Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Umowy ramowe, prawo opcji,...

SZKOLENIA OTWARTE

Umowy ramowe, prawo opcji, wznowienia, zamówienia z wolnej ręki i inne narzędzia usprawniające udzielanie zamówień publicznych w 2024 r

TEMAT

Umowy ramowe, prawo opcji, wznowienia, zamówienia z wolnej ręki

i inne narzędzia usprawniające udzielanie zamówień publicznych w 2024 r.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie dostarczy najważniejsze informacje w zakresie umów ramowych, prawa opcji, wznowień, zamówień z wolnej ręki oraz narzędzi, które znacząco usprawnią proces udzielania zamówień publicznych.
Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat najczęstszych błędów i pułapek prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, co pozwoli na działanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie pomoże zwiększyć efektywność zarządzania zamówieniami oraz usprawni pracę w jego dynamicznym otoczeniu.

Nie czekaj, zapisz się już dziś! 

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

1. Umowy ramowe
- do jakich zamówień przydatne będą umowy ramowe;
- zastosowanie odpowiedniego trybu do zawarcia umowy ramowej;
- obliczanie wartości umowy ramowej;
- okres na jaki zawiera się umowę ramową;
- umowy ramowe i umowy wykonawcze;
- obowiązki związane z ogłoszeniami ws umów ramowych i wykonawczych;
- przygotowanie dokumentów zamówienia do celów umowy ramowej;
- kryteria oceny ofert i ocena ofert;
- zarządzanie zmianami w ramach umowy;
- umowy ramowe w orzecznictwie KIO i TSUE;

Studium przypadku: Przykłady zastosowania umów ramowych
Analiza rzeczywistych przykładów zastosowania umów ramowych.
Dyskusja na temat doświadczeń i najlepszych praktyk.

2. Prawo opcji
- podstawy prawne zastosowania prawa opcji i wznowień;
- różnica między wznowieniem a prawem opcji;
- przykłady wykorzystania prawa opcji i wznowień w różnych rodzajach zamówień;
- rozróżnienie między prawem opcji/wznowieniem a zmianą umowy;
- kryteria i warunki stosowania prawa opcji i wznowień;
- tworzenie specyfikacji zamówienia uwzględniającej prawo opcji/wznowienia;
- ocena ryzyka i analiza kosztów związanych z prawem opcji/wznowieniami;
- ocena ofert zawierających prawo opcji/wznowienia;
- egzekwowanie warunków umowy z prawem opcji/wznowieniami;

Studium przypadku: Przykład zastosowania prawa opcji w praktyce.

Dyskusja nad strategiami i wyborami zamawiającego.

Analiza wyników i wniosków z realizacji zamówienia.

3. Zamówienia z wolnej ręki: powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych, udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy
- analiza wymogów prawnych dotyczących udzielania zamówień na usługi podobne, roboty budowlane i dodatkowe dostawy;
- czym jest usługa/robota podobna, a kiedy dodatkowa dostawa;
- szczegółowe omówienie warunków, które muszą być spełnione;
- etapy procesu udzielania zamówień w tym trybie;
- potencjalne ryzyka i wyzwania związane z tym trybem zamówień;
- różnice między ZWR a prawem opcji lub wznowieniem;

Studium przypadku: Analiza studiów przypadku zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki.
Dyskusja nad decyzjami zamawiającego. Wnioski i najlepsze praktyki.

4. Zmiany umowy wg PZP;
- zasady i ramy prawne dotyczące zmian umów w PZP;
- warunki dopuszczalności zmian umów;
- zmiana przewidziana: jak projektować postanowienia umowy;
- analiza różnych warunków, w których zmiana umowy jest możliwa;
- przykłady dobrych praktyk i błędów do uniknięcia;
- praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania zmianami umów;
- analiza przypadków, gdzie zmiany doprowadziły do problemów;
- klauzule abuzywne i postanowienia obowiązkowe umów a zmiany umowy;

OPINIE

Świetne szkolenie, godne polecenia. Trener komunikatywny, otwarty na dyskusje, z ogromnym doświadczeniem, konsekwentny, ale przede wszystkim bardzo zaangażowany w to, co robi. Wyczerpująco odpowiedział na postawione w trakcie szkolenia pytania, przygotował prezentację w bardzo dostępnej i zrozumiałej formie. Jestem pod dużym wrażeniem. Brawo!

Karolina Pyszniewska - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wyczerpujące przekazanie wiadomości. Bardzo dobry dobór tematów. Szybkie odpowiadanie na zadawane pytania, rozwiązywanie problemów. Dużo przykładów, szczegółowe omawianie wyroków KIO i sądów na konkretnych przykładach.

Marek Bilski - Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Zamościu

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
STACJONARNE
Szkolenie na żywo w sali konferencyjnej
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło