Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Kurs przygotowujący...

SZKOLENIA OTWARTE

Kurs przygotowujący Zamawiających do najtrudniejszych sytuacji - analiza konkretnych przypadków z przedstawieniem i omówieniem rozwiązań

TEMAT

Kurs przygotowujący Zamawiających do najtrudniejszych sytuacji

- analiza konkretnych przypadków z przedstawieniem i omówieniem rozwiązań.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Najnowszy kurs, tylko dla Zamawiających! 100 % praktyki!

Ten kurs z pewnością przygotuje nie jednego Zamawijącego, który w swojej codzinnej pracy zmaga się z trudnymi sytuacjami w obecnym Pzp.  Ekspert szczegółowo i krok po kroku przeanalizuje konkretne przypadki z przedstawieniem i omówieniem najlepszych rozwiązań na podstawie orzecznictwa. 

Dodatkowo dowiesz się o:

 • Uzasadnione potrzeby Zamawiającego przy tworzeniu OP
 • Kiedy mamy do czynienia z ofertą a kiedy z przedmiotowym środkiem dowodowym.
 • W czym może być pomocna Zamawiającemu sztuczna inteligencja?
 • Rażąco niska cena: kompleksowe omówienie zagadnienia
 • Przegląd orzecznictwa dotyczącego umów

Podsumowając, jeśli nie czujesz się pewnie w tym obszarach to szkolenie jest całkowicie dedykowane dla Ciebie! Zapraszamy!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Udostępnianie informacji przez Zamawiającego - kiedy, na jakim etapie postępowania, w jaki sposób - dobre praktyki w świetle orzecznictwa; 
 2. Uzasadnione potrzeby Zamawiającego przy tworzeniu OPZ - co sąd okręgowy uważa na temat opisu przedmiotu zamówienia ograniczającego konkurencję, jakie pytania należy sobie zadać przy tworzeniu OPZ.
 3. Przedmiotowe a podmiotowe środki dowodowe. Co robimy z podmiotowymi a co z przedmiotowymi. Kiedy mamy do czynienia z ofertą a kiedy z przedmiotowym środkiem dowodowym. 
 4. W czym może być pomocna Zamawiającemu sztuczna inteligencja?
 5. Wyjaśnienie treści SWZ a modyfikacja SWZ - obowiązki i konsekwencje dla Zamawiającego; 
 6. Co ma wspólnego oświadczenie konsorcjum i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby: jak je prawidłowo badać i na co zwrócić uwagę.
 7. Zakres udostępnienia zasobów podmiotu udostępniającego - czy możliwy jest do rozszerzenia w wyniku uzupełnienia lub wyjaśnień?

 1. Wykonawca wykonał zamówienie, ale podmiot na rzecz którego je realizował twierdzi, że nie był zadowolony i nie wystawi referencji. Czy to oznacza, że zamówienie wykonano nienależycie? Jak to jest z doświadczeniem wykonawcy, podwykonawcy? 
 2. Rażąco niska cena: kompleksowe omówienie zagadnienia w tym prawidłowości wezwań zamawiającego, możliwości dodatkowego dopytania o wyjaśnienia, stopnia szczegółowości wyjaśnień i dowodów i przede wszystkim - co można zrobić w przypadku wniesionego odwołania. 
 3. Omówienie orzecznictwa dot. tajemnicy przedsiębiorstwa i dobrych praktyk które może zastosować Zamawiający. 
 4. Przegląd i rozwiązanie problemów proceduralnych dot. m.in. JEDZ, procedury odwróconej, wadium, terminu związania ofertą, elektronicznych aspektów zamówienia.
 5. Omyłki a błędy w obliczeniu ceny, omyłki a niezgodność z warunkami zamówienia. Poprawianie omyłek w kryteriach oceny ofert? Usystematyzowanie zagadnień i przegląd orzecznictwa. 
 6. Przegląd orzecznictwa dotyczącego umów - klauzul obowiązkowych, abuzywnych i zmian umów - w świetle wyroków WSA i NSA.

OPINIE

Jak zwykle szkolenie przygotowane przez p. Iwonę Holkę jest niezwykle merytoryczne. Wiedza podana w bardzo przystępny sposób. Prowadząca odpowiada na pytania w sali. Znajduje czas na dzielenie się wiedzą nawet w przerwach. Rozwiązuje nawet najtrudniejsze case.

Gabriela Zawadzka - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze - jak zawsze. To moje kolejne szkolenie. Nabyta na nich wiedza pozostaje na długi czas. Jest pomocna. Pani Iwona prowadzi je w sposób przydatny, nie klepie samej teorii, lecz uczy jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i czego unikać oraz na co zwracać uwagę, by nie popełnić jakiegoś błędu

Karolina Pierścińska - Fagus Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło