Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Wykonawca w 2023 roku...

SZKOLENIA OTWARTE

Wykonawca w 2023 roku - jak prawidłowo przygotować dokumenty i złożyć zwycięską ofertę zgodnie z zasadami komunikacji elektronicznej

TEMAT

Wykonawca w 2023 roku

- jak prawidłowo przygotować dokumenty i złożyć zwycięską ofertę zgodnie z zasadami komunikacji elektronicznej.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na praktyczny kurs poświęcony w całości wykonawcom, którzy chcą składać zwycięskie oferty w zamówieniach publicznych w 2023 roku!

Podczas szkolenia dowiesz się m.in. o zasadach komunikacji elektronicznej obowiązujące od 2023 r. oraz zdobędziesz wiedzę o podpisach elektronicznych i najnowszym orzecznictwie, a także poznasz tajemincę jak  wygląda prawidłowo elektroniczne składanie dokumentów.

W drugiej części szkolenia Ekspertka omówi konkretne zagadnienia:

 • Jak wykazywać doświadczenie w konsorcjum, składanie oświadczeń z art. 117 a zasób konsorcjanta;
 • Jak wykazywać zasoby podmiotu udostępniającego. Co musi być w zobowiązaniu, żeby zamawiający nie zakwestionował realności udostępnienia;
 • Jak prawidłowo wykazywać równoważność w OPZ?
 • Jak prawidłowo uzupełniać dokumenty;
 • Jak formułować wyjaśnienia do Zamawiającego;
 • Co z tym Vatem? Najnowsze orzecznictwo;

Wykonawco! To szkolenie to gwarancja wiedzy, która da Ci poczucie bezpieczeństwa!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Zasady komunikacji elektronicznej obowiązujące od 2023 r.
 • Składanie wniosków o wyjaśnienie SWZ i innych wniosków przez platformę
 • Prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty przez platformę
 • Prawidłowe przygotowanie i złożenie JEDZ przez platformę
 • Podpisy elektroniczne – najnowsze orzecznictwo plus prawidłowe elektroniczne składanie dokumentów
 1. Nowa rządowa platforma – na co zwrócić uwagę i jak złożyć ofertę, żeby nie narazić się na odrzucenie;
 2. Zasady liczenia terminów w PZP – proceduralnych oraz związanych z realizacją umowy;
 3. Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle najnowszego orzecznictwa;
 4. Jak wykazywać doświadczenie w konsorcjum, składanie oświadczeń z art. 117 a zasób konsorcjanta;
 5. Jak wykazywać zasoby podmiotu udostępniającego. Co musi być w zobowiązaniu, żeby zamawiający nie zakwestionował realności udostępnienia;
 6. Zagadnienia proceduralne, które musi znać każdy wykonawca:
 • Jak wykazywać doświadczenie w konsorcjum, składanie oświadczeń z art. 117 a zasób konsorcjanta;
 • Jak wykazywać zasoby podmiotu udostępniającego. Co musi być w zobowiązaniu, żeby zamawiający nie zakwestionował realności udostępnienia;
 • Jak prawidłowo wykazywać równoważność w OPZ?
 • Jak są rozwiązywane wątpliwości interpretacyjne dot. OPZ lub kryteriów;
 • Jak prawidłowo uzupełniać dokumenty;

 • Jak formułować wyjaśnienia do Zamawiającego;
 • Co z tym Vatem? Najnowsze orzecznictwo;
 • Czy Zamawiającemu wolno bezkarnie unieważniać postępowania?
 • Czym są czyny nieuczciwej konkurencji; Czy jest czynem nieuczciwej konkurencji wskazywanie parametrów urządzenia, których to urządzenie nie spełnia?
 • W jaki sposób zamawiający musi udostępniać informacje wykonawcom?
 • Kiedy możliwe i dopuszczalne są negocjacje, a kiedy zamawiający może uznać, że wykonawca próbuje zmieniać treść oferty (co skutkuje odrzuceniem);
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny i dowody na ich poparcie;
 • Czy wymóg zatrudniania na umowę o pracę powinien być spełniony na dzień składania ofert?
 • Warunki zamówienia z dokumentów zamówienia, oferta wykonawcy a umowa;
 • Hierarchia dokumentów/czynników kształtujących zobowiązanie: co jest ważniejsze? Umowa, przepisy prawa, normy techniczne?
 • Czym jest i kiedy można mówić o nienależytym wykonaniu zamówienia? Jakie są konsekwencje? Czy każda kara umowna oznacza nienależyte wykonanie?
 • Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: różnice;
 • Czy zamawiający może sprawdzać oferowane produkty przez internet, samodzielnie, kwestionować ich zgodność z wymaganiami?
 • Kiedy zamawiający musi wydłużyć termin składania ofert?
 • Zmiany do umów, waloryzacja wynagrodzenia – wszystko co wykonawca musi wiedzieć, żeby chronić swoje interesy;

 

OPINIE

Zawsze jestem zadowolona ze szkolenia prowadzonego przez Panią Iwonę. Pani Iwona imponuje mi nie tylko swoją wiedzę, ale również "zdrowym" podejściem do problemu. Ponadto jest bardzo życzliwa i w przypadku pojawienia się problemu w bieżącej pracy służy ekspercką pomocą. Przekazuje wiedzę prostym, zrozumiałym językiem. W wypowiedziach nie brakuje również trafnego żartu. Na jej szkoleniach jest mądrze i radośnie. Zawsze żałuje, że to już po szkoleniu i niecierpliwie oczekuję kolejnej możliwości udziału w szkoleniu

Marta Ciarka - Urząd Gminy w Nadarzynie

Osoba trenerki w sposób oczywisty stanowiła najjaśniejszy punkt szkolenia. Zarówno sama wiedza trenerki, jak i sposób jej podania zachwycające. Klarowność i jasność wypowiedzi, ciągłe poszukiwanie nawiązań holistycznych i systemowych (mające, jak sądzę, pomóc w umiejscowieniu przekazywanych informacji w ramach systemu zamówień publicznych), syntetyczny przekaz z ust trenerki i swobodne poruszanie się po płaszczyznach: ustawowej, doktrynalnej, orzeczniczej to tylko niektóre z licznych pozytywnych aspektów zasługujących na pochwałę. Pomysł wprowadzenia elementów praktycznych ciekawy, a przygotowany zeszyt ćwiczeń z pewnością stanowił wartościowy dodatek do części wykładowej. Prezentacja i pozostałe materiały szkoleniowe również reprezentowały wysoki poziom. Ostatnie słowa opinii należą się jednak Pani Iwonie, która z gracją, a co najważniejsze, skutecznością biblijnej Judyty poradziła sobie z meandrami i problemami Pzp, niczym jej odpowiedniczka z Holofernesem.

Krystian Jarosz - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło