Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Warsztat z przygotowania...

SZKOLENIA OTWARTE

Warsztat z przygotowania pełnego ogłoszenia enotices2 z uwzględnieniem zmian od 1062024 r i tworzenia JEDZ w aplikacji ESPD - Kurs praktyczny z postępowań unijnych w PZP

TEMAT

Warsztat z przygotowania pełnego ogłoszenia enotices2 (z uwzględnieniem zmian od 1.06.2024 r.) i tworzenia JEDZ w aplikacji ESPD

- Kurs praktyczny z postępowań unijnych w PZP

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Program szkolenia oferuje kompleksowe wsparcie w zrozumieniu oraz skutecznym prowadzeniu postępowań unijnych. Przez analizę istotnych pojęć dla postępowania unijnego oraz oceny podmiotowej, uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki oparte na orzecznictwie. Dzięki temu będą w stanie lepiej zrozumieć swoją rolę jako zamawiających, poznać progi unijne i zasady udzielania zamówień.

Ponadto, uczestnicy będą mieli okazję na praktyczne przygotowanie dokumentów, omówienie elektronizacji postępowań, oceny ofert, odwołań i walki w KIO. Szkolenie zakończy się dyskusją i odpowiedziami na pytania uczestników.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Rekomendacje uczestników

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 124
Liczba opinii o trenerze: 95

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania unijnego

 • Systematyka i siatka pojęciowa PZP – najważniejsze pojęcia istotne dla postępowania unijnego i oceny podmiotowej w postępowaniach unijnych z przeglądem orzecznictwa i praktycznymi wskazówkami
 • Jakim zamawiającym jestem?
 • Czym są progi unijne i jakie progi unijne obowiązują poszczególnych zamawiających?
 • Jakie zasady udzielania zamówień obowiązują?
 • Czy do postępowania stosuje Kodeks cywilny?
 • Terminy w postępowaniach unijnych – sposób liczenia, termin składania ofert na składanie wniosków o wyjaśnienie, na udzielenie odpowiedzi na pytania, związania ofertą – omówienie odrębności;
 • Tryby postępowania powyżej progów unijnych;
 • Warsztat z przygotowania pełnego ogłoszenia w eNotices2:
 • omówienie nowego rozporządzenia 2019/1780 w sprawie standardowych wzorów formularzy unijnych ogłoszeń, wytłumaczenie pojęć używanych w ogłoszeniach i ich znaczenia na gruncie zamówień udzielanych zgodnie z ustawą Pzp;
 • wspólne przygotowanie w czasie rzeczywistym ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części – omówienie jak działa eNotices2, jak założyć konto, jak predefiniować dane, w jakiej formule można tworzyć ogłoszenia (samodzielnie, działanie w ramach grupy roboczej, działania jako „zorganizowana organizacja”- co najbardziej odpowiednie), omówienie jak przyspieszyć i ułatwić sobie pracę na eNotice2, wypełnienie wszystkich sekcji i zakładek (w tym organizacji) z omówineiem terminologii i znaczenia pól wraz ze wskazaniem, które pole trzeba, a które można uzupełnić, omówienie tematyki statusów ogłoszeń (złożono, publikowanie, opublikowano), wstrzymywania ogłoszeń, ponownego przekazania, omówienie zagadnień związanych z czasem wysłania ogłoszenia i jego publikację (kiedy dane przekazane ogłoszenie zostanie opublikowane), samouzupełniania pól, omówienie praktycznych wskazówek i sposobów obejścia pojawiających się błędów – wszystko będziemy wykonywać wspólnie na żywo online z możliwością zadawania pytań;
 • wspólne przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia online w czasie rzeczywistym – omówienie w jakiej kolejności i jak uzupełnić pola, które są obligatoryjne, które fakultatywne, co można pominąć, co i jak trzeba uzupełnić, jak należy uzupełnić pola ze statystyką, omówienie tematyki beneficjentów rzeczywistych, rynku regulowanego, praktyczne wskazówki jak uzupełniać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z podziałem na części w różnych wariantach zakończenia i jak omijać lub unikać błędów, w trakcie tworzenia ogłoszenia online będzie możliwość zadawania pytań na bieżąco;
 • omówienie działania nowych formularzy eNotices2 i nawigacji po systemie, tak, aby każdy z uczestników był w stanie samodzielnie zamieścić ogłoszenia w eNotices2.  
 • Omówienie najważniejszych zasad co do kwalifikacji podmiotowej wykonawców w postępowaniach unijnych  - z uwzględnieniem odrębności (również dal zamawiających sektorowych);

 • Przesłanki wykluczenia bez tajemnic (obligatoryjne przesłanki wykluczenia, fakultatywne przesłanki wykluczenia i okresy wykluczenia, podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie przesłanek wykluczenia, omówienie problemów związanych z dokumentami zagranicznych wykonawców (wskazanie na prawidłową sekwencję działań w tym zakresie), odstąpienie od wykluczenia wykonawcy; kiedy wykluczenie jest oczywiście nieproporcjonalne? Samooczyszczenie, co to jest, jak zweryfikować? Nowe orzecznictwo KIO ze wskazaniem na praktyczne problemy i sposoby ich rozwiązywania
 • Warunki udziału w postępowaniu wedle NPZP (jak je formułować, czego mogą dotyczyć? Jak je badać – dokumenty podmiotowe na potwierdzenie spełniania warunków)
 • Omówienie zasad oceny podmiotowej – procedura zwykła, odwrócona, odwrócona uproszczona – plusy, minusy i omówienie krok po kroku jak ją przeprowadzić i kiedy i na jakim etapie i jakie dokumenty zamawiający, których wykonawców oceniać – dużo praktycznych wskazówek i przykładów;
 • Warsztat z tworzenia JEDZ – wspólnie przygotujemy jednolity dokument zamówienia publicznego w aplikacji ESPD online na żywo – omówimy wszystkie części i sekcje formularza ESPD, z uwzględnieniem instrukcji UZP i moich praktycznych doświadczeń z JEDZ wspartych orzecznictwem – jak i po co korzystać z sekcji „alfa”, jak wygenerować JEDZ w xml, pdf, jak i kiedy go udostępnić na stronie prowadzonego postępowania – w trakcie tworzenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na bieżąco;
 • Uzupełnianie JEDZ i podmiotowych środków dowodowych
 • Jak sprawdzić poprawność uzupełnienia JEDZ – omówienie problemów w przypadku ofert składanych przed konsorcja, podmioty trzecie, kto jakie informacje powinien uzupełnić w JEDZ? Kiedy wzywać do uzupełnienia?
 • Konsorcja i podmioty trzecie a podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu (kiedy łącznie, kiedy osobno, kiedy sumuje się potencjały, kiedy jest to niedopuszczalne, oświadczenie z art. 117 ust. 4 NPZP – charakter prawny, orzecznictwo, interpretacje, co w przypadku wymogu doświadczenia powtarzalnego?
 • Tzw. ułatwienia proceduralne, czyli kiedy zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych, a kiedy wykonawca może ich nie złożyć?Czym są inne dokumenty i oświadczenia;
 • Jak poradzić sobie z elektronizacją postępowań i oceną dokumentów elektronicznych w postępowaniach unijnych (omówienie formy składania ofert i dokumentów podmiotowych, problemów praktycznych na tym tle, nowego orzecznictwa);
 • Ocena ofert – po kolei jak badamy, wyjaśnienia, poprawa omyłek, odrzucenie. Jak należy badać ofertę podejrzaną o zaniżenie ceny? Problemy związane z wyjaśnieniami tzw. ceny rażąco niskiej. Badanie skuteczności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Co w przypadku, gdy wykonawca wniesienie odwołanie? (czy można kontynuować postępowanie, ryzyka),
 • Walka w KIO z punktu widzenia praktyka, na co zwrócić uwagę? Ciekawostki z punktu widzenia praktyka.
 • Na zakończenie każdego dnia – dyskusja i pytania uczestników szkolenia.

 

OPINIE

Szkolenie bardzo merytoryczne i przydatne. Obsługa platformy eNotices2 w zakresie ogłoszenia o zamówieniu oraz o wynikach wytłumaczona została przez Panią Trener bardzo szczegółowo i przejrzyście ze wskazaniem na co zwrócić uwagę, jakimi przepisami prawa się wspomagać, gdy pojawiają się błędy w systemie. W przyszłości z pewnością będę brał pod uwagę uczestnictwo w podobnych szkoleniach organizowanych przez ApaxNet i będę polecał te szkolenia innym.

Piotr Stolarski - PGL LP Nadleśnictwo Kup

Każde szkolenie Apex Net spełnia moje oczekiwania. Wiedza merytoryczna Trenerów jest na najwyższym poziomie, a treść przekazywana w sposób przejrzysty i zrozumiały. Chętnie polecam firmę znajomym i kolegom z branży, sama też najczęściej wybieram szkolenia z oferty Apex Net. Dziękuję za kolejne owocne przekazanie wiedzy. Pozdrawiam.

Małgorzata Kwaśniak - Moqbil - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 60 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Miejsce Termin Trener Cena
DRUGIE SZKOLENIE WIDEO 50% TANIEJ
Sprawdź co zyskasz
ONLINE, 22-23 sierpnia 2024
GWARANCJA TERMINU
Wioleta Bajda 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900