Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Dyrektywa i ustawa o...

SZKOLENIA OTWARTE

Dyrektywa i ustawa o ochronie sygnalistów, a zamówienia publiczne - jak wdrożyć przepisy w praktyce

TEMAT

Dyrektywa i ustawa o ochronie sygnalistów, a zamówienia publiczne

- jak wdrożyć przepisy w praktyce

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników sektora publicznego a przede wszystkim dla  kadry zarządzającej. Ponadto, szkolenie rekomendowane jest dla Inspektorów Ochrony Danych, pracowników działów zamówień publicznych,  kadr, płac, finansowych, organizacyjnych, działów prawnych, sekretariatów, audytorów. Każdy pracownik z sektora publicznego powinien zapoznać się z nowymi obowiązkami jakie nakładają nowe przepisy. W trakcie szkolenia zostaną wskazane przykładowe procedury oraz sposoby wdrożenia ich w organizacji – procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna, kodeks etyki pracownika, procedura antykorupcyjna, kanały zgłoszeń nieprawidłowości, wewnętrzne postępowania wyjaśniające. Szkolenie ma wysoki wymiar praktyczny – analiza procedur i przypadków case study, sygnalistów w instytucjach publicznych.

Aneta Sieradzka jest autorką książki o ochronie sygnalistów - więc możesz być pewien, że wiedzę, którą zdobędziesz, będziesz mógł wykorzystać w praktyce!

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

Program dwudniowy:

Dzień pierwszy.

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy UE o sygnalistach.

2. Ustawa o sygnalistach – aktualny projekt polskiej ustawy.

2.Kim jest sygnalista? Tajemnica zawodowa a sygnalista.

3.Odpowiedzialność sygnalisty za bezprawne zgłoszenie. 

4.System dla sygnalistów jako integralna część systemu zarządzania instytucją.

5.Ryzyko związane z wdrożeniem i niewdrożeniem nowych przepisów.

6.Trzy wewnętrzne kanały zgłoszeń jako obowiązek organizacji.

7.Zakaz działań odwetowych.

8. Zamówienia publiczne jako atrakcyjny obszar dla sygnalistów.

9.Powołanie Compliance Officer i jego zadania w organizacji.

10.Sygnalista a RODO

11.Poufność a dostęp do informacji publicznej.

12.Kary za brak wdrożenia i stosowania przepisów.

13. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

 

Dzień drugi.

Analiza wzorów procedur niezbędnych w organizacji. Wzory procedur dostępne dla uczestników szkolenia.

 1. wzór procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami,
 2. wzór zgłoszenia dyskryminacji, mobbingu lub zachowań niepożądanych,
 3.  wzór zgłoszenia nieprawidłowości,
 4. wzór procedury zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 5. wzór formularza zgłoszenia działań odwetowych,
 6. wzór Kodeksu Etyki Pracownika.

 

Analiza procedur i przypadków case study, sygnalistów w instytucjach publicznych.

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, Pani Ekspert Aneta Sieradzka była bardzo komunikatywna i odpowiadała na pytania rzeczowo, nawiązując do przykładów z codziennej rzeczywistości. Bardzo odpowiada mi forma szkolenia on-line.

Ewa Fedko - Wydział Fizyki Politechnika Warszawska

Szkolenie "Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym..." prowadzone przez Panią Anetę Sieradzką oceniam bardzo wysoko.Prowadząca szkolenie ma wiedzę praktyczną, którą przekazuje w przystępny i zrozumiały sposób. Proponowane formy/wzory dokumentów są świetnie przygotowane.

Magdalena Drwal - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń