Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Rejestr umów zawieranych...

SZKOLENIA OTWARTE

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

TEMAT

Rejestr umów zawieranych

przez jednostki sektora finansów publicznych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jak wygląda prawidłowy rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych?

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Co to jest rejestr umów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, od kiedy i jak go prowadzić, jakie informacje w nim zamieszczać, jakie sankcje grożą w sytuacji nieprowadzenia takiego rejestru?

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 1. Co to jest rejestr umów?
 2. Od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
 3. W jakiej formie musi być zawarta umowa, aby zaistniała konieczność zamieszczenia o niej informacji w rejestrze umów?
 • forma pisemna
 • forma elektroniczna
 • forma dokumentowa
 • pozostałe formy szczególne:

 1. Jakie informacje musi zawierać rejestr umów?
 2. Czy w rejestrze należy zamieszczać informacje o umowach zawartych przed wejściem w życie przepisów o tym rejestrze?
 3. Od jakiego progu kwotowego należy prowadzić rejestr umów?
 4. O jakich umowach informacji nie zamieszcza się w rejestrze?
 5. Czy należy podawać do rejestru informacje o uzupełnieniu lub zmianach umów?
 6. Kto odpowiada za zamieszczanie danych w rejestrze umów?
 7. Kto powinien wpisywać dane do rejestru umów: pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy Zamówień Publicznych?
 8. W jakim terminie zamieszcza się informacje w rejestrze umów?
 9. Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze umów?
 10. Jakie sankcje grożą za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym nieprawdziwych?

OPINIE

Szkolenie z Prawa zamówień publicznych prowadzone przez Pana Grzegorza Czabana jak zawsze na wysokim poziomie

Opinia anonimowa

Szkolenia organizowane przez firmą ApexNet od lat są gwarancją dobrej jakości i merytorycznej treści. Prowadzący szkolenia są zawsze merytorycznie przygotowani i w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę

Piotr Radecki - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło