Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Tryb podstawowy bez tajemnic...

SZKOLENIA OTWARTE

Tryb podstawowy bez tajemnic - warsztat dla początkujących- jak wybrać odpowiedni wariant, dostosować dokumenty i przeprowadzić postępowanie

TEMAT

Tryb podstawowy bez tajemnic

- warsztat dla początkujących- jak wybrać odpowiedni wariant, dostosować dokumenty i przeprowadzić postępowanie?

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

TRYB PODSTAWOWY BEZ TAJEMNIC!
 

Sprawdź jak wybrać odpowiedni wariant, dostosować dokumenty i przeprowadzić postępowanie w 2023 roku

Jaka wiedza czeka na Ciebie jeszcze na tym dedykowanym kursie?

 • Dokumenty zamówienia niezbędne w trybie podstawowym: Instrukcje, normy, SWZ: które zapisy są szczególnie istotne i które warto wprowadzać do SWZ, żeby uniknąć wątpliwości na etapie badania i oceny ofert
 • Kryteria oceny ofert: ustalanie, formułowanie i sposób wyliczenia kryteriów
 • Schemat postępowania w wariancie 3
 • Badanie i ocena ofert przed negocjacjami i po negocjacjach

Tego i wiele więcej dowiesz się na po spotkaniu z ekspertem Pzp, Iwoną Holką

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Warianty trybu podstawowego – sposób doboru wariantu. Który wariant będzie odpowiedni do danego zamówienia?
 2. Kiedy warto przewidzieć wznowienie lub prawo opcji i jakie są tego konsekwencje?
 3. Dokumenty zamówienia niezbędne w trybie podstawowym: Instrukcje, normy, SWZ: które zapisy są szczególnie istotne i które warto wprowadzać do SWZ, żeby uniknąć wątpliwości na etapie badania i oceny ofert;
 4. Przedmiotowe środki dowodowe: jak je opisać, żeby uniknąć wątpliwości. Co na temat przedmiotowych środków dowodowych mówi KIO;
 5. Schemat pomocny do określania proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu;
 6. Przesłanki wykluczenia i dobór odpowiednich środków podmiotowych. Kiedy zamawiający wymaga dokumentów, kiedy oświadczeń o aktualności;
 7. Kryteria oceny ofert: ustalanie, formułowanie i sposób wyliczenia kryteriów;
 8. Kryteria, które mogą podlegać negocjacjom;
 9. Prowadzenie postępowania: udzielanie wyjaśnień do SWZ, odpowiadanie na pytania niezwiązane bezpośrednio z postępowaniem, zaangażowanie komisji przetargowej, modyfikacje zapisów, zmiany terminów, konsekwencje wprowadzanych zmian, odwołania na zapisy SWZ i projekt umowy;
 10. Wariant 1: kiedy jest optymalny do udzielenia zamówienia;
 11. Co podlega negocjacjom w trybie podstawowym w wariancie 2 i w jaki sposób negocjacje powinny być przeprowadzone zarówno pod kątem organizacyjnym jak i formalno – prawnym;

 1. Sposoby komunikacji z wykonawcami podczas negocjacji;
 2. Odstąpienie od przeprowadzenia negocjacji – przypadki, okoliczności i uzasadnienie;
 3. Co podlega negocjacjom w wariancie 3 i sposób przeprowadzenia procedury wariantu 3;
 4. Schemat postępowania w wariancie 2 bez negocjacji i z negocjacjami;
 5. Schemat postępowania w wariancie 3;
 6. Badanie i ocena ofert przed negocjacjami i po negocjacjach: badanie umocowania do złożenia oferty, rażąco niskiej ceny, zgodności z warunkami zamówienia i przedmiotowych środków dowodowych, poprawa omyłek, wyjaśnianie treści ofert, wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, ich uzupełnianie i ocena;
 7. Ważność wadium i liczenie terminu związania ofertą w przypadku prowadzenia wariantu 2 z negocjacjami;
 8. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki z tym związane z uwzględnieniem terminów ustawowych;
 9. Prawna możliwość unieważnienia postępowania obarczonego wadą;
 10. Newralgiczne aspekty umów i ich realizacji, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy, przewidywanie zmian do umowy;
 11. Lista sprawdzająca protokołu postępowania i załączników dla trybu podstawowego;

 

OPINIE

Prowadząca Pani Iwona Holka bardzo zorganizowana, umiejętnie przekazuje widzę. Bardzo dużo informacji uzyskanych na szkoleniu wykorzystam w swojej bieżącej pracy. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Pani Iwona posiada obszerną wiedzę i perfekcyjnie się nią dzieli i przekazuje

Angelika Tetkowska - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenie poprowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadząca z ogromną wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem. Wiedza przekazana uczestnikom w przystępny sposób. Prowadząca kontaktowa, klarownie omawiająca przedstawione zagadnienia

Agata Wudel - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń