Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 16 problemów proceduralnych...

SZKOLENIA OTWARTE

16 problemów proceduralnych przy udzielaniu zamówienia publicznego - instrukcja dla zamawiającego

TEMAT

16 problemów proceduralnych przy udzielaniu zamówienia publicznego

- instrukcja dla zamawiającego

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie wyjaśnień oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także oceny ofert oraz sposobów reagowania na błędy proceduralne. Poznają również kluczowe aspekty związane z oceną tajemnicy przedsiębiorstwa oraz udostępnianiem dokumentów, co pozwoli im uniknąć pułapek i nieporozumień w procesie udzielania zamówień publicznych.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymają kompleksową instrukcję dotyczącą postępowania w przypadku kryteriów subiektywnych oraz wniesienia odwołania, co pozwoli im skutecznie przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji i podejmować trafne decyzje na każdym etapie procedury.

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

1. Wyjaśnienia SWZ a modyfikacja SWZ - różnice i konsekwencje;
2. Ocena zgodności oferty z warunkami zamówienia;

       • procedura wyjaśnień;
       • poprawianie omyłek;

3. Błędy w obliczeniu ceny skutkujące koniecznością odrzucenia oferty;
4. Ocena ofert pod kątem rażąco niskiej ceny;
5. Badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, konsorcja i podmioty udostępniające zasoby;
6. JEDZ, procedura odwrócona, procedura naprawcza z art. 128 - zasady i ograniczenia;
7. Ogłoszenia unijne e-Notices2
8. Podmiotowe środki dowodowe w tym elektroniczne problemy ze składanymi dokumentami;

9. Przedmiotowe środki dowodowe i sposób ich weryfikacji;
10. Czyny nieuczciwej konkurencji;
11. Ocena tajemnicy przedsiębiorstwa;
12. Powtarzanie czynność przez zamawiającego – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę;
13. Udostępnianie dokumentów i jawność postępowania;
14. Pułapki zamówień mieszanych;
15. Ocena ofert w przypadku kryteriów subiektywnych lub innych niż mierzonych wzorami;
16. Jak postępować w razie wniesienia odwołania, czyli co zamawiający musi a co może zrobić. Kiedy i jak przygotować odpowiedź na odwołanie;

OPINIE

Pani Iwona Holka jest jedną z najlepszych prowadzących szkolenia. Każde spotkanie potwierdza, że jest prawdziwym ekspertem w dziedzinie zamówień publicznych. Świetnie przekazywana wiedza oparta jest na rzetelnym doświadczeniu, a nie na teoretyzowaniu przypadków problemów Zamawiających. Zawodowo polecam każdemu praktykowi zamówień publicznych.

Justyna Kulpa - Politechnika Wrocławska

Świetne szkolenie, godne polecenia. Trener komunikatywny, otwarty na dyskusje, z ogromnym doświadczeniem, konsekwentny, ale przede wszystkim bardzo zaangażowany w to, co robi. Wyczerpująco odpowiedział na postawione w trakcie szkolenia pytania, przygotował prezentację w bardzo dostępnej i zrozumiałej formie. Jestem pod dużym wrażeniem. Brawo!

Karolina Pyszniewska - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
STACJONARNE
Szkolenie na żywo w sali konferencyjnej
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło