Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Przetarg i tryb podstawowy...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Przetarg i tryb podstawowy od A do Z

– jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

2 dni praktycznej wiedzy, jak przejść kompetentnie procedury udzielania zamówień publicznych po 1 stycznia 2021.

Na szkoleniu, ekspert przedstawi całościowo analizę potrzeb zamawiającego i odpowie min. na pytania:

 • kiedy trzeba jej dokonać,
 • co powinna zawierać,
 • w jakiej formie powinna być przygotowana i jakie kontrowersje rodzi?

Co ważne, dostajesz gwarancje uzyskania kompleksowej wiedzy o najważnieszych zmianach w Pzp. Każdy uczestnik szkolenia nabędzie unikalną paczkę wzorów dokumentów o nowej ustawie Pzp.

 

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Uczestnicy otrzymują 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

 

 

PROGRAM

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA
 1. Polityka zakupowa państwa, czyli jak dokonywać zakupów publicznych z poszanowaniem wyznaczonych celów strategicznych.
 2. Analiza potrzeb zamawiającego – kiedy trzeba jej dokonać, co powinna zawierać, w jakiej formie powinna być przygotowana i jakie kontrowersje rodzi.
 3. Koniec z dialogiem technicznym – na jakich zasadach zamawiający zdobyć może wiedzę na temat optymalnego kształtu zamówienia?
 4. Pozycja wykonawcy biorącego udział w konsultacjach rynkowych. Czy pomoc zamawiającemu jest ryzykiem?
 5. Nowe dokumenty w postępowaniu – specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań.
 1. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ KRAJOWYCH I UNIJNYCH – PRZETARG I TRYB PODSTAWOWY KROK PO KROKU
 1. Zasady wszczynania postępowań i publikatory.
 2. Komunikacja zamawiających i wykonawców – witamy w świecie pełnej elektronizacji.
 3. Przebieg przetargu nieograniczonego i uporządkowanie przepisów o procedurze odwróconej.
 4. Tryb podstawowy udzielania zamówień krajowych krok po kroku:
 • trzy warianty postepowania, negocjacje złożonych ofert (kiedy trzeba, a kiedy można?) – korzyści i zagrożenia.
 1. Kluczowe dokumenty postępowań:
 • rola, zasady zadawania pytań do SWZ i OPiW i termin wyjaśnień, ewentualne zmiany SWZ i OPiW.
 1. Termin związania ofertą – długo wyczekiwana rewolucja i uporządkowanie przepisów
 2. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
 3. Przedmiotowe środki dowodowe – czym są, kiedy można ich wymagać i na jakim etapie postępowania. Kiedy dany dokument jest przedmiotowym środkiem dowodowym, a kiedy częścią oferty? Czy można je uzupełniać?
 1. BADANIE I OCENA OFERT
 1. Na kiedy wyznaczyć termin otwarcia ofert?
 2. Co w przypadku, gdy platforma zakupowa doznała awarii?
 3. W jakich formach wykonawcy powinni składać oferty w zależności od tego z jaka procedurą mamy do czynienia (przetarg vs tryb podstawowy).
 4. Przesłanki odrzucenia oferty.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty i obowiązki informacyjne względem wykonawców i UZP.
 6. Co z zasadą jawności w czasach elektronizacji? Otwarcie ofert bez publiczności.

 

 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
 1. Doniosłe zmiany w podstawach wykluczenia wykonawcy z postępowania – kiedy zamawiający musi, a kiedy może wykluczyć wykonawcę. Ograniczenie katalogu obligatoryjnych podstaw wykluczenia i rozszerzenie listy przesłanek fakultatywnych.
 2. Nowe podejście do konfliktu interesów. Obowiązek wyłączenia się z czynności w postępowaniu.
 3. Wykonawcy należący do grupy kapitałowej a podstawy wykluczenia.
 4. Doprecyzowanie w NPZP zasad stosowania przesłanek wykluczenia znanych z obecnych przepisów.
 5. Nowy warunek udziału w postępowaniu – czym jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 6. Rewolucja w ocenie spełniania warunków udziału przez konsorcjum. Kontrowersje, istotne ryzyka i sposoby ich uniknięcia.
 7. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich na nowych zasadach – orzecznictwo przekute w przepisy. Kontrowersje.
 1. OCENA DOKUMENTACJI PRZEDKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW I ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA

– w jakich formach i w jaki sposób wykonawcy składać powinni podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty?

Przegląd praktycznych przepisów rozporządzeń wykonawczych (formaty danych, rodzaje podpisów elektronicznych, kiedy wymagać oryginału, kiedy odwzorowania cyfrowego poświadczonego za zgodność, zmiany w zasadach poświadczania za zgodność z oryginałem).

 1. REWOLUCJA W UMOWACH O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – INFORMACJE WAŻNE TAKŻE NA ETAPIE PROCEDURY
 1. Lista przepisów zakazanych, czyli klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne
 2. Co musi się znaleźć w każdej umowie ws. zamówienia publicznego?
 3. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy według zupełnie nowych zasad – warto przygotować się na dodatkowe wydatki.
 4. Zmiany dotyczące kar umownych – zakres i limit.
 5. Nowości w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Raport z realizacji zamówienia – kiedy jest obowiązkowy i co musi zawierać, jak wpływa na SWZ?
 7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PO NOWEMU
 1. Zmiana zakresu podstaw odwoławczych.
 2. Możliwość skutecznego zaskarżania treści umów.
 3. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.
 4. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów – ADR w zamówieniach publicznych.
 1. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

OPINIE

Znakomita organizacja. Brawo dla firmy ApexNet :) Eksperci cechują się znakomitą wiedzą oraz umiejętnością jej przekazywania.

Kamil Cegliński - Urząd Gminy Jaktorów

Polecam szkolenie on-line. Zorganizowane sprawnie i jak zwykle na wysokim poziomie. Łatwe logowanie, świetny odbiór dźwiękowy i wizualny. Możliwość uczestniczenia w szkoleniu bez uciążliwego dojazdu. Szkolenie – spełniło moje oczekiwania. Prowadzący – uśmiechnięty profesjonalista, tematyka – poparta przykładami z życia, materiały – dobrze przygotowane i podkreślające zmiany. Szkolenie pomoże w przygotowaniu do nadchodzących zmian.

Justyna Krzemieniecka - GAZ BUDOWA Sp. z o .o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach przez 3 miesiące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena