Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 9 etapów bezbłędnego...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp

- trening praktyczny krok po kroku

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jak przejść bezbłędnie postępowanie po wejściu w życie nowej ustawy? To proste, nasz trener zdradzi Ci 9 kroków, dzięki czemu nie popełnisz żadnego błędu!

Praktyczny kurs w 2 dni? Tak!

Sprawdź jedno z najlepiej ocenianych szkoleń! Szkolenie oparte o warsztat angażujący uczestników.

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały, na podstawie których w trakcie szkolenia rozwiązywane będą zadania, casusy, problemy oraz przygotowywane zostaną stanowiska, wyjaśnienia, opinie. Po otrzymaniu materiałów przed szkoleniem, będą Państwo mogli przygotować się do szkolenia, ale będzie można również w trakcie szkolenia rozwiązywać zadania. Zadanie zawsze będzie też rozwiązane przez trenera, więc nawet jeżeli nie będą chcieli Państwo na bieżąco i aktywnie uczestniczyć, to wszystkie zadania, wątpliwości zostaną rozwiązane i uargumentowane. Szkolenie będzie przebiegało w cyklu: prezentacja teoretyczna przepisów, rozwiązania uczestników, omówienie i opracowanie właściwego stanowiska.

Zapraszam, będzie super! - Iwona Holka

TRENER

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 508
Liczba opinii o trenerze: 906

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM

 1. Agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień.
 • na podstawie materiałów opartych o stanowiska UZP oraz wyniki kontroli Uczestnicy stworzą plan postępowań odpowiednio przypisując zamówienia, agregując pod kątem tożsamości czasowej, przedmiotowej i wykonawczej.
 • Zaprezentowany zostanie podział zamówień na jednorazowe, powtarzające się i ciągłe, wyjaśniona zostanie ich specyfika i przypisane zostaną konkretne zamówienia i przepisy ustawy, które do poszczególnych zamówień należy stosować;
 • uczestnicy rozwiążą zadanie dotyczące zastosowanie prawa opcji, wznowień, zamówień z art. 214 pod kątem adekwatności i celu zamówienia;
 • przygotowanie analizy potrzeb i wymagań na przykładzie;
 1. Przygotowanie zapisów SWZ na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania
 • rozdzielenie i wskazanie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych w zależności od przedmiotu zamówienia;
 • wskazanie co jest ofertą a co przedmiotowym środkiem dowodowym;
 • wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności;
 • propozycje warunków udziału w postępowaniu i przypisanie im dokumentów;
 • uzasadnienie braku podziału zamówienia na części;
 • propozycje dotyczące kryteriów oceny ofert;
 • przygotowanie postanowień umowy
 1. Czynności Zamawiającego przed złożeniem oferty:
 • liczenie terminów w tym do pytań do SWZ;
 • postepowanie w przypadku wniesienia odwołania na zapisy SWZ;
 • ocena zasadności wizji lokalnej i konsekwencje;
 • jeszcze modyfikacja czy już konieczność unieważnienia postępowania w postepowaniu powyżej UE?
 1. Składanie ofert, podpisy elektroniczne
 • rozwiązywanie problemów związanych z działaniem platform (pod kątem prawnym);
 • weryfikacja podpisów, błędy i jak należy w takim przypadku postąpić;
 • oferta, której nie można odczytać;
 • podpisy elektroniczne spoza UE;
 1.  Czynności Zamawiającego po złożeniu ofert
 • badanie i ocena ofert na konkretnych przypadkach;
 • weryfikacja wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 • poprawianie omyłek, wyjaśnienia ofert;
 • postepowanie w sprawie terminu związania ofertą;
 1. Tryb podstawowy wariant drugi: symulacja postępowania
 1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy ocenionego najwyżej
 • sprawdzenie podmiotowych środków dowodowych, również mając na uwadze sposób przekazania do Zamawiającego, postać elektroniczną, dokumenty wystawione przez podmioty upoważnione i dokumenty wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby;
 • badanie zasadności zatrzymania wadium;

    VIII. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z realizacji

 • na podstawie sprawozdania z wykonanej umowy, przygotowanie ustawowo wymaganych dokumentów;
 1. Prawidłowe dokumentowanie postepowania:
 • przygotowanie protokołu postępowania, archiwizacja

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały, na podstawie których w trakcie szkolenia rozwiązywane będą zadania, casusy, problemy oraz przygotowywane zostaną stanowiska, wyjaśnienia, opinie.

 1. Agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień.
 • na podstawie materiałów opartych o stanowiska UZP oraz wyniki kontroli Uczestnicy stworzą plan postępowań odpowiednio przypisując zamówienia, agregując pod kątem tożsamości czasowej, przedmiotowej i wykonawczej. Zaprezentowany zostanie podział zamówień na jednorazowe, w tym udzielane w częściach, powtarzające się i ciągłe, wyjaśniona zostanie ich specyfika i przypisane zostaną konkretne przykłady i przepisy ustawy, które do poszczególnych zamówień należy stosować;

ZESZYT 1: agregacja zamówień i przyporządkowanie zamówień do zasad szacowania

 • uczestnicy rozwiążą zadanie dotyczące zastosowanie prawa opcji, wznowień, zamówień z art. 214 pod kątem adekwatności i celu zamówienia;

ZESZYT 2: opcja zwiększająca/ opcja zmniejszająca

 • przygotowanie analizy potrzeb i wymagań na przykładzie;

ZESZYT 3: analiza potrzeb: sprzątanie/dostawa komputerów

 1. Przygotowanie zapisów SWZ na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania
 • rozdzielenie i wskazanie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych w zależności od przedmiotu zamówienia;
 • wskazanie co jest ofertą a co przedmiotowym środkiem dowodowym;
 • wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności;
 • propozycje warunków udziału w postępowaniu i przypisanie im dokumentów;
 • uzasadnienie braku podziału zamówienia na części;
 • propozycje dotyczące kryteriów oceny ofert;
 • przygotowanie postanowień umowy;
 • ocena zasadności zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie;

ZESZYT 4: wniosek i na jego podstawie przygotowanie SWZ na formatce

 1. Czynności Zamawiającego przed złożeniem oferty:
 • liczenie terminów w tym do pytań do SWZ;

ZADANIE 1

 • postępowanie w przypadku wniesienia odwołania na zapisy SWZ;

ZADANIE 2

 • ocena zasadności wizji lokalnej i konsekwencje;

ZADANIE 3

 • jeszcze modyfikacja czy już konieczność unieważnienia postępowania w postepowaniu powyżej UE?

ZADANIE 4

 1. Składanie ofert, podpisy elektroniczne
 • rozwiązywanie problemów związanych z działaniem platform (pod kątem prawnym);

ZADANIE 5

 • weryfikacja podpisów, błędy i jak należy w takim przypadku postąpić;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

 • oferta, której nie można odczytać;

ZADANIE 6

 • podpisy elektroniczne spoza UE;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

 1.  Czynności Zamawiającego po złożeniu ofert
 • badanie i ocena ofert na konkretnych przypadkach;

ZADANIE 7

 • weryfikacja wyjaśnień rażąco niskiej ceny;

ZADANIE 8

 • poprawianie omyłek, wyjaśnienia ofert;
 • postępowanie w sprawie terminu związania ofertą;

ZADANIE 9

 1. Tryb podstawowy wariant drugi: symulacja postępowania i możliwych działań zamawiającego. Schemat udzielenia zamówienia.

ZESZYT 5: scenariusz postępowania

 1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy ocenionego najwyżej
 • sprawdzenie podmiotowych środków dowodowych, również mając na uwadze sposób przekazania do Zamawiające, postać elektroniczną, dokumenty wystawione przez podmioty upoważnione i dokumenty wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

 • badanie zasadności zatrzymania wadium;

ZADANIE 10

 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z realizacji
 • na podstawie sprawozdania z wykonanej umowy, przygotowanie ustawowo wymaganych dokumentów;
 1. Prawidłowe dokumentowanie postepowania:
 • przygotowanie protokołu postępowania, archiwizacja

ZESZYT 6

OPINIE

Gorąco polecam szkolenia i prowadząca Panią Iwonę Holkę. Prowadząca posiada duża wiedzę oraz odpowiada na każde pytanie zadane podczas szkolenia.

Damian Brożyna - Gmina Kowala

Szkolenie było interesujące, że miało okazje się posłuchać tyle osób w jednym czasie. Podczas tego szkolenia dowiedzieć się można było wiele ciekawych rzeczy i informacji w związku z nową ustawa Pzp. Czas poświecony na te szkolenie nie był czasem straconym, a bezie procentować

Mariusz Staniszewski - Nadleśnictwo Knyszyn

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
WARSZAWA, ATLAS TOWER 30 listopada - 1 grudnia 2021 Iwona Holka 995.00 zł netto + 23% VAT 1495.00 zł netto + 23% VAT
WARSZAWA, ATLAS TOWER 16-17 grudnia 2021 Iwona Holka 995.00 zł netto + 23% VAT 1495.00 zł netto + 23% VAT

Szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907