Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktyka udzielania zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. ONLINE

Procedury, regulaminy i odpowiedzialność

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie dotyczące praktyki udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Szkolenie obejmuje etapy planowania, szacowania wartości i udzielania ZP, a także etap sprawozdania.

Podczas szkolenia ekspert omówi także regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000 zł.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

PROGRAM

A. Planowanie postępowań o zamówienia publiczne o wartości mniejszej od 130 000 zł

 1. Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 2. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 130 000 zł
 3. Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
 4. Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne

B. Szacowanie wartości zamówień wyłączonych z Pzp

 1. Prawidłowa segregacja zamówień
 2. Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia
 3. Wartość zamówienia na roboty budowlane.
 4. Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
 5. Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień
 6. Ustalanie wartości zamówień powtarzających się.
 7. Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 8. Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 9. Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
 10. Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 11. Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 12. Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.

C. Regulamin zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł

 1. Regulamin zamówień publicznych do 130 000 zł- najczęstsze błędy
 2. Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 130 000 zł?

D. Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł

 1. Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
 2. Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
 3. Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł

E. Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów unijnych (50 000 do 130 000 zł)

 1. Obowiązki publikacyjne
 2. Ogłaszanie a zapraszanie do składania ofert
 3. Procedura udzielenia zamówienia
 4. Dokumentowanie zamówienia

F. Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie z zamówień publicznych  do 130 000 zł

 1. Rejestrowanie zamówień publicznych do 130 000 zł na potrzeby sprawozdawczości
 2. Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
 3. Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
 4. Aneksowanie umów a sprawozdawczość
 5. Umowy a faktury i rachunki

G. Czy w zamówieniach o wartości mniejszej od 130 000 zł można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

 1. Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 2. Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 130 000 zł
 3. Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
 4. Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 130 000 zł
 5. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 130 000 zł
 6. Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

OPINIE

Dzień dobry. Po raz kolejny uczestniczyłem w Państwa szkoleniach dotyczących zamówień publicznych. Tym razem były to zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130,000 zł. Profesjonalizm to słowo, które towarzyszy Państwa usługą. Pan Ewaryst Kowalczyk trudny materiał potrafił przekazać w sposób wyczerpujący i zrozumiały. Umiejętność komunikacji była ogromną zaletą wykładowcy. Jakość pracy jest najlepszym gwarantem do udziału w następnych szkoleniach. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Tadeusz Teterus - WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W PILE

Uczestniczyłam w szkoleniu "Nowa ustawa Pzp i inne regulacje w zamówieniach do 130 000 zł. planowanie, szacowanie, procedury i warsztat z tworzenia regulaminu" prowadzonym przez pana Ewarysta Kowalczyka prowadzonym w sposób zrozumiały, jasny i czytelny. Za pomocą przytaczanych przykładów potrafił objaśnić zawiłość przepisów. Po szkoleniu udzielił odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Polecam.

Anna Kiwilsza - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło