Start > Szkolenia otwarte > Prawo Administracyjne > Postępowanie egzekucyjne...

SZKOLENIA OTWARTE

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w I kwartale 2024 r

TEMAT

Postępowanie egzekucyjne w administracji

z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w I kwartale 2024 r.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnik pozna nie tylko zasady ogólne postępowania egzekucyjnego, ale także wszystkie zmiany i nowości wprowadzone w ostatniej nowelizacji.

Omówione zostaną zagadnienia takie jak przedmiot postępowania, zakres podmiotowy,  i najnowsze regulacje dotyczące czynności podejmowanych przez wierzycieli.

Szkolenie jest adresowane do komórek wierzycielskich, gmin, powiatów, urzędów wojewódzkich i ich jednostek organizacyjnych, PIP, PLW, WLW, PINB, WINB, Urząd Transportu Kolejowego, Poczta Polska.

Szkolenie pozwoli uczestnikowi zidentyfikować potencjalne pułapki i błędy, umożliwiając uniknięcie problemów w procesie egzekucji.

Nie czekaj, zapisz się i bądź na bieżąco z najnowszymi regulacjami!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

1. Informacje ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) rodzaje postępowań egzekucyjnych w polskim systemie prawa,
b) postępowanie egzekucyjne w administracji – cechy charakterystyczne (źródła prawa, organy, strony, uczestnicy postępowania itp.),
c) egzekucja administracyjna a postępowanie egzekucyjne w administracji – różnice,
d) źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
e) zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji,
f) odpowiednie stosowanie regulacji KPA w postepowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiany.

2. Przedmiot postępowania egzekucyjnego – zwięzłe omówienie.

a) obowiązek administracyjny i jego rodzaje, zobowiązanie, instytucja przedawnienia,
b) wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
c) wyłączenia spod egzekucji administracyjnej.

3. Zakres podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość, inni uczestnicy postępowania.

4. Zmiany w zakresie czynności podejmowanych przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

a) postępowanie wierzycielskie- obowiązki wierzyciela, wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden organ, skarga na bezczynność wierzyciela,
b) zasada obligatoryjnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiany,
c) postępowanie upominawcze – możliwość prowadzenia działań informacyjnych, zasady
wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków treść upomnień, wysokość kosztów postępowania upominawczego, doręczenia upomnień i ich skutki, zmiany w zakresie przedawnienia dochodzenia kosztów postepowania upominawczego, stosowanie przepisów przejściowych,

d) wezwanie do wyjawienia majątku i źródeł dochodu, odpowiedzialność porządkowa zobowiązanego, poszukiwanie majątku i źródeł dochodu Zobowiązanego przez Wierzyciela – zmiany

5.Nowe regulacje dotyczące czynności podejmowanych przez wierzycieli w ramach postępowania egzekucyjnego.

a)  zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego,

 

b) tytuły wykonawcze, dalszy tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, tytuł wykonawczy wystawiony ponownie, tytuł wykonawczy zmieniony, jednolity tytuł wykonawczy itd– nowe wzory, likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji, informacja dodatkowa do TW tzw. eDI
c) badanie dopuszczalności egzekucji, przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji, wszczęci postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela „obcego” oraz wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym, nowe dodatkowe sposoby wszczęcia egzekucji przez organ egzekucyjny,
d) prawa małżonka zobowiązanego – zmiany,
e) art. 27k. 68 – podstawa do prowadzenia egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową – zmiany,
f) sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela
w postępowaniu sprawie sprzeciwu,
g) zmiany w regulacji art. 28d. upea – kontynuowanie egzekucji administracyjnej
w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę,
h) zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela
w postępowaniu,
i) zmiany w art. 36 – obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień przez OE,
j) stosowanie środków w egzekucji administracyjnej.

k) zmiany w zakresie zasad współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym

5. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania
egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

6. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich
rozwiązania na sytuację wierzyciela.

7. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego- zmiany i nowe przepisy dodane w nowelizacji 25.03.2024 r.

8. Umorzenie postępowania egzekucyjnego – nowe przesłanki.

9. Zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją 25 marca 2024 r. – nowości w zakresie opłaty manipulacyjnej i opłaty za czynności egzekucyjne.

 

OPINIE

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, posiada wysokie kwalifikacje, bardzo dobry przekaz informacji, zrozumiały, przyjemnie się słucha.

Małgorzata Bielańska - Sąd Okręgowy Przemyśl

Szkolenie w dużym stopniu wyjaśniło problemy związane z nową regulacją prawną wprowadzoną przez RODO. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość zgłaszania kwestii, które podlegają dyskusji i wyjaśnieniu.

Paulina Romanów - PWST w Jarosławiu

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

  • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

  • Materiały szkoleniowe

  • Roczny dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń