Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 10 aktualnych problemów...

SZKOLENIA OTWARTE

10 aktualnych problemów w zamówieniach publicznych - warsztat z przykładowymi rozwiązaniami i analizą przypadków na podstawie orzecznictwa

TEMAT

10 aktualnych problemów w zamówieniach publicznych

- warsztat z przykładowymi rozwiązaniami i analizą przypadków na podstawie orzecznictwa.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uwaga! Nowość!

Zapraszamy na wyjątkowy warsztat gdzie ekspert przeanalizuje i odpowie na 10 największcyh problemów w zamówieniach publicznych!

Na kursie trener poda przykładowe rozwiązania z analizą przypadków na podstawie orzecznictwa.

Dodatkowo dowiesz się o:

 • Agregacja zamówień - w jaki sposób ustalać plan zamówień i plan postępowań?
 • Problemy z przygotowaniem postępowania.
 • Problemy związane z jednymi z najważniejszych warunków zamówienia: sposobem obliczenia ceny i sposobem przygotowania oferty.
 • Problemy z badaniem ofert pod kątem spełniania wymagań, niejednoznaczności w ofertach.
 • Problemy z dokumentami elektronicznymi i elektronicznymi aspektami postępowania przetargowego.

Podsumowając, jeśli nie czujesz się pewnie w tym obszarach to szkolenie jest całkowicie dedykowane dla Ciebie! Zapraszamy!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Problemy z agregacją zamówień i ustalaniem wartości – w jaki sposób ustalać plan zamówień i plan postępowań; 
 2. Problemy z przygotowaniem postępowania: zachowanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności przy opisie przedmiotu zamówienia, proporcjonalności przy ustalaniu warunków udziału w postępowaniu, zasadności przy kryteriach oceny ofert;
 3. Problemy związane z jednymi z najważniejszych warunków zamówienia: sposobem obliczenia ceny i sposobem przygotowania oferty: w jaki sposób ukształtować zapisy SWZ, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych na etapie badania ofert;
 4. WARUNKI ZAMÓWIENIA – OFERTA – UMOWA – czyli od wymagań przez ofertę po realizację zamówienia;
 5. Problemy z oceną warunków udziału w postępowaniu i badaniem podmiotowym wykonawców: w tym uzupełnianie, wyjaśnianiem, poprawianiem dokumentów i oświadczeń – analiza orzecznictwa;
 6. Problemy z badaniem ofert pod kątem spełniania wymagań, niejednoznaczności w ofertach, konieczności dokonywania poprawek w ofertach;

 1. Problemy z przedmiotowymi środkami dowodowymi, zarówno w zakresie postawionych wymagań jak i oceny ofert – analiza orzecznictwa;
 2. Problemy z rażąco niską ceną i oceną wyjaśnień wykonawcy;
 3. Problemy z dokumentami elektronicznymi i elektronicznymi aspektami postępowania przetargowego;
 4. Problemy związane z zabezpieczeniem interesu zamawiającego w postanowieniach umowy a zgodności wymagań z ustawą Pzp – analiza obligatoryjnych i abuzywnych klauzul umownych;
 5. Audyt stosowania Polityki Zakupowej Państwa. Co Polityka oznacza dla administracji rządowej i pozostałych zamawiających.
 6. Zasady udostępniania informacji w postępowaniach

OPINIE

Jak zwykle szkolenie przygotowane przez p. Iwonę Holkę jest niezwykle merytoryczne. Wiedza podana w bardzo przystępny sposób. Prowadząca odpowiada na pytania w sali. Znajduje czas na dzielenie się wiedzą nawet w przerwach. Rozwiązuje nawet najtrudniejsze case.

Gabriela Zawadzka - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze - jak zawsze. To moje kolejne szkolenie. Nabyta na nich wiedza pozostaje na długi czas. Jest pomocna. Pani Iwona prowadzi je w sposób przydatny, nie klepie samej teorii, lecz uczy jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i czego unikać oraz na co zwracać uwagę, by nie popełnić jakiegoś błędu

Karolina Pierścińska - Fagus Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło