Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Kontrola zamówień publicznych...

SZKOLENIA OTWARTE

Kontrola zamówień publicznych w praktyce z uwzględnieniem taryfikatora korekt - obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów kontrolujących

TEMAT

Kontrola zamówień publicznych w praktyce z uwzględnieniem taryfikatora korekt

- obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów kontrolujących

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dlaczego warto przyjść na kurs z kontroli zamówień publicznych?

Po pierwsze u nas na szkoleniu liczy się praktyka!

Ekspert Iwona Holka swoje szkolenia prowadzi w formie warsztatów! Jeśli chodzi o merytorykę, to zdobędziesz ważną wiedzę na temat dokumentów zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia kontroli. Dowiesz się jak wygląda kontrola zp z uwzględnieniem taryfikatora korekt. Co ważne trener opowie o kontroli prawidłowego ustalenia rodzaju zamówienia oraz kiedy nieprawidłowe przyporządkowanie do dostawy/usługi/RB jest błędem i jakie niesie konsekwencje.

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Czy wszystko musi być w SWZ – obowiązkowy zakres dokumentów zamówienia i charakter załączników, formularzy;
 2. Terminy i ich liczenie;
 3. Zmiana ogłoszeń, modyfikacje SWZ, wyjaśnienia SWZ  – na co zwrócić uwagę podczas kontroli;
 4. Dokumenty zamówienia niezbędne do przeprowadzenia kontroli – co musi udostępnić podmiot kontrolowany. Zapewnienie ścieżki audytu;
 5. Dokumenty w postaci papierowej;
 6. Dokumenty elektroniczne i ich weryfikacja;
 7. Strona internetowa prowadzonego postępowania, BIP, strona zamawiającego, platformy: co, gdzie, jak i dlaczego tak?
 8. Co jest załącznikiem do protokołu postępowania, po co protokół i czy trzeba go weryfikować? W tym: zasada jawności w praktyce.
 9. Różnica między nieprawidłowością a naruszeniem, czy każda niezgodność z przepisami ustawy Pzp powoduje naliczenie korekty, pociągnięcie do odpowiedzialności?
 10. Przegląd zasad obowiązujących w PZP;
 11. Czy kontrolujący powinien weryfikować etap planowania zamówień, przygotowanie analiz, zgodność z Polityką Zakupową Państwa, zasadę efektywności ekonomicznej,plany zamówień i postępowań?
 12. Zakres kontroli dotyczący agregacji zamówień i ustalania ich wartości;
 13. Sztuczny podział zamówienia na części, umożliwienie składania ofert częściowych, brak uzasadnienia podziału zamówienia na części – o co w tym wszystkim chodzi - wyjaśnienie pojęć i mechanizmów;
 14. Kontrola prawidłowego ustalenia rodzaju zamówienia. Kiedy nieprawidłowe przyporządkowanie do dostawy/usługi/RB jest błędem i jakie niesie konsekwencje;
 15. Kontrola zamówień do których ustawy się nie stosuje: zasada konkurencyjności w praktyce kontrolera;

 1. Ogłoszenia o zamówieniu i ich problematyka – nieprawidłowości związane z publikacją ogłoszeń;
 2. Niedozwolone zapisy OPZ – przykłady praktyczne według taryfikatora
 3. Nieprawidłowe warunki - przykłady praktyczne;
 4. Wykonawca, konsorcjum, podmiot udostępniający, podwykonawca: pojęcia, zasady okiem kontrolera;
 5. Błędy w kryteriach oceny ofert – przykłady praktyczne;
 6. Ocena i badanie ofert: problemy, naruszenia, nieprawidłowości:
 • nieuprawnione negocjacje;
 • odrzucenie za niewyjaśnienie;
 • rażąco niska cena – wykazywanie;
 • ocena ofert przedmiotowa;
 • ocena podmiotowa wykonawcy;
 • zasada jednokrotności uzupełniania dokumentów i czy są od niej wyjątki;
 • czy możliwe jest poprawienie SWZ po składaniu ofert, gdy zapisy są bezsensu;
 • miarkowanie wykluczenia;
 • problematyka wadium;
 • przedłużenie TZO;
 • poprawianie omyłek;
 1. Problematyka umów – zmiany umów, klauzule abuzywne w umowach, interpretacja zapisów, problematyka protokołów odbioru;
 2. Zasady przyporządkowania nieprawidłowości do taryfikatora korekt.

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym; materiały przydatne. Pani ekspert prowadzi zajęcia w sposób ciekawy, dodatkowe atrakcje zorganizowane po wykładach. Zdecydowanie zachęcam i polecam.

Dorota Albiniak - Urząd Gminy Jedlińsk

Szkolenie przeprowadzone bardzo ciekawie, interesująca prowadząca szkolenie p. Holka - rewelacyjna wiedza i sposób jej przekazywania

Agnieszka Rogalska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń