Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane

- kompleksowy kurs z uwzględnieniem nowych rozporządzeń

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Czego potrzebujesz, by ogłosić i efektywnie przeprowadzić zamówienie publiczne na roboty budowlane, nadzór inwestorski lub prace projektowe?

Tego wszystkiego dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu, które w 22 punktach omówi tą tematykę. Od wymagań w opisie przedmiotu zamówienia po umowy!

Ekspert omówimy także nowe rozporządzenia wykonawcze. Zapraszamy!

PROGRAM

 1. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane
 2. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (projekt)
 3. Przedmiotowe środki dowodowe
 4. Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane
 5. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 6. Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
 7. Zasady podziału zamówień
 8. Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe
 9. Przetarg nieograniczony
 10. Tryb podstawowy

 1. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
 2. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności
 3. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane- etap przetargu, etap realizacji umowy
 4. Podmiotowe środki dowodowe
 5. Czy zawsze są niezbędne pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane
 6. Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy
 7. Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp
 8. Zmiany umowy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia
 9. Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.
 10. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego
 11. Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego
 12. Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać
 13. Nowy zakres rozliczenia inwestycji z nowego ładu
 14. Pytania i odpowiedzi

OPINIE

Po raz trzeci uczestniczę w szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę Wiktorowską (wcześniej były to szkolenia organizowane przez inną firmę). Duża wiedza merytoryczna trenera i sposób jej przekazania sprawia, że szkolenia te są zawsze doskonale przygotowane. Przekaz informacji jest ciekawy, przejrzysty i zrozumiały, poparty praktycznymi przykładami. Praktyczne podejście do problemów w tak trudnych tematach jak roboty budowlane czy prace projektowe jest dużym ułatwieniem dla nas, którzy na co dzień realizujemy inwestycje. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu on-line i jestem bardzo z tego zadowolona. Myślę, że jest to jakiś pomysł na przyszłość

Izabela Ładacka - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Trener Pani Ewa Wiktorowska potrofi przekazać swoją wiedzę w sposób zrozumiały. Kompetentna, kontaktowa, ciekawie przedstawiała problemy na przykładach. Z przyjemnością spędziłąm 2 dni na szkoleniu. Firma ApexNet przygotowała szkolenie jak zwykle rzetelnie.

Mariola Wiśniewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło