Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Kontrole w zamówieniach...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Kontrole w zamówieniach publicznych

kompleksowe omówienie praktycznych zasad i odpowiedzialności zamawiających

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami kontroli i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych od 2021 roku.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

 

TRENER

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, konsultant głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 545
Liczba opinii o trenerze: 216

Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

PROGRAM

Co kontrolowany powinien wiedzieć o nowych zasada kontroli zamówień publicznych?>

 • Jaki znaczenie praktyczne ma zasada współpracy organów kontroli?
 • Zasada planowania i przeprowadzania kontroli na podstawie analizy ryzyka
 • Kwestionariusze kontroli- co to oznacza dla kontrolowanego?
 • Praktyczne znaczenie zasady oparcia negatywnego wyniku kontroli na stwierdzonych uchybieniach  mających wpływ na wynik postępowania
 • Upublicznianie przez organy kontroli informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach.

Kto obecne ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego
 • Odpowiedzialność członków komisji przetargowej
 • Odpowiedzialność pracowników zamawiającego
 • Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych  i konkursów

 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 • Łączenie zamówień lub dzielenie zamówienia skutkujące ominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 • Określenie kryteriów oceny ofert.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
 • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne

Czy można obecnie naruszyć dyscyplinę finansów publicznych w zamówieniach o wartości mniejszej od 130 000 złotych

Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami unijnymi w ramach zamówień publicznych

 • Nieprawidłowości związane z szacowaniem wartości zamówień w ramach projektów unijnych
 • Wykorzystanie środków unijnych niezgodnie z procedurami zamówień publicznych

Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych w zamówieniach publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności od wykonawców
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
  • Nowe zasady umarzania należności.
  • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności

Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności od wykonawców

Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Powody umorzenia postępowania
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


 

OPINIE

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji . Gorąco polecam.

Joanna Grocka - MJWPU

Trener bardzo dobry, jasno wyraźnie przekazuje informacje. Odpowiada na każde zadane pytania. Ogólnie jestem zadowolona ze szkolenia. Dokładne precyzowanie odpowiedzi.

Iwona Olszewska - Sąd Rejonowy w Legionowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach przez 3 miesiące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 24-25 czerwca 2021 Ewaryst Kowalczyk 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907