SZKOLENIA VOD

Zamówienia z wolnej ręki - jak stosować tryb w praktyce na podstawie ćwiczeń, case study i wniosków z orzecznictwa

TEMAT

Zamówienia z wolnej ręki

- jak stosować tryb w praktyce na podstawie ćwiczeń, case study i wniosków z orzecznictwa

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie pozwoli Ci dokładnie zrozumieć procedurę zamówienia z wolnej ręki, jej etapy i wymagania. Będziesz wiedział, jakie kroki podjąć i jakie dokumenty przygotować, aby z powodzeniem przeprowadzić takie zamówienie.Ten kurs dostarczy Ci praktycznych wskazówek i wiedzy dotyczącej najczęstszych błędów popełnianych podczas przeprowadzania zamówień z wolnej ręki.

Szkolenie umożliwi Ci aktualizację wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi przepisami, wytycznymi i zmianami w zakresie zamówień z wolnej ręki na podstawie ćwiczeń, case study i wniosków z orzecznictwa.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1902
Liczba opinii o trenerze: 1940

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Zamówienie z wolnej ręki - definicja
 2. Jak uzasadniać zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki?
 • argumenty wskazujące na możliwość świadczenia dostaw, usług lub robót budowlanych tylko przez jednego wykonawcę
  - czy oświadczenie wykonawcy, że jako jedyny może zrealizować zamówienie jest wystarczające?
  - brak rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub rozwiązań zastępczych - przykłady z kontroli
 • zamówienie z wolnej ręki po nieudanym postępowaniu konkurencyjnym - kiedy pierwotne warunki zamówień są istotnie zmieniane?
 • zamówienia udzielane w wyjątkowych sytuacjach - przykłady
 • zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych - jak poprawnie przewidywać takie zamówienia i kiedy z nich skorzystać? Alternatywy do zamówień podobnych udzielanych z wolnej ręki - opcja, wznowienie, zmiana niskowartościowa umowy
 • Wybrane aspekty zamówień in-house: modele in-house, dodatkowe obowiązki nałożone na Zamawiającego udzielającego takich zamówień
 • Inne przesłanki udzielania zamówień z wolnej ręki - na co zwrócić szczególną uwagę?

 

 1. Przebieg postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • Jak realizować wymóg komunikacji elektronicznej w praktyce w trybie niekonkurencyjnym?
 • Co zrobić, gdy wykonawca nie chce złożyć elektronicznego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 Pzp?
 • Zaproszenie do negocjacji - co powinno zawierać?
 • Negocjacje - definicja, przebieg, dokumentowanie
 • Podmiotowe środki dowodowe - żądać, czy nie?
 • Dokumentowanie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki - co zawiera druk ZP-WR?
 •  Jak zastrzegać i badać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki?
 • Kiedy i jak można unieważnić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki?
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - jaka jest jego rola?

 

OPINIE

Jestem kolejny raz na szkoleniu prowadzonym przez Panów Czaban. Jak zwykle ocena merytoryczna trenera jest powyżej możliwej oceny. Bardzo cenię sobie możliwość zadania pytań podczas szkolenia jak również konsultacji indywidualnych z trenerem. Wiedza i umiejętność jej przekazywania jest znakiem firmowym trenera.

Małgorzata Włodyka - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Treść szkolenia merytoryczna i rzeczowa. Prowadzący jasno przedstawił problematyczne kwestie. Forma szkolenia nie była monotonna, co wpłynęło na lepsze zrozumienie przedstawionej treści. Organizacja i obsługa szkolenia była na wysokim poziomie.

Katarzyna Spaczyńska - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
699.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900