Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > PZP w branży sektorowej...

SZKOLENIA OTWARTE

PZP w branży sektorowej z uwzględnieniem aukcji, umów ramowych, systemu kwalifikowania wykonawców i dynamicznego systemu zakupów

TEMAT

PZP w branży sektorowej

z uwzględnieniem aukcji, umów ramowych, systemu kwalifikowania wykonawców i dynamicznego systemu zakupów.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnicy zyskają konkretną i praktyczną wiedzę, która umożliwi im skuteczne działanie w tym obszarze zamówień sektorowych. Program szkoleniowy obejmuje aspekty  takie jak: definicje zamówień sektorowych, identyfikacja zamawiających sektorowych oraz zakres ich działalności. Dzięki temu uczestnicy będą w stanie zrozumieć złożoną problematykę związaną z zamówieniami sektorowymi i ich specyfiką.
W ramach szkolenia omówione zostaną również zasady udzielania zamówień sektorowych oraz przepisy obowiązujące zamawiających sektorowych.

Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania postępowania, takie jak szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia oraz ocena ofert w ramach określonych kryteriów.

 

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

1.    Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych:
1)    definicja zamówienia sektorowego,
2)    zamawiający sektorowi,
3)    zakres działalności sektorowej,
4)    progi dla zamówień sektorowych

2.    Zamówienia sektorowe do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.
1)    zasady udzielania zamówień sektorowych
2)    przepisy obowiązujące zamawiającego sektorowego
3)    z jakich procedur zakupowych może korzystać zamawiający sektorowy
 
3. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.
1)    Ustalenie wartości zamówienia- zasady szacowania
2)    Prawidłowe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
3)    Zamówienia podobne
4)    Opcje i wznowienia
5)    Przedmiotowe środki dowodowe a oferta wykonawcy

 

6)    Zawartość oferty a jej ocena w ramach kryteriów – zasady konstruowania treści SWZ
7)    Kryteria oceny ofert
8)    Weryfikacja podmiotowa wykonawców

3.    W jaki sposób kontraktować zamówienia sektorowe? odmienności w zakresie trybów
1)    Okresowe ogłoszenie informacyjne
2)    Przetarg nieograniczony
3)    Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem
4)    Zamówienie z wolnej ręki

4.    System kwalifikowania wykonawców

5. Umowy w zamówieniach publicznych
1)    Obowiązkowe klauzule umowne
2)    Klauzule abuzywne przez pryzmat orzecznictwa
3)    Zmiany umowy w sprawie zamówienia
4)    Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane;
5)    Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

OPINIE

Szkolenie merytoryczne, bardzo obszerny temat. Trener jasno i na przykładach udzielał odpowiedzi na pytania.

Karolina Jakubiec - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, jak wszystkie organizowane przez ApexNet.

Magdalena Konat - Politechnika Łódzka

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń