Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane

Kompleksowy kurs na podstawie nowych rozporządzeń, wymagań Programu Polski Ład i ustawy o elektromobliności

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Czego potrzebujesz, by ogłosić i efektywnie przeprowadzić zamówienie publiczne na roboty budowlane, nadzór inwestorski lub prace projektowe?

Na szkolenie ekspert omówi najważniejsze zmiany które weszły w życie,tj.: nowe rozporządzenia, wymagania Programu Polski Ład i ustawa o elektromoblności,

A jeszcze więcej dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu, które w 26 punktach omówi szczegółowo tą tematykę. Od wymagań w opisie przedmiotu zamówienia po umowy!

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia.

Rekomendacje uczestników

TRENER

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 520
Liczba opinii o trenerze: 120

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane
 2. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 3. Przedmiotowe środki dowodowe
 4. Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane
 5. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 6. Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
 7. Zasady podziału zamówień
 8. Wymagania do opisu przedmiotu zamówienia-wynikające z  ustawy o elektromobilności
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania finansowanego z Polskiego Ładu, w tym zaliczki, warunki płatności, szczególne warunki umowy.
 10. Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe
 11. Przetarg nieograniczony

 1. Tryb podstawowy
 2. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
 3. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności
 4. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane- etap przetargu, etap realizacji umowy
 5. Podmiotowe środki dowodowe
 6. Czy zawsze są niezbędne pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane
 7. Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy
 8. Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp
 9. Zmiany umowy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia
 10. Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.
 11. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego
 12. Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego
 13. Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać
 14. Nowy zakres rozliczenia inwestycji z nowego ładu
 15. Pytani i odpowiedzi

OPINIE

Po raz trzeci uczestniczę w szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę Wiktorowską (wcześniej były to szkolenia organizowane przez inną firmę). Duża wiedza merytoryczna trenera i sposób jej przekazania sprawia, że szkolenia te są zawsze doskonale przygotowane. Przekaz informacji jest ciekawy, przejrzysty i zrozumiały, poparty praktycznymi przykładami. Praktyczne podejście do problemów w tak trudnych tematach jak roboty budowlane czy prace projektowe jest dużym ułatwieniem dla nas, którzy na co dzień realizujemy inwestycje. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu on-line i jestem bardzo z tego zadowolona. Myślę, że jest to jakiś pomysł na przyszłość

Izabela Ładacka - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Trener Pani Ewa Wiktorowska potrofi przekazać swoją wiedzę w sposób zrozumiały. Kompetentna, kontaktowa, ciekawie przedstawiała problemy na przykładach. Z przyjemnością spędziłąm 2 dni na szkoleniu. Firma ApexNet przygotowała szkolenie jak zwykle rzetelnie.

Mariola Wiśniewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 25-26 sierpnia 2022 Ewa Wiktorowska 999.00 zł netto + 23% VAT 1499.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907