Start > Szkolenia otwarte > Prawo Budowlane > Prawo Budowlane z uwzględnieniem...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Prawo Budowlane z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelizacjami z 2020 r.

z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelizacjami z 2020 r. ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie i interpretacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności pod kątem najnowszych zmian prawnych w 2020 roku.

Na szkoleniu trener przedstawi nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich

 

PROGRAM

 1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu
 2. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.
 3. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia
 4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych
 5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
 6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
 7. Nowe rozporządzenie wykonawcze o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 września 2020 roku
 8. Po raz kolejny zmienione regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
 9. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie procedur dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.

 1. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 2. Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
 3. Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy
 4. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych
 5. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy
 6. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
 7. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
 8. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego.
 9.  Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym uchylenie art. 90
 10. Zmiany w 23, powiązanych z prawem budowlanym innych ustawach
 11.  Długi okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji

OPINIE

Brak jakich kolwiek zastrzeżeń, trener Pan Jerzy Dylewski na poziomie 150%

Katarzyna Sternik - JW. 2063

Szkolenie w sposób wyczerpujący podaje informacje na temat zamówień w ustawie prawo budowlane.

Tomasz Borowski - Urząd Dzielnicy Wesoła M. St. Warszawy

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena