Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktyczne aspekty zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Praktyczne aspekty zamówień publicznych

- od prawidłowego zaplanowania do skutecznej realizacji umowy.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych aspektów dotyczących zamówień publicznych
 

Na szkoleniu dowiesz się jak prawidłowo i bezbłędnie zaplanowanać skuteczną realizację umowy.

 

Metoda szkolenia: omówienie reguł, pytania i odpowiedzi, dyskusja, ćwiczenia.

Dowiesz się między innymi co nowa ustawa Pzp zmieniła w kwestii szacowania wartości zamówien publicznych oraz jakie są nowe warunki udziału w postępowaniu!

Ekspert opowie także o najważniejszyh zmianach w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych po 1 stycznia 2021r.

Zapraszamy!

 

PROGRAM

I DZIEŃ

 

 1. Jak zaplanować postępowania i oszacować wartości zamówień?
  1. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
  2. Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
  3. Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
  4. Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne
  5. Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe i podlegające wznowieniu
 2. Jak wywiązać się prawidłowo z nowych obowiązków przedrealizacyjnych?
 1. Analiza potrzeb zamawiającego
 2. Analiza wariantów realizacji zamówienia
 1. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
 1. Zakres opisu przedmiotu zamówienia
 2. Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia
 3. Kryteria równoważności
 4. Przedmiotowe środki dowodowe
 1. Jak prawidłowo określić wymagania podmiotowe?
 1. Nowe warunki udziału w postępowaniu;
 2. Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
 3. Grupa kapitałowa
 4. Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
 5. Podmiotowe środki dowodowe
 1. Jak prawidłowo określać kryteria oceny ofert?
 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia
 2. Cena a koszt
 3. Kryteria i weryfikacja ich spełnienia

II DZIEŃ
 

 1. Kluczowe aspekty praktyczne postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
 1. Tryb podstawy
 2. Negocjacje
 3. Publikacje
 4. Jak obliczać terminy?
 5. Wyjaśnienie treści SWZ i OPiW
 1. Zamówienia powyżej progów unijnych- istotne zmiany
  1. ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
  2. uporządkowanie procedury odwróconej
  3. nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
  4. nowe terminy związania z ofertą
  5. wszczynania postępowań poniżej progów UE
 2. Kluczowe wyzwania związane z zawieraniem i wykonywaniem umów po zmianach
 1. klauzule abuzywne
 2. obowiązek współpracy
 3. podwykonawstwo
 4. waloryzacja wynagrodzenia
 5. zaliczki
 6. określenie kar umownych
 7. raport z wykonania umowy
 1. Zmiany w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych

OPINIE

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji . Gorąco polecam.

Joanna Grocka - MJWPU

Trener bardzo dobry, jasno wyraźnie przekazuje informacje. Odpowiada na każde zadane pytania. Ogólnie jestem zadowolona ze szkolenia. Dokładne precyzowanie odpowiedzi.

Iwona Olszewska - Sąd Rejonowy w Legionowie

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena