej ustawie okiem wykonawcy?
 2. Szerszy zakres podstaw odwoławczych – więcej odwołań w procedurach krajowych?
 3. Postępowanie skargowe – dłuższe terminy na kwestionowanie orzeczeń KIO,
 4. Pomoc ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 1. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych. Rola i cele zmian ustawowych w tym zakresie.
 2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów w relacji Zamawiający – Wykonawca. Koniec wieloletnich postępowań sądowych i większa otwartość na ugody?

PYTANIA i DYSKUSJA


 

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym z przykładami praktycznymi. Wprowadzone zagadnienia z nowej ustawy Pzp.

Karolina Biela - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Jak zawsze wysoki profesjonalizm i wyczerpanie tematu w sposób satysfakcjonujący.

Donata Morawska - Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
POZNAŃ, HOTEL ALTUS 26-27 listopada 2020 Damian Michalak 995.00 zł netto + 23% VAT

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907