Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Intensywny kurs zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

Intensywny kurs zamówień publicznych w praktyce - od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa

TEMAT

Intensywny kurs zamówień publicznych w praktyce -

od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie w Zakopanem podczas którego ekspert kompleksowo przedstawi i zweryfikuje obecną ustawę i da cenne wskazówki jak nie popełniać błędów.

Na szkoleniu poruszony zostanie m.in. temat planowania i przygotowania postępowania po nowemu. Dodatkowo ze szkolenia dowiesz się jakie dokumenty obowiązują zamawiających i wykonawców. Dodatkowo zostanie omówiony temat umów oraz raportów z realizacji zamówienia. Ostatnim punktem programu będą również środki ochrony prawnej.

Godziny szkolenia:

1 DZIEŃ: 13:45 - 18:00

2 DZIEŃ: 09:30 - 18:00

3 DZIEŃ: 09:00 - 12:00

Serdecznie zapraszamy!

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1428
Liczba opinii o trenerze: 1871

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

PLANOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG USTAWY PZP

 • Poznaj wymagania związane z planowaniem postępowań: plan postępowań, a plan zamówień.
 • Dowiedz się wszystkiego co konieczne o analizie potrzeb.
 • USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 • Szacuj i agreguj zamówienia prawidłowo.

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

 • Poznaj wymagania dotyczące zakresu Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań.
 • Zrozum ostatnie zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym podmiotowych środków dowodowych

WYMAGANIA DLA POSTĘPOWANIA

 • Opis przedmiotu zamówienia: poznaj zasady przygotowania zgodnego z przepisami PZP
 • Przedmiotowe środki dowodowe: czym są, kiedy, jak je wymagać, uzupełniać, czy nie? Czym są PŚD a czym jest treść oferty – po tym kroku przedmiotowe środki dowodowe i treść oferty nie będą już miały tajemnicy.
 • Podstawy wykluczenia: poznaj przesłanki z ustawy PZP i ustawy sankcyjnej.
 • Zrozum warunki zakazujące udzielania zamówień wynikające z Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 - dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne nie należy mylić z przesłankami wykluczenia?
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie.
 • Wykazywanie warunków i udział w postępowaniu przez konsorcja.
 • Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających zasoby - wszystko co o P3 musisz wiedzieć.
 • Kształtowanie kryteriów oceny ofert i zasad oceny ofert.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

 • Wybór odpowiedniego trybu: tryby w postępowaniach powyżej progu unijnego.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 • Ogłoszenia: publikatory, zasady, terminy, zakres, zmiany ogłoszeń.
 • Zasady zamieszczania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zasady informowania wykonawców.
 • Pytania i wyjaśnienia SWZ, dopuszczalne modyfikacje dokumentów i ogłoszeń
 • Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów, zebranie wykonawców.

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

 • Poznaj tryb podstawowy - schemat postępowania i jego prowadzenie krok po kroku, na czym mają polegać negocjacje celem ulepszenia oferty i jak je przeprowadzić.

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

 • Co musi być podpisane? Dokumenty elektroniczne, a zasada pisemności.
 • Niepubliczne otwarcie ofert, możliwość zawieszenia postępowania.

BADANIE OFERT:

 • Poznaj wadium: zasady wnoszenia, wartości, zasady zwrotu wadium.
 • Ocena przedmiotowa ofert, wyjaśnianie i poprawianie omyłek.
 • Procedura odwrócona po nowemu: uporządkowanie, schemat działania.
 • Sprawdź, czy nie ma rażąco niskiej ceny.
 • Poznaj czym jest czyn nieuczciwej konkurencji
 • Termin związania ofertą: nowe podejście.
 • Dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Uchylanie się od zawarcia umowy i co dalej?
 • Unieważnienie postępowania.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

UMOWY:

 • Przed zawarciem umowy: zweryfikuj zabezpieczenie: omówienie zmian w ustawie dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Dowiedz się jakich zapisów nie można wprowadzać do umowy (klauzule abuzywne).
 • Klauzule waloryzacyjne i ich przykłady.
 • Zmiany do umowy: omówienie i uporządkowanie.

PO UMOWIE

 • Przygotuj ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 • Czym jest raport z realizacji zamówienia i w jakich sytuacjach Zamawiający ma obowiązek go sporządzić.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

 • Obowiązki zamawiającego w związku ze wniesionym odwołaniem.
 • Propozycje rozwiązań, żeby w przypadku wniesionego odwołania nie musiało dojść do rozprawy przed kio

 

OPINIE

Szkolenia przeprowadzone przez trenerów grupy ApexNet są zawsze na wysokim poziomie i bez zastrzeżeń. Wiedza przekazywana jest w sposób jasny i zrozumiały z licznymi przykładami i podpartymi konkretnymi podstawami prawnymi .

Anna Tokarczyk - Urząd Miasta Jelenia Góra

Szkolenie na wysokim poziomie. Wiedza trenera imponująca, a organizacyjnie szkolenie super. Kilka razy brałam udział w Dniach Otwartych Zamówień Publicznych i zawsze chciałam wybrać się na szklenie ApexNet. Polecam wszystkim zainteresowanym.

Anna Kowalska - Urząd Gminy w Goździe

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • wyżywienie

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ZAKOPANE, NOSALOWY DWÓR**** 16-18 października 2024 Łukasz Czaban 2699.00 zł netto + 23% VAT

Pokój 1-os 2999.00 ZŁ NETTO

Pokój 2-os 2699.00 ZŁ NETTO

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900