Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia z wolnej...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia z wolnej ręki - jak stosować tryb w praktyce na podstawie ćwiczeń, case study i wniosków z orzecznictwa

TEMAT

Zamówienia z wolnej ręki

- jak stosować tryb w praktyce na podstawie ćwiczeń, case study i wniosków z orzecznictwa

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie pozwoli Ci dokładnie zrozumieć procedurę zamówienia z wolnej ręki, jej etapy i wymagania. Będziesz wiedział, jakie kroki podjąć i jakie dokumenty przygotować, aby z powodzeniem przeprowadzić takie zamówienie.Ten kurs dostarczy Ci praktycznych wskazówek i wiedzy dotyczącej najczęstszych błędów popełnianych podczas przeprowadzania zamówień z wolnej ręki.

Szkolenie umożliwi Ci aktualizację wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi przepisami, wytycznymi i zmianami w zakresie zamówień z wolnej ręki na podstawie ćwiczeń, case study i wniosków z orzecznictwa.

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Zamówienie z wolnej ręki - definicja
 2. Jak uzasadniać zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki?
 • argumenty wskazujące na możliwość świadczenia dostaw, usług lub robót budowlanych tylko przez jednego wykonawcę
  - czy oświadczenie wykonawcy, że jako jedyny może zrealizować zamówienie jest wystarczające?
  - brak rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub rozwiązań zastępczych - przykłady z kontroli
 • zamówienie z wolnej ręki po nieudanym postępowaniu konkurencyjnym - kiedy pierwotne warunki zamówień są istotnie zmieniane?
 • zamówienia udzielane w wyjątkowych sytuacjach - przykłady
 • zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych - jak poprawnie przewidywać takie zamówienia i kiedy z nich skorzystać? Alternatywy do zamówień podobnych udzielanych z wolnej ręki - opcja, wznowienie, zmiana niskowartościowa umowy
 • Wybrane aspekty zamówień in-house: modele in-house, dodatkowe obowiązki nałożone na Zamawiającego udzielającego takich zamówień
 • Inne przesłanki udzielania zamówień z wolnej ręki - na co zwrócić szczególną uwagę?

 

 1. Przebieg postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • Jak realizować wymóg komunikacji elektronicznej w praktyce w trybie niekonkurencyjnym?
 • Co zrobić, gdy wykonawca nie chce złożyć elektronicznego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 Pzp?
 • Zaproszenie do negocjacji - co powinno zawierać?
 • Negocjacje - definicja, przebieg, dokumentowanie
 • Podmiotowe środki dowodowe - żądać, czy nie?
 • Dokumentowanie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki - co zawiera druk ZP-WR?
 •  Jak zastrzegać i badać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki?
 • Kiedy i jak można unieważnić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki?
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - jaka jest jego rola?

 

OPINIE

Jestem kolejny raz na szkoleniu prowadzonym przez Panów Czaban. Jak zwykle ocena merytoryczna trenera jest powyżej możliwej oceny. Bardzo cenię sobie możliwość zadania pytań podczas szkolenia jak również konsultacji indywidualnych z trenerem. Wiedza i umiejętność jej przekazywania jest znakiem firmowym trenera.

Małgorzata Włodyka - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Treść szkolenia merytoryczna i rzeczowa. Prowadzący jasno przedstawił problematyczne kwestie. Forma szkolenia nie była monotonna, co wpłynęło na lepsze zrozumienie przedstawionej treści. Organizacja i obsługa szkolenia była na wysokim poziomie.

Katarzyna Spaczyńska - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło