Start > Trenerzy > Jerzy Czaban

Trenerzy

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

Edukacja

Ukończył Politechnikę Białostocką oraz szereg kursów z zakresu Prawa zamówień publicznych, a także kursów dedykowanych kandydatom na arbitrów. Uzyskał  w 1992 r.:

 • Certyficate of course completion management and organization of servises
 • Certyficate of course completion trainer’s preparation course management and organization of servises

wydane przez Community Development Training Institute.

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

Szkolił takie instytucje jak: Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Premiera, ministerstwa.

Opiniował wnioski rzeczników dyscypliny finansów publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Występował również po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych.

Referencje

W ostatnim czasie  prowadził szkolenia w takich instytucjach jak:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
 • Europejskie Centrum Solidarności
 • Wojskowy Urząd Medyczny
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Jednostka Wojskowa 1155
 • PGE Dystrybucja Łódź

Listy referencyjne otrzymane od klientów udostępniane są na życzenie.

„Mimo 2 dni szkolenia- żaden z uczestników nie zdołał wykazać znużenia- niewątpliwie zasługa trenera! Niezwykle interesująco przeprowadzane szkolenie, zawierające nie tylko merytoryczną wiedzę zgodnie z programem szkolenia, ale także przywołanie wielu ciekawych przykładów i sytuacji związanych z zamówieniami publicznymi.”
Regina Fibingier uczestniczka szkolenia Nowelizacja prawa zamówień publicznych
Kompetencje i wiedza, komunikatywność eksperta na bardzo wysokim poziomie. Sposób prowadzenia szkolenia umożliwia prowadzenie elastycznej dyskusji na interesujące zagadnienia. Dużo przykładów z praktyki. Godne polecenia.
Wioletta Karasińska uczestniczka szkolenia Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów
Prowadzący posiada b. dużą wiedzę, którą potrafi się doskonale dzielić z uczestnikami dbając o pełne zaangażowanie wszystkich szkolonych. I robi to w sposób nie powodujący zmiany tematu.
Rafał Szwajka uczestnik szkolenia Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów
Wybitna znajomość rzeczy, przyjazny język przekazu, wysoka kultura osobista, nienaganny wygląd trenera- p.Łukasza Czabana, który sprawił, że nie boję się zaglądać do tekstu ustawy, korygował niewłaściwe nawyki lub praktyki, zmieniał sposób myślenia, zachęcał do odwagi przy realizacji zamówień. Bardzo polecam
Krystyna Flaczyk uczestniczka szkolenia Certyfikowany Kurs Zamówień Publicznych dla Początkujących

Najbliższe szkolenia prowadzone przez trenera

Newsletter

Zapisz się na bezpłątny newsletter ApexNet, a otrzymasz:

 •  Najnowsze informacje o zmianach w prawie
 •  Powiadomienia o bezpłatnych materiałach merytorycznych
 •  Informacje o akcjach specjalnych i nadchodzących szkoleniach