Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Platforma e-zamówienia...

SZKOLENIA OTWARTE

Platforma e-zamówienia w praktyce z uwzględnieniem nowych funkcjonalności - modułu składania ofert i wniosków oraz archiwizacji

TEMAT

Platforma e-zamówienia w praktyce z uwzględnieniem nowych funkcjonalności

- modułu składania ofert i wniosków oraz archiwizacji

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uwaga - ważne szkolenie! Platforma e-Zamówienia
 

Na szkoleniu dowiesz się, jak prowadzić postępowanie w pełni elektronicznie na Platformie e Zamówienia oraz poznasz nowe funkcjonalności – Moduł Składania Ofert i Wniosków i archiwizacja.

W drugiej części kursu poznasz odpowedzi na poniższe pytania:

 • Czy można wybrać pełną komunikację w postępowaniu przez platformę i nie korzystać z interaktywnego formularza, tylko własnych wzorów formularzy?
 • Jakie plusy ma korzystanie z interaktywnego formularza dla wykonawców i dla zamawiającego?

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Platforma e-Zamówienia – o projekcie, etapy, cele, planowane dalsze etapy elektronizacji? Elektroniczny protokół i elektroniczne rozprawy w KIO, inne?
 2. Platforma e-Zamówienia, a komercyjne platformy zakupowe
 • czy można dalej korzystać z platform komercyjnych?
 • plusy/minusy każdego z rozwiązań
 1. Platforma e-Zamówienia, a Miniportal - czy w 2023 r. można dalej korzystać z Miniportalu?
 2. Funkcjonalności platformy e-Zamówienia - omówienie z prezentacja online w czasie rzeczywistym kompletnych funkcjonalności na wersji demo platformy e-Zamówienia – krok po kroku umożliwiających przeprowadzenia postępowania unijnego i krajowego na Platformie e-Zamówienia:
 • jak nadawać/odejmować uprawnienia do prowadzenia postępowań na Platformie e-Zamówienia – omówienie modułu tożsamości
 • rejestracja postępowań na Platformie e- Zamówienia – jak to zrobić? funkcje?
 • tworzenie ogłoszenia unijnego przy wykorzystaniu e-Sender na Platformie e-Zamówienia (wspólne uzupełnianie całego ogłoszenia; prezentacja funkcjonalności w zakresie ogłoszeń);
 • tworzenie JEDZ-a na platformie e-Zamówienia (omówienie jak wykorzystać funkcjonalności platformy do stworzenia JEDZ-a i jakie przewagi ma to narzędzie nad ESPD);

 • stworzenie edytowalnego interaktywnego Formularza ofertowego dedykowanego do danego postępowania na Platformie e -Zamówienia w Postępowaniu unijnym – omówienie jak go stworzyć, jak definiować pola, jak kreować dodatkowe rubryki w Formularzu, czemu służy, czy można z niego nie korzystać i prowadzić postępowanie elektronicznie na Platformie e- Zamówienia?
 • tworzenie ogłoszenia krajowego przy wykorzystaniu platformy e-Zamówienia (wspólne uzupełnienie całego ogłoszenia, prezentacja funkcjonalności w zakresie ogłoszeń, sposobów wszczęcia postępowania);
 • dodawanie dokumentów zamówienia na platformie e-Zamówienia – jak zamieścić SWZ, zmiany SWZ i inne dokumenty;
 • omówienie etapu składania ofert – jak Wykonawca powinien złożyć ofertę, załadować ją na Platformę i etapu otwarcia ofert, przekazania informacji o ofertach do prezesa UZP w trybie art. 81 ustawy Pzp – praktycznie;
 • Komunikowanie się pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia;
 • Jakie raporty generuje Platforma? Jakie ułatwienia wprowadzają? Co to jest re-użycie danych?
 • Praktyczne wskazówki co do działania Platformy i jej funkcjonalności (m.in. zakończenie, zawieszenie, anulowanie, unieważnienie postępowania, itp.).
 1. Przykłądowe postanowienia SWZ co do komunikacji elektronicznej, w tym składania ofert z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia.
 2. Archiwizacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przechowywanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych.

 

OPINIE

Bardzo dobre szkolenie. Wykładowca z wysoką kompetencją, odpowiada na pytania i aktywizuję grupę.

Katarzyna Knap - Dam - ZUS

Prowadząca przekazała dużo przydatnej wiedzy, która będzie przydatna mi w wykonywanej przeze mnie pracy.

Beata Masłowska - 4WOG Gliwice

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło