Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > Wnioski o płatność...

SZKOLENIA OTWARTE

Wnioski o płatność i rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027 oraz przedsięwzięć KPO w systemie CST2021 z wykorzystaniem aplikacji SL2021

TEMAT

Wnioski o płatność i rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027

oraz przedsięwzięć KPO w systemie CST2021 z wykorzystaniem aplikacji SL2021

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów oraz Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających realizujących i rozliczających projekty unijne  w ramach FE 2021-2027 w programach krajowych i regionalnych. Uczestnicy i uczestniczki razem z trenerką przejdą „na  żywo” proces obsługi aplikacji SL2021, co ułatwi przyszłą współpracę na linii Instytucja – Beneficjent oraz prawidłowe rozliczenie projektów.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

  • znać nowe zasady rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST2021
  • przygotowani do obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach FE 2021-2027
  • znać zasady weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję w aplikacji SL2021
     

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

 

 

 

Rekomendacje uczestników

TRENER

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 222
Liczba opinii o trenerze: 42

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

PROGRAM

1.Aplikacja SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się
z Instytucją                  
–Jak zarządzać uprawnieniami w aplikacji SL2021?
–Szczegóły projektu w aplikacji SL2021
2.Procedura wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie w aplikacji SL2021
–Zakres możliwych zmian w projektach FE 2021-2027
–Procedura wprowadzania zmian poprzez wniosek o zmianę w aplikacji SL2021
3.Zakładki SL2021 niezbędne w rozliczeniach projektu:
–Harmonogram płatności
–Korespondencja – z kim i jak można wymieniać korespondencję w systemie?
–Zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza jakie zamówienia?
–Dokumentacja a załączniki – co jest czym i jak mądrze korzystać z zakładek?
4.Wniosek o płatność zaliczkową w aplikacji SL2021 – czyli szybki wniosek o zaliczkę
5.Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
–Wymagany okres przechowywania dokumentacji projektowej
–Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu
i kwalifikowalność wydatków

–Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
6.Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach na lata 2021-2027
7.Rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027 w aplikacji SL2021 przez Beneficjenta
–Terminy składania wniosków o płatność
–Rodzaje wniosków o płatność w aplikacji SL2021 (wniosek o zaliczkę, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
–Rejestracja wniosku o płatność
–Uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego
i finansowego
–Obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta
8.Weryfikacja wniosków o płatność w aplikacji SL2021 przez Instytucję
–Weryfikacja wniosku rozliczającego wydatki przez Instytucję
–Poprawa a korekta wniosku o płatność
–Dodatkowe kroki w systemie - zgłaszanie wniosku do certyfikacji, rejestrowanie zaliczki
9.Dyskusja i konsultacje z trenerką

OPINIE

Część merytoryczna szkolenia była b\na bardzo wysokim poziomie. Prowadząca szkolenie jest osoba bardzo komunikatywną, a co ważne - również bardzo wykwalifikowaną z ogromną wiedza praktyczną.

Wiktoria Karska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Profesjonalizm osoby prowadzącej, wiedza poparta własnym doświadczeniem i bardzo dobrą wartość merytoryczną.

Anna Przybysz - Ośrodek Rozwoju Edukacji

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • Roczny dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 17-18 października 2024
GWARANCJA TERMINU
Ingrid Szrajer 1099.00 zł netto + 23% VAT