Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - od planu do odbioru, na zamówienia małe i duże

TEMAT

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

- od planu do odbioru, na zamówienia małe i duże

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie skierowane do profesjonalistów z branży budowlanej, które dostarczy umiejętności niezbędnych do skutecznego i zgodnego z przepisami zarządzania projektami budowlanymi. W trakcie naszego kursu uczestnicy zdobędą umiejętności prawidłowego szacowania wartości zamówień, analizy ryzyk, optymalizacji kosztorysowania oraz unikania błędów w dokumentacji projektowej. Szkolenie zapewnia także dogłębne zrozumienie przepisów prawnych, co chroni przed konsekwencjami prawymi i ułatwia zarządzanie umowami oraz zmianami w projektach.

Każdy uczestnik otrzyma dodatkowo 50-minutowe nagranie przygotowane przez Ekspertkę dotyczące umów ramowych.
  

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne narzędzia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak negocjacje umów, zarządzanie zmianami w trakcie trwania projektu oraz rozwiązywanie sporów i niejasności z wykonawcami i dostawcami. Efektywne stosowanie nauczonych technik pozwoli na minimalizację ryzyka projektowego i finansowego oraz zapewni większą kontrolę nad przepływem pracy i jakością wykonania. Szkolenie to nie tylko przekaz teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, które można natychmiast zastosować w prowadzonych projektach budowlanych.


NIE CZEKAJ,ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! 

 

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 634
Liczba opinii o trenerze: 1115

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

1. Prawidłowe ustalanie wartości dla robót budowlanych: Zamawiający planuje zrobić remont wewnątrz budynku i wymianę elewacji – czy należy te roboty łączyć?
Gmina remontuje dwie drogi, oddalone od siebie – łączyć?
2. Jak ustalać wartość zamówienia dla obiektów, a jak dla robót i prac projektowych.
3. Czy montaż na dachu paneli fotowoltaicznych wraz z pracami budowlanymi to robota budowlana? Jak prawidłowo identyfikować zamówienia mieszane, żeby nie narazić się na zarzut niezastosowania przepisów ustawy.
4. Gdy wartość szacunkowa przekracza obecnie posiadane środki – wszczynać postępowanie? Kiedy najpóźniej należy mieć zagwarantowane środki?
5. Analiza potrzeb i wymagań – na ile to formalizm, a kiedy jednak mogą z niej wyniknąć konsekwencje dla zamawiającego – omówienie matrycy ryzyk dla RB.
6. Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych: weryfikacja prawidłowości dokumentacji projektowej w zależności od robót;
7. Przedmiar dla kosztorysu a przedmiar w dokumentacji projektowej – na co zwrócić uwagę.
8. Błędy w kosztorysowaniu i konsekwencje dla zamawiającego;
9. Znaki towarowe i równoważność dotycząca opisu oraz norm.  
10. „Typu”, „przykładowo” – czy to to samo co „lub równoważne”? Prawidłowe opisywanie kryteriów równoważności;
11. Badanie rozwiązań równoważnych;
12. Równoważność dla norm;
13. Materiały budowlane – ograniczenia materiałowe, oznakowanie CE a Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych – jakie to ma znaczenie dla zamawiającego?
14. PFU a faktyczny zakres zamówienia;
15. Udostępnianie dokumentów wykonawcom;
16. Wnioski i wyjaśnienia na etapie procedury zamówienia;
17. Pułapki wizji lokalnej;
18. Projektowanie uniwersalne i aspekty środowiskowe – co zamawiający musi wiedzieć i uwzględniać, jakie wprowadzać konkretne zapisy do umowy;
19. Wynagrodzenie w robotach budowlanych: dwa modele ryczałtu, wynagrodzenie kosztorysowe, model wynagrodzenia i oferta wykonawcy;
20. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym.
21. Charakter i rola kosztorysu przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym.
22. Prawidłowe formułowanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert.
23. Konsorcja i podmioty udostępniające zasoby w postępowaniach na roboty budowlane.

 

24. Konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej.
25. Ocena zgodności oferty z warunkami zamówienia;
-   procedura wyjaśnień;
-   poprawianie omyłek;
-    co w przypadku omyłki w SWZ popełnionej przez Zamawiającego? We wzorach, kosztorysach, sposobie liczenia ocen w kryterium?
-    jakie są zasady i granice poprawiania omyłek w ofertach?
-   kiedy występuje błąd w obliczeniu ceny którego nie można poprawić?
26. Umowy
a) Obowiązkowe postanowienia umów;
b) Klauzule abuzywne;
c) Zapisy waloryzacyjne;
d) Obowiązki odbiorowe;
e) Zasady liczenia terminów;
f) Kary umowne – w zapisach i w praktyce;
g) Odstąpienie od umowy;
h) Zmiany umowy wg PZP;
−    zasady i ramy prawne dotyczące zmian umów w PZP;
−    warunki dopuszczalności zmian umów;
−    zmiana przewidziana: jak projektować postanowienia umowy;
−    analiza różnych przypadków, w których zmiana umowy jest możliwa;
−    przykłady dobrych praktyk i błędów do uniknięcia;
−    praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania zmianami umów;
−    analiza przypadków, gdzie zmiany doprowadziły do problemów;
−    klauzule abuzywne i postanowienia obowiązkowe umów a zmiany umowy;
27. Prawo opcji w robotach budowlanych
28. Roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym czy są możliwe i jakie zapisy w umowie obligatoryjnie trzeba zawrzeć?
29. Czy wykonawca może odmówić wykonania robót dodatkowych?
30. Kiedy wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty dodatkowe?
31. Czy zamawiający w umowie na roboty budowlane może zobowiązać wykonawcę do świadczenia usług serwisowych urządzeń wbudowanych w obiekt budowlany wykonany w ramach umowy? Czy powinno to znacząco wpłynąć na cenę oferty?
32. Czy roboty zamienne wymagają obligatoryjnie aneksu do umowy?
33. Czy przy konieczności wykonania robót zamiennych może wzrosnąć wartość umowy, czy zasada, że roboty zamienne nie mogą przekroczyć wartości umowy?

 

OPINIE

Szkolenie bardzo przydatne, świetne materiały szkoleniowe. Trener z ogromną wiedzą, obrazujący zastosowanie przepisów na rzeczowych przykładach, świetnie potrafiący przekazać posiadaną wiedzę. Polecam.

Anna Orkiszewska - Sąd Apelacyjny w Lublinie

Szkolenia bardzo merytoryczne. Sposób przekazywania wiedzy idealny, a prowadząca p. Iwona- nie do zastąpienia. Dla samej prowadzącej warto przesłuchać kilkukrotnie. Szkolenie zaplanowane w taki sposób, że nawet najbardziej doświadczone osoby ugruntowują wiedzę. Polecam!

Marta Gaik - Maga Trade sp. Z o.o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Miejsce Termin Trener Cena
DRUGIE SZKOLENIE WIDEO 50% TANIEJ
Sprawdź co zyskasz
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR BUD. MARRIOTT 26-27 września 2024 Iwona Holka 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT

To szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Szkolenie prowadzone na żywo poprzez platformę szkoleń online

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900