Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak prawidłowo przygotować...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE

- warsztat oparty na orzecznictwie i praktycznych wskazówkach

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na pełnowartościowy warsztat oparty na orzecznictwie.

Na kursie przejdziesz przez takie ćwiczenia jak:

 • liczenie terminów w NPzp;
 • sprawdzanie poprawność wadium;
 • przygotowanie elektronicznego JEDZ do postępowania z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia JEDZ;
 • policzenie terminów na zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi (SWZ)

Jeśli szukasz szkolenia, które pomoże Ci bezbłędnie przygotować i przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE, to jesteś we właściwym miejscu.

Rekomendacje uczestników

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 53
Liczba opinii o trenerze: 54

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do tematu i zagadnienia ogólne
 1. Systematyka i siatka pojęciowa NPZP
 2. Jakim zamawiającym jestem?
 3. Czym są progi unijne i jakie progi unijne obowiązują poszczególnych zamawiających?
 4. Jakie zasady udzielania zamówień mniej obowiązują?
 5. Czy do postępowania stosuje Kodeks cywilny?
 6. Jak poradzić sobie z liczeniem terminów według NPZP?

Ćwiczenia – policz termin

 1. Czym jest konflikt interesów i jak go uniknąć, co zrobić, gdy wystąpi? Kiedy i jak należy składać oświadczenia?
 2. Czym jest Polityka zakupowa państwa? omówienie założeń
 3. Czy i gdzie muszę publikować plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – omówienie rozporządzenia wykonawczego w sprawie planu postępowań;
 4. Obowiązki informacyjne zamawiającego: ogłoszenie o wykonaniu umowy (gdzie publikujemy? jak wypełniamy?), raport z realizacji zamówienia (kiedy można, a kiedy trzeba przygotować raport);
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych:
 1. Analiza potrzeb i wymagań (jak ją przygotować? czy stanowi załącznik do protokołu?)
 2. Wstępne konsultacje rynkowe (jak przeprowadzić, na co zwrócić uwagę, regulamin?, nowe orzecznictwo, ryzyka związane z udziałem wykonawców w konsultacjach – jak je zmitygować? praktyczne wskazówki);
 3. Klauzula zatrudnieniowa – obowiązkowa klauzula społeczna; pozostałe klauzule społeczne?
 4. Wadium na nowych zasadach – wymagania, dopuszczalne formy, nowe zasady zwrotu, zatrzymanie wadium, wadium w przypadku konsorcjum, problemy praktyczne, nowe orzecznictwo;

Ćwiczenie: sprawdź poprawność wadium;

 1. Termin związania ofertą – problemy praktyczne, nowe orzecznictwo; kiedy wzywamy do przedłużenia, kiedy i jak zwracamy?
 2. Opis przedmiotu zamówienia w NPZP– zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, równoważność, zamówienia udzielane w częściach;
 3. Przedmiotowe środki dowodowe, etykiety, moment złożenia dokumentów (problemy praktyczne);
 4. Prawo opcji;
 5. Tryby udzielania zamówień powyżej progów
 6. Ogłoszenia w NPZP – rodzaje, miejsca publikacji, co według NPZP powinno znaleźć się w ogłoszeniu? Omówienie zasad wypełnienia ogłoszeń w Dz.U.UE.; nowe obostrzenia w zakresie zmian ogłoszenia o zamówieniu, kolejność upublicznienia, terminy;
 7. Przesłanki wykluczenia bez tajemnic (obligatoryjne przesłanki wykluczenia, fakultatywne przesłanki wykluczenia i okresy wykluczenia, podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie przesłanek wykluczenia, omówienie problemów związanych z dokumentami zagranicznych wykonawców (wskazanie na prawidłową sekwencję działań w tym zakresie), odstąpienie od wykluczenia wykonawcy; kiedy wykluczenie jest oczywiście nieproporcjonalne? Samooczyszczenie, co to jest, jak zweryfikować? Nowe orzecznictwo KIO ze wskazaniem na praktyczne problemy i sposoby ich rozwiązywania
 8. Warunki udziału w postępowaniu wedle NPZP (jak je formułować, czego mogą dotyczyć? Jak je badać – dokumenty podmiotowe na potwierdzenie spełniania warunków)
 9. Jak prawidłowo przygotować elektroniczny JEDZ do postępowania? Co należy wypełnić w JEDZ, czym jest sekcja alfa, znaczenie, kiedy stosować?

Ćwiczenie: przygotowanie elektronicznego JEDZ do postępowania z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia JEDZ

 1. Jak sprawdzić poprawność uzupełnienia JEDZ – omówienie problemów w przypadku ofert składanych przed konsorcja, podmioty trzecie, kto jakie informacje powinien uzupełnić w JEDZ? Kiedy wzywać do uzupełnienia?  
 2. Konsorcja i podmioty trzeci a podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu (kiedy łącznie, kiedy osobno, kiedy sumuje się potencjały, kiedy jest to niedopuszczalne, oświadczenie z art. 117 ust. 4 NPZP – charakter prawny, orzecznictwo, interpretacje, co w przypadku wymogu doświadczenia powtarzalnego?
 3. Kryteria oceny ofert wg NPZP, istota, charakter, kryteria dopuszczalne i zakazane, trudności praktyczne, dobór kryteriów.
 1. Przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych
 1. Jak możemy badać podmiotowo wykonawcę? Możliwe zakresy badania i dokumenty właściwe dla każdego z nich).
 2. Procedura odwrócona w NPZP (omówienie wariantu podstawowego i wariantu uproszczonego procedury odwróconej)
 3. Tzw. ułatwienia proceduralne, czyli kiedy zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych, a kiedy wykonawca może och nie złożyć?
 4. Jak poradzić sobie z elektronizacją postępowań i oceną dokumentów elektrycznych (omówienie formy składania ofert i dokumentów podmiotowych, problemów praktycznych na tym tle, nowego orzecznictwa);
 5. Zasady zadawania pytań do SWZ i liczenia terminów na odpowiedzi

Ćwiczenia: policz terminy na zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi

 1. Składanie, otwarcie ofert i przekazywanie odpowiednich informacji do Prezesa UZP
 2. Ocena ofert – po kolei jak badamy, wyjaśnienia, poprawa omyłek, odrzucenie. Jak należy badać ofertę podejrzaną o zaniżenie ceny? Problemy związane z wyjaśnieniami tzw. ceny rażąco niskiej. Badanie skuteczności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa;
 3. Za co można odrzucić ofertę wykonawcy?
 4. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego – kogo, o czym i kiedy poinformować?
 5. Co w przypadku, gdy wykonawca wniesienie odwołanie? (czy można kontynuować postępowanie, ryzyka),
 6. Walka w KIO z punktu widzenia praktyka, na co zwrócić uwagę? Kto może być pełnomocnikiem w KIO?
 7. Zakończenie postępowania – warianty zakończenia postępowania
 8. Umowa o udzielenie zamówienia – omówienie głównych zmian w zakresie umów, w tym m.in.: obowiązku współdziałania zamawiającego i wykonawcy; katalogu klauzul abuzywnych; obligatoryjnych elementów umowy;

     IV. Ustawa o przeciwdziałaniu agresji, kwestia wykluczeń, gdzie zawieramy podpisy

Na zakończenie każdego dnia – dyskusja i pytania uczestników szkolenia.

OPINIE

Udział w szkoleniu okazał się czasem bardzo dobrze wykorzystanym. Forma szkolenia on-line w obecnym czasie była bezpieczna , a jednocześnie w pełni satysfakcjonująca pod względem merytorycznym. Prowadząca Pani Wioleta Bajda okazała się trenerem bardzo rzeczowym i konkretnym, przytaczając różne przykłady i udzielając odpowiedzi na zadawane pytania. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jako mało doświadczony w zakresie elektronizacji zamówień, po odbytym szkoleniu z optymizmem patrzę na czekające mnie postępowania. Istotnym po szkoleniu jest również dostęp do EduStrefy, która umożliwia dalsze zgłębianie tematu i wymianę doświadczeń. Polecam tą formę szkolenia, Organizatora i oczywiście Prowadzącą.

Paweł Powałka - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Wysoko oceniam kompetencje eksperta, komunikatywność eksperta, przydatność zdobytej wiedzy.

Iwona Piwońska - 4RBLog

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 15-16 września 2022 Wioleta Bajda 999.00 zł netto + 23% VAT 1499.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907