Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł po zmianach przepisów oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków

TEMAT

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

po zmianach przepisów oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych
oraz dostarczenie praktycznych wskazówek i narzędzi, które pomogą uniknąć błędów i nieprawidłowości w procesie udzielania zamówień.
Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego zarządzania procesem zamówień publicznych,
poprzez omówienie planowania i przygotowania postępowań, wymaganej dokumentacji dla zamawiających i wykonawców, zawierania umów oraz raportowania
z realizacji zamówienia.
Dodatkowo, omówienie środków ochrony prawnej ma na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat ich praw i obowiązków oraz minimalizację ryzyka sporów i konfliktów w trakcie realizacji zamówień publicznych.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Rekomendacje uczestników

TRENER

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 619
Liczba opinii o trenerze: 220

Kieruje studiami podyplomowymi z zamówień publicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz prowadzi zajęcia na Studium Zamówień Publicznych organizowanym przez ApexNet.

Prowadzi szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

PROGRAM

A.  Planowanie postępowań o zamówienia publiczne o wartości mniejszej od 130 000 zł oraz innych zamówień pozaustawowych
1.  Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
2.  Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 130 000 zł
3.  Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
4.  Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne
B.  Szacowanie wartości zamówień pozaustawowych
1.  Prawidłowa segregacja zamówień
2.  Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia
3.  Wartość zamówienia na roboty budowlane.
4.  Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
5.  Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień
6.  Ustalanie wartości zamówień powtarzających się.
7.  Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
8.  Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
9.  Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
10. Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
11. Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
12. Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.
C.  Regulamin zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł oraz innych zamówień pozaustawowych
1.  Regulamin zamówień publicznych do 130 000 zł- najczęstsze błędy
2.  Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 130 000 zł?

D.  Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł oraz innych zamówień pozaustawowych
1.  Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
2.  Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
3.  Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
E.  Zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 tys. zł.
1.  Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności
2.  Progi kwotowe stosowania zasady konkurencyjności
3.  Wymogi dotyczące treści zapytania ofertowego
4.  Opis przedmiotu zamówienia
5.  Warunki udziału w postępowaniu
6.  Kryteria oceny ofert
7.  Sposób liczenia terminów składania ofert
F.  Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie z zamówień publicznych  do 130 000 zł oraz innych zamówień pozaustawowych
1.  Rejestrowanie zamówień publicznych do 130 000 zł na potrzeby sprawozdawczości
2.  Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
3.  Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
4.  Aneksowanie umów a sprawozdawczość
5.  Umowy a faktury i rachunki
G.  Czy w zamówieniach o wartości mniejszej od 130 000 zł oraz innych zamówieniach pozaustawowych można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?
1.  Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
2.  Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 130 000 zł
3.  Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
4.  Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 130 000 zł
5.  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 130 000 zł
6.  Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

 

OPINIE

Szkolenie było bardzo dobrze przeprowadzone. Dużo praktycznych, wziętych z życia przykładów, możliwość rozwiązywania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania, tworzył przyjazną atmosferę zajęć. Dla mnie osobiście plusem szkolenia on-line była możliwość zadania wielu pytań, które w tradycyjnej formie szkolenia trudniej byłoby zadać.

Józef Borkowski - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Dużo praktyki,możliwość rozwiązywania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Prowadzący udziela odpowiedzi na pytania, trzyma się programu, tworzy przyjazną atmosferę zajęć.

Monika Stępczyńska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Miejsce Termin Trener Cena
DRUGIE SZKOLENIE WIDEO 50% TANIEJ
Sprawdź co zyskasz
ONLINE, 19-20 września 2024
GWARANCJA TERMINU
Ewaryst Kowalczyk 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900