Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > Przeciwdziałanie i wykrywanie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Przeciwdziałanie i wykrywanie nieprawidłowości przy projektach

z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników – kontrolerów, służby operacyjne i śledcze z tematyką specyfiki: nieprawidłowości i nadużyć finansowych, procedur audytu i kontroli związanych z rozliczaniem projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE.

Na szkoleniu przedstawiane będą techniki operacyjne wykrywania znamion przestępstw gospodarczych, nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Będą przedstawiane także uwarunkowania prawne i techniczne procesu realizacji systemowych i krzyżowych kontroli, w tym kontroli terenowych przez Instytucję Zarządzające, Wdrażające, Certyfikujące i Audytowe w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów na zasadach i warunkach prawa unijnego oraz polskiego.

W ciągu szkolenia będą przedstawiane także konkretne przykłady z realnych projektów obecnie zamykanych i rozliczanych z dotacji UE (np. autostradowe, badawczo-naukowe, wodno-ściekowe, odpadowe i inne).

 

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

I DZIEŃ

 

MODUŁ I

Akty prawne

Wytyczne i regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich

Europejska Konwencja ds. Ochrony Interesów Wspólnoty Europejskiej

Uregulowania wewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich

Wytyczne w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym :

-  Centralnego Biura Antykorupcyjnego

-  Urzędu Zamówień Publicznych

-  Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji

 

MODUŁ II

Różnicę między nieprawidłowością a nadużyciem finansowym – praktyczne przykłady / case study

Projekty miękkie : EFS - RPO, POWER

Projekty twarde : EFRR - RPO, POIiŚ, POIR

Projekty B+R : EFRR – RPO, POIR

Istota nadużyć finansowych

Rodzaje nadużyć finansowych

Podwójne finansowanie - ćwiczenie

Konflikt interesów, rodzaje konfliktów interesów

 

 

MODUŁ III

Zmowy przetargowe

Korupcja - ćwiczenie

Rodzaje korupcji

Fałszerstwo dokumentów

Przykłady fałszerstw:

faktury, oświadczenia, geodezja, listy obecności

Badanie próbek dokumentacji

 

MODUŁ IV

Sygnały ostrzegawcze związane z nadużyciami finansowymi;

Badanie sygnałów Beneficjent – Wykonawca - ćwiczenie

Analiza projektowa – SL 2014

Donosy

Media

Bazy danych

Systemy i procedury ostrzegawcze

Rejestr ryzyk w zakresie nadużyć i nieprawidłowości przy projektach UE


 

II DZIEŃ

MODUŁ V

Czynniki sprzyjające powstawaniu nadużyć finansowych

Skutki powstania nadużyć finansowych

Kroki postępowania przy wykryciu nadużycia finansowego

Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego

Procedura przedprocesowa – KPA

Procedura procesowa – Kodeks Karny

Zgłaszanie do IZ, IA oraz KE  nieprawidłowości i nadużycia finansowego

 

MODUŁ VI

Szacowanie ryzyka związanego z wystąpieniem nadużyć finansowych w związku z realizacją

Projektu UE

Skala ryzyk i szkody finansowe / uszczerbek na budżecie Wspólnoty Europejskiej

Wycena ryzyk - ćwiczenie

Przykłady ryzyk przy realizacji projektów UE

Konsekwencje prawne nadużyć finansowych lub nieprawidłowości (dla podmiotów realizujących projekty i osób zaangażowanych w realizację projektów (kodeks karny, kodeks cywilny, KPA)

 

MODUŁ VII

Zapobieganie nadużyciom finansowym

Edukacja i prewencja

Kontrole terenowe i analiza mediów

Dowody w postępowaniu kontrolnym

Pojęcie dowodu - klasyfikacja źródeł dowodowych

Badanie kontrolne, zbieranie materiałów, przesłuchiwanie świadków

Procedury wykrywania nieprawidłowości

 

MODUŁ VIII

Zwalczanie nadużyć finansowych.

Brak trwałości projektu  - przypadki
Korekty finansowe

Procedura odzyskiwania środków
Zwrot środków finansowych - procedura

Metody walki z nadużyciami finansowymi - ćwiczenie

Zgłaszanie informacji do organów ścigania : Policja, Prokuratura

Baza danych Herkules

OLAF, KE a identyfikacja  nadużyć finansowych.
 

OPINIE

Jak dla mnie spotkanie z Panem Tomaszem miało odkrywczy charkater - ocena merytoryczna 6 na 6.

Krzysztof Dziadkiewicz - Centrum usług psychologicznych EGO

Szkolenie oceniam b.pozytywnie. Trener przedstawił bardzo dużo przykładów zarówno pozytywnych jak i negatywnych w kontekście funkcjonowania przepisów, systemów, projektów.

Katarzyna Laskowska - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

  • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia