Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 9 etapów bezbłędnego...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp

- trening praktyczny krok po kroku ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jak przejść bezbłędnie postępowanie po wejściu w życie nowej ustawy? To proste, nasz trener zdradzi Ci 9 kroków, dzięki czemu nie popełnisz żadnego błędu!

Praktyczny kurs w 2 dni? Tak!

przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały, na podstawie których w trakcie szkolenia rozwiązywane będą zadania, casusy, problemy oraz przygotowywane zostaną stanowiska, wyjaśnienia, opinie. Po otrzymaniu materiałów przed szkoleniem, będą Państwo mogli przygotować się do szkolenia, ale będzie można również w trakcie szkolenia rozwiązywać zadania. Zadanie zawsze będzie też rozwiązane przez trenera, więc nawet jeżeli nie będą chcieli Państwo na bieżąco i aktywnie uczestniczyć, to wszystkie zadania, wątpliwości zostaną rozwiązane i uargumentowane. Szkolenie będzie przebiegało w cyklu: prezentacja teoretyczna przepisów, rozwiązania uczestników, omówienie i opracowanie właściwego stanowiska.

Zapraszam, będzie super! - Iwona Holka

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień.
 • na podstawie materiałów opartych o stanowiska UZP oraz wyniki kontroli Uczestnicy stworzą plan postępowań odpowiednio przypisując zamówienia, agregując pod kątem tożsamości czasowej, przedmiotowej i wykonawczej.
 • Zaprezentowany zostanie podział zamówień na jednorazowe, powtarzające się i ciągłe, wyjaśniona zostanie ich specyfika i przypisane zostaną konkretne zamówienia i przepisy ustawy, które do poszczególnych zamówień należy stosować;
 • uczestnicy rozwiążą zadanie dotyczące zastosowanie prawa opcji, wznowień, zamówień z art. 214 pod kątem adekwatności i celu zamówienia;
 • przygotowanie analizy potrzeb i wymagań na przykładzie;
 1. Przygotowanie zapisów SWZ na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania
 • rozdzielenie i wskazanie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych w zależności od przedmiotu zamówienia;
 • wskazanie co jest ofertą a co przedmiotowym środkiem dowodowym;
 • wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności;
 • propozycje warunków udziału w postępowaniu i przypisanie im dokumentów;
 • uzasadnienie braku podziału zamówienia na części;
 • propozycje dotyczące kryteriów oceny ofert;
 • przygotowanie postanowień umowy
 1. Czynności Zamawiającego przed złożeniem oferty:
 • liczenie terminów w tym do pytań do SWZ;
 • postepowanie w przypadku wniesienia odwołania na zapisy SWZ;
 • ocena zasadności wizji lokalnej i konsekwencje;
 • jeszcze modyfikacja czy już konieczność unieważnienia postępowania w postepowaniu powyżej UE?
 1. Składanie ofert, podpisy elektroniczne
 • rozwiązywanie problemów związanych z działaniem platform (pod kątem prawnym);
 • weryfikacja podpisów, błędy i jak należy w takim przypadku postąpić;
 • oferta, której nie można odczytać;
 • podpisy elektroniczne spoza UE;
 1.  Czynności Zamawiającego po złożeniu ofert
 • badanie i ocena ofert na konkretnych przypadkach;
 • weryfikacja wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 • poprawianie omyłek, wyjaśnienia ofert;
 • postepowanie w sprawie terminu związania ofertą;
 1. Tryb podstawowy wariant drugi: symulacja postępowania
 1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy ocenionego najwyżej
 • sprawdzenie podmiotowych środków dowodowych, również mając na uwadze sposób przekazania do Zamawiającego, postać elektroniczną, dokumenty wystawione przez podmioty upoważnione i dokumenty wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby;
 • badanie zasadności zatrzymania wadium;

    VIII. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z realizacji

 • na podstawie sprawozdania z wykonanej umowy, przygotowanie ustawowo wymaganych dokumentów;
 1. Prawidłowe dokumentowanie postepowania:
 • przygotowanie protokołu postępowania, archiwizacja

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały, na podstawie których w trakcie szkolenia rozwiązywane będą zadania, casusy, problemy oraz przygotowywane zostaną stanowiska, wyjaśnienia, opinie.

 1. Agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień.
 • na podstawie materiałów opartych o stanowiska UZP oraz wyniki kontroli Uczestnicy stworzą plan postępowań odpowiednio przypisując zamówienia, agregując pod kątem tożsamości czasowej, przedmiotowej i wykonawczej. Zaprezentowany zostanie podział zamówień na jednorazowe, w tym udzielane w częściach, powtarzające się i ciągłe, wyjaśniona zostanie ich specyfika i przypisane zostaną konkretne przykłady i przepisy ustawy, które do poszczególnych zamówień należy stosować;

ZESZYT 1: agregacja zamówień i przyporządkowanie zamówień do zasad szacowania

 • uczestnicy rozwiążą zadanie dotyczące zastosowanie prawa opcji, wznowień, zamówień z art. 214 pod kątem adekwatności i celu zamówienia;

ZESZYT 2: opcja zwiększająca/ opcja zmniejszająca

 • przygotowanie analizy potrzeb i wymagań na przykładzie;

ZESZYT 3: analiza potrzeb: sprzątanie/dostawa komputerów

 1. Przygotowanie zapisów SWZ na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania
 • rozdzielenie i wskazanie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych w zależności od przedmiotu zamówienia;
 • wskazanie co jest ofertą a co przedmiotowym środkiem dowodowym;
 • wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności;
 • propozycje warunków udziału w postępowaniu i przypisanie im dokumentów;
 • uzasadnienie braku podziału zamówienia na części;
 • propozycje dotyczące kryteriów oceny ofert;
 • przygotowanie postanowień umowy;
 • ocena zasadności zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie;

ZESZYT 4: wniosek i na jego podstawie przygotowanie SWZ na formatce

 1. Czynności Zamawiającego przed złożeniem oferty:
 • liczenie terminów w tym do pytań do SWZ;

ZADANIE 1

 • postępowanie w przypadku wniesienia odwołania na zapisy SWZ;

ZADANIE 2

 • ocena zasadności wizji lokalnej i konsekwencje;

ZADANIE 3

 • jeszcze modyfikacja czy już konieczność unieważnienia postępowania w postepowaniu powyżej UE?

ZADANIE 4

 1. Składanie ofert, podpisy elektroniczne
 • rozwiązywanie problemów związanych z działaniem platform (pod kątem prawnym);

ZADANIE 5

 • weryfikacja podpisów, błędy i jak należy w takim przypadku postąpić;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

 • oferta, której nie można odczytać;

ZADANIE 6

 • podpisy elektroniczne spoza UE;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

 1.  Czynności Zamawiającego po złożeniu ofert
 • badanie i ocena ofert na konkretnych przypadkach;

ZADANIE 7

 • weryfikacja wyjaśnień rażąco niskiej ceny;

ZADANIE 8

 • poprawianie omyłek, wyjaśnienia ofert;
 • postępowanie w sprawie terminu związania ofertą;

ZADANIE 9

 1. Tryb podstawowy wariant drugi: symulacja postępowania i możliwych działań zamawiającego. Schemat udzielenia zamówienia.

ZESZYT 5: scenariusz postępowania

 1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy ocenionego najwyżej
 • sprawdzenie podmiotowych środków dowodowych, również mając na uwadze sposób przekazania do Zamawiające, postać elektroniczną, dokumenty wystawione przez podmioty upoważnione i dokumenty wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

 • badanie zasadności zatrzymania wadium;

ZADANIE 10

 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z realizacji
 • na podstawie sprawozdania z wykonanej umowy, przygotowanie ustawowo wymaganych dokumentów;
 1. Prawidłowe dokumentowanie postepowania:
 • przygotowanie protokołu postępowania, archiwizacja

ZESZYT 6

OPINIE

Gorąco polecam szkolenia i prowadząca Panią Iwonę Holkę. Prowadząca posiada duża wiedzę oraz odpowiada na każde pytanie zadane podczas szkolenia.

Damian Brożyna - Gmina Kowala

Szkolenie bardzo profesjonalne, zorganizowane na wysokim poziomie i interesujące. Pani Iwona Holka doskonale przygotowana merytorycznie. Wiedza przekazana jasno i zrozumiale. Dużo praktycznych informacji. Prowadząca bardzo sympatyczna, odpowiada konkretnie na każde zadane pytanie. Forma on-line szkolenia idealna na obecny czas. Dodatkowym atutem szkolenia jest 30 – dniowy dostęp do nagrania z całego szkolenia. Polecam wszystkim szkolenia organizowane przez firmę Apexnet oraz Panią Iwonę Holkę.

Anna Stypuła - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło