Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamawiający a ryzyko...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamawiający a ryzyko odpowiedzialności karnej i naruszeń dyscypliny finansów publicznych - praktyczne aspekty po zaostrzeniu przepisów kodeksu karnego

TEMAT

Zamawiający a ryzyko odpowiedzialności karnej i naruszeń dyscypliny finansów publicznych

- praktyczne aspekty po zaostrzeniu przepisów kodeksu karnego

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach odpowiedzialności karnej i dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych - po najnowszych zmianach przepisów!

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności karnej oraz  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę oraz umiejętności pozwalające skutecznie identyfikować, unikać, oraz zarządzać konsekwencjami czynów karalnych oraz naruszeń dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych.

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM


A.Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Kogo dotyczy w praktyce odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych?

Czyny karalne w zamówieniach publicznych.

 •  
 • Zaostrzony kodeks karny. Przestępstwa powiązane z zamówieniami publicznymi po zmianach przepisów.
 • Przekupstwo urzędnicze
 • Płatna protekcja.
 • Zakłócenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Nadużycie władzy i niedopełnienie obowiązków.
 • Poświadczenie nieprawdy.
 • Zmowa przetargowa
 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
 • Korzyści należne i nienależne.
 • Korzyści majątkowe i osobiste.


Praktyczne aspekty postępowania karnego

 • Kary
 • Możliwość uniknięcia lub złagodzenia kary.


B.Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

Kogo dotyczy w praktyce odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność głównego księgowego JSFP


Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 


Dyscyplina w zamówieniach publicznych

 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 • Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 • Określenie kryteriów oceny ofert.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego


Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie
 • Kwota minimalna
 • Znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych
 • Zasady i charakterystyka postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Powody umorzenia postępowania
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansowej

OPINIE

Szkolenie było bardzo dobrze przeprowadzone. Dużo praktycznych, wziętych z życia przykładów, możliwość rozwiązywania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania, tworzył przyjazną atmosferę zajęć. Dla mnie osobiście plusem szkolenia on-line była możliwość zadania wielu pytań, które w tradycyjnej formie szkolenia trudniej byłoby zadać.

Józef Borkowski - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Dużo praktyki,możliwość rozwiązywania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Prowadzący udziela odpowiedzi na pytania, trzyma się programu, tworzy przyjazną atmosferę zajęć.

Monika Stępczyńska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło