Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > Prawidłowe zamykanie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce

- końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową
 • zastanowią się jak wykorzystać możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. oraz specustawa z 31 marca 2020r.   w zakresie rozliczenia projektu
 • przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
  • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków (wynagrodzenia, środki trwałe – zakup/amortyzacja, usługi obce, prace zlecone)
 2. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników
  • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie
  • Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu
  • Czy specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. (Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) wprowadza taryfę ulgową dla projektów „dotkniętych” koronawirusem w aspekcie osiąganych wskaźników?
 3. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
  • Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
  • Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym – jak uniknąć ryzyka kwestionowania tego kosztu?
  • Rozliczenie dochodów i kar umownych w projekcie
  • Środki trwałe i obowiązki w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury
  • Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu – czy mamy wszystko co potrzebne, aby uznać ten koszt za kwalifikowalny
 4. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013
  • Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu i sankcje z tego tytułu
  • Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu
 5. Pozostałe dylematy - czy możemy spać spokojnie?
  • Weryfikacja podwójnego finansowania projektu
  • Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych
  • Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

 1. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji
 2. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu
  • Zestaw najczęstszych zmian w projektach
  • Jakich zmian nie można wprowadzić
  • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie
  • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów
  • Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne
  • Odbiór produktów i rezultatów
  • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
  • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu
 4. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014
  • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014
  • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014 w projektach
  • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek
 5. Kontrola na zakończenie projektu
  • Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
  • Jak się przygotować do kontroli?
  • Zasady BHP w postpowaniu z kontrolą
  • Główne obszary zainteresowania kontroli – czyli na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i co znajdują u Beneficjentów
 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką

OPINIE

Szkolenie spełniło moje oczekiwanie w pełni. Bardzo pomocne przykłady z życia oraz ćwiczenia.

Ewa Konieczny - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.

Profesjonalizm osoby prowadzącej, wiedza poparta własnym doświadczeniem i bardzo dobrą wartość merytoryczną.

Anna Przybysz - Ośrodek Rozwoju Edukacji

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia