Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Waloryzacja wynagrodzeń...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane.

Jak opracować nowe klauzule w umowach wg nowego przepisu od 1.01.2021?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, które omówi jedną z najważniejszych zmian w nowej ustawie Pzp pod kątem robót budowlanych i usług!

Co da Ci szkolenie?

Zamawiającym: wiedzę o tym jak przygotować postanowienia umowy na usługi lub roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 439, odpowiedzi na pytania: kiedy muszę uwzględnić waloryzację wynagrodzenia, czym różni się waloryzacja z art. 436 od tej z art. 439 pzp, co to jest indeksacja i a co to jest waloryzacja, jak podzielić ryzyka między stronami, jak przygotować klauzule waloryzacyjne, kto je powinien opracowywać.

Wykonawcom:  wiedzę o tym jak zweryfikować czy klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie są dla nich korzystne, co wolno a czego nie wolno zamawiającemu, jak odróżnić klauzule „dla pozoru” od klauzul realnej zmiany wynagrodzenia.

Szkolenie realizowane będzie jako warsztat na przykładach (case study). Otrzymacie również wzory danych wyjściowych do opracowania klauzul waloryzacyjnych oraz zestawienie źródeł indeksów wydawanych przez GUS oraz komercyjne ośrodki/wydawnictwa.

PROGRAM

 1. Cel wprowadzenia art. 439 pzp.
 2. Czy przepis jest korzystny dla stron umowy
 3. Źródła unijne przepisu
 4. Jakich umów dotyczy przepis
 5. Co to jest waloryzacja wynagrodzenia, co to jest indeksacja wynagrodzenia
 6. Obowiązkowy zakres postanowienia umownego na podstawie art. 439 Pzp
 7. Indywidualność i ograniczenia swobody kształtowania klauzul waloryzacyjnych
 8. Jakie części wynagrodzenia można zmieniać w usługach i robotach budowlanych
 9. Co może stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia
 10. Jak określać poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, od którego może nastąpić zmiana wynagrodzenia

 1. Jak określić początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
 2. Wybór sposobu zmiany wynagrodzenia – usługi, roboty budowlane
 3. Metody zmiany wynagrodzenia w wyniku indeksacji, uproszona, szczegółowa, koszykowa
 4. Omówienie wybranych wskaźników możliwych do zastosowania w zamówieniach na usługi i roboty budowlane
 5. Dynamika cen (w tym na rynku budowlanym) i jej wpływ na wynagrodzenie wykonawców (oferty i rozliczanie)
 6. Szacowanie zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty i przyszła waloryzacja
 7. Częstotliwość zmiany wynagrodzenia
 8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia
 9. Projektowane postanowienia umów – przykładowe klauzule waloryzacyjne

OPINIE

Po raz trzeci uczestniczę w szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę Wiktorowską (wcześniej były to szkolenia organizowane przez inną firmę). Duża wiedza merytoryczna trenera i sposób jej przekazania sprawia, że szkolenia te są zawsze doskonale przygotowane. Przekaz informacji jest ciekawy, przejrzysty i zrozumiały, poparty praktycznymi przykładami. Praktyczne podejście do problemów w tak trudnych tematach jak roboty budowlane czy prace projektowe jest dużym ułatwieniem dla nas, którzy na co dzień realizujemy inwestycje. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu on-line i jestem bardzo z tego zadowolona. Myślę, że jest to jakiś pomysł na przyszłość

Izabela Ładacka - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Szkolenie przeprowadzone w bardzo przystępny sposób. Wysokie kompetencje prowadzącego. Wykładnia przepisów przeplatana przykładami wynikającymi z doświadczenia zawodowego trenera oraz orzecznictwem. Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Nabytą wiedzę z pewnością wykorzystam przy wykonywanych obowiązkach zawodowych.

Joanna Koźdra - Urząd m.st. Warszawy

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 30 września 2021 Ewa Wiktorowska, Balbina Kacprzyk 445.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907